ข้อกำหนดสำหรับใบรับรองตัวควบคุมโดเมนจาก CA ของบริษัทอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291010 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงความต้องการที่คุณจำเป็นต้องตอบสนองการออกใบรับรองตัวควบคุมโดเมนจากอื่นรับรอง (CA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของใบรับรองตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 จาก CA ของบริษัทอื่น แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของใบรับรองตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 จาก CA ของบริษัทอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุน

 • ในปัจจุบัน Microsoft สนับสนุนการใช้ใบรับรองตัวควบคุมโดเมนของบริษัทอื่นด้วยการเข้าสู่ระบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น
 • ในปัจจุบัน Microsoft ไม่สนับสนุนการใช้ใบรับรองจาก CAs อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการจำลองแบบ SMTP ระหว่างตัวควบคุมโดเมน
 • CAs อื่น ๆ ไม่สนับสนุนการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติและการต่ออายุใบรับรองที่คอมพิวเตอร์หรือตัวควบคุมโดเมน

ความต้องการ

 • ด้วยตนเองคุณสามารถออกใบรับรองไปยังตัวควบคุมโดเมน ใบรับรองของตัวควบคุมโดเมนต้องตรงกับความต้องการรูปแบบเฉพาะดังต่อไปนี้:
  • ใบรับรองต้องมีนามสกุลเป็นจุดแจกจ่าย CRL ที่ชี้ไปยังรายการเพิกถอนใบรับรองที่ถูกต้อง (CRL)
  • อีกทางหนึ่งคือ ใบรับรองส่วนหัวเรื่องควรประกอบด้วยพาธไดเรกทอรีของออปเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์ (ชื่อที่แตกต่าง), ตัวอย่างเช่น:
   CN=server1.northwindtraders.com OU = DC ตัวควบคุมโดเมน = northwwindtraders DC = com
  • ส่วนการใช้งานของคีย์ใบรับรองต้องประกอบด้วย:
   ลายเซ็นดิจิทัล การเข้ารหัสคีย์
  • อีกทางหนึ่งคือ ใบรับรองส่วนข้อบังคับเบื้องต้นควรประกอบด้วย:
   [เรื่องชนิด =เอนทิตีที่สิ้นสุด ข้อจำกัดความยาวของเส้นทาง =ไม่มี]
  • ใบรับรองสนับสนุนการใช้คีย์ส่วนต้องประกอบด้วย:
   • รับรองความถูกต้องของไคลเอนต์ (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
   • รับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
  • ส่วนเรื่องชื่อสำรองใบรับรองต้องประกอบด้วยชื่อระบบชื่อโดเมน (DNS) ถ้ามีใช้การจำลองแบบ SMTP ส่วนชื่อแสดงแทนชื่อเรื่องใบรับรองต้องประกอบด้วยตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (GUID) ของวัตถุตัวควบคุมโดเมนอยู่ในไดเรกทอรี ตัวอย่าง:
   ชื่ออื่น: 1.3.6.1.4.1.311.25.1 = ac 4b 29 06 กเซลล์ d6 aa 5d 4f a9 9c 4c bc b0 6a 65 d9 DNS Name=server1.northwindtraders.com
  • แม่แบบใบรับรองต้องมีส่วนขยายที่มีค่าข้อมูล BMP "DomainController"

   หมายเหตุ ที่ dsstore.exe - dcmon คำสั่งไม่รู้จักใบรับรอง โดยไม่มีส่วนขยายเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คุณต้องใช้ตัวให้บริการการเข้ารหัสลับ Schannel (CSP) เมื่อต้องการสร้างคีย์
 • ต้องติดตั้งใบรับรองของตัวควบคุมโดเมนในที่เก็บใบรับรองของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่

ใบรับรองตัวอย่าง

X509 Certificate:
Version: 3
Serial Number: 61497f5e000000000006
Signature Algorithm:
  Algorithm ObjectId: 1.2.840.113549.1.1.5 sha1RSA
  Algorithm Parameters:
  05 00                       ..
Issuer:
  CN=TestCA
  DC=northwindtraders
  DC=com

