JAK: Drukowanie w programie Word 2002 zakresu stron wielosekcyjnego dokumentu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 290984 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290984
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak drukować strony dokumentu programu Microsoft Word należące do wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna.

W programie Microsoft Word można utworzyć dokument składający się z wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna. Aby określić stronę lub zakres stron, które mają być wydrukowane należy wtedy podać zarówno zakres stron, jak i numer sekcji. W przypadku dokumentu składającego się z wielu sekcji, w których każda pierwsza strona ma numer 1, bez podania numeru sekcji nie można określić, która „pierwsza strona” ma być drukowana.

Drukowanie zakresu stron należących do różnych sekcji

Aby wydrukować strony należące do różnych sekcji, należy w polu Strony (w sekcji Zakres stron w oknie dialogowym Drukowanie) zastosować następującą składnię:
p< numer strony >s< numer sekcji >-p< numer strony >s< numer sekcji >
Na przykład aby wydrukować strony od 5 w sekcji 3 do 2 w sekcji 4, należy wpisać: p5s3-p2s4.

Aby wydrukować strony lub sekcje nie sąsiadujące ze sobą, należy wpisać numery stron i sekcji oddzielone przecinkiem. Na przykład aby wydrukować sekcje 3 i 5 z pominięciem sekcji 4, należy wpisać s3,s5. Aby wydrukować strony od 2 do 5 w sekcji 3 i strony od 1 do 4 w sekcji 5, należy wpisać p2s3-p5s3,p1s5-p4s5.

Aby wydrukować stronę lub zakres stron, wykonaj następujące kroki:
  1. Wyświetl stronę, od której ma zacząć się drukowanie i kliknij w dowolnym miejscu w obrębie marginesów.
  2. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
  3. Przewiń do ostatniej strony zakresu wydruku i kliknij w dowolnym miejscu między marginesami.
  4. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
  5. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
  6. Zaznacz opcję Strony, a następnie wpisz zakres, korzystając ze składni p< numer strony >s< numer sekcji >-p< numer strony >s< numer sekcji >.
  7. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować zakres.

Właściwości

Numer ID artykułu: 290984 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbdta kblayout KB290984

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com