NotBefore: 2/12/2001 3:57 PM
NotAfter: 7/10/2001 10:24 AM

Subject:
  CN=TEST-DC1
  OU=Domain Controllers
  DC=northwindtraders
  DC=com

Public Key Algorithm:
  Algorithm ObjectId: 1.2.840.113549.1.1.1 RSA
  Algorithm Parameters:
  05 00                       ..
Public Key Length: 1024 bits
Public Key: UnusedBits = 0
  0000 30 81 89 02 81 81 00 b1 c8 84 ce ea 5c da 96 23
  0010 4b d5 07 d7 27 f3 76 1f d3 0f 23 3f 8b fa 8b 68
  0020 34 09 47 4a f5 33 41 77 86 d2 d3 a7 34 19 5c 49
  0030 43 bf 5a 3c 25 a3 77 69 54 ad 84 af 20 b2 c2 f6
  0040 40 f7 82 7f b9 b0 db cb db 76 7c 13 54 8e 3b 5e
  0050 9e 92 a2 42 8d 97 db 07 06 cc 5d 7a 95 9f 7f 8b
  0060 c1 69 7b 0a 6a e7 8f fa 6b c4 60 23 d4 03 88 45
  0070 83 61 2e b2 af a2 f9 69 e2 84 d9 95 01 c4 88 eb
  0080 89 16 5a 4d a4 34 27 02 03 01 00 01
Certificate Extensions: 9
  1.2.840.113549.1.9.15: Flags = 0, Length = 37
  SMIME Capabilities
    [1]SMIME Capability
       Object ID=1.2.840.113549.3.2
       Parameters=02 02 00 80
    [2]SMIME Capability
       Object ID=1.2.840.113549.3.4
       Parameters=02 02 00 80
    [3]SMIME Capability
       Object ID=1.3.14.3.2.7
    [4]SMIME Capability
       Object ID=1.2.840.113549.3.7

  2.5.29.15: Flags = 0, Length = 4
  Key Usage
    Digital Signature, Key Encipherment (a0)

  2.5.29.37: Flags = 0, Length = 16
  Enhanced Key Usage
    Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
    Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1)

  1.3.6.1.4.1.311.20.2: Flags = 0, Length = 22
  Certificate Template Name
    DomainController

  2.5.29.14: Flags = 0, Length = 16
  Subject Key Identifier
    a8 20 ce 65 63 3e cd a1 c8 77 97 44 fa 28 43 71 17 e3 6e 84

  2.5.29.35: Flags = 0, Length = 18
  Authority Key Identifier
    KeyID=44 b8 25 f8 d9 53 c5 96 e1 8c 14 d5 e4 5e 33 3a fc 22 7b e7

  2.5.29.31: Flags = 0, Length = f8
  CRL Distribution Points
    [1]CRL Distribution Point
       Distribution Point Name:
         Full Name:
            URL=http://test-dc1.northwindtraders.com/CertEnroll/TestCA.crl
            URL=ldap:///CN=TestCA,CN=test-dc1,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=northwindtraders,DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint

  1.3.6.1.5.5.7.1.1: Flags = 0, Length = 10a
  Authority Information Access
    [1]Authority Info Access
       Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2)
       Alternative Name:
         URL=http://test-dc1.northwindtraders.com/CertEnroll/test-dc1.northwindtraders.com_TestCA.crt
    [2]Authority Info Access
       Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2)
       Alternative Name:
         URL=ldap:///CN=TestCA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=northwindtraders,DC=com?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority

  2.5.29.17: Flags = 0, Length = 3d
  Subject Alternative Name
    Other Name:
       1.3.6.1.4.1.311.25.1=04 10 96 8e ea d7 ee ba bc 42 81 db 4f 92 f5 88 db 4a
    DNS Name=test-dc1.northwindtraders.com

Signature Algorithm:
  Algorithm ObjectId: 1.2.840.113549.1.1.5 sha1RSA
  Algorithm Parameters:
  05 00                       ..

วิธีการตรวจสอบตัวควบคุมโดเมน GUID

รีสตาร์ท Ldp.exe และค้นหาตำแหน่งของบริบทการตั้งชื่อโดเมน คลิกสองครั้งที่ชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการดู รายการของแอตทริบิวต์สำหรับวัตถุที่ประกอบด้วย "วัตถุ GUID" ตาม ด้วยตัวเลขที่ยาว หมายเลขคือ GUID สำหรับวัตถุนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
287547รหัสออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Ldp.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224543ใช้ Ldp.exe เพื่อค้นหาข้อมูลในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291010 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kb3rdparty kbcertservices kbinfo w2000certsrv kbmt KB291010 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291010

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com