วิธีการแปลงข้อความให้เป็นตัวเลขใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291047 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวเลข

เมื่อคุณนำเข้าแฟ้มที่ถูกสร้างในโปรแกรมอื่น (เช่น dBASE หรือ Lotus 1-2-3) หรือถูกดาวน์โหลดมาจากเมนเฟรมเป็น Microsoft Excel อาจรู้จักตัวเลขเป็นข้อความ

ซึ่งทำให้ฟังก์ชันเช่นผลรวมและค่าเฉลี่ยจะละเว้นค่าในเซลล์เหล่านี้ สายอักขระข้อความเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อความที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากหมายเลขที่คุณต้องการแปลง

แปลงข้อความให้เป็นตัวเลข

การแปลงข้อความให้เป็นตัวเลขในแผ่นงาน ใช้ใด ๆ ของวิธีการอธิบายไว้ในบทความนี้ (วิธีที่ 1 ถึง 7)

หมายเหตุ แต่ละวิธีถือว่า คุณได้แล้วเปลี่ยนใด ๆ เซลล์รูปแบบตัวเลขในเซลล์ไปทั่วไป ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน Excel 2003 บนเมนูรูปแบบคลิกเซลล์ ใน Excel 2007 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คลิกลูกศรที่ด้านขวาล่างของส่วนแบบอักษรบน ribbon เพื่อเรียกค่ากล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์
 2. บนแท็บตัวเลขคลิกทั่วไปภายใต้ประเภทและจากนั้น คลิกตกลง

วิธีที่ 1: ใช้ปุ่มข้อผิดพลาด

ถ้าเซลล์ที่แสดงตัวเลขเป็นข้อความที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดที่มุมบนซ้าย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วย errorindicator
 2. คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์เกิดข้อผิดพลาด แล้ว คลิ กแปลงเป็นตัวเลขบนเมนูทางลัด

วิธีที่ 2: พิมพ์ค่าในเซลล์

ต้องพิมพ์ค่าในเซลล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูรูปแบบคลิกเซลล์และคลิกที่แท็บหมายเลขเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเซลล์
 2. พิมพ์หมายเลขใหม่


วิธีที่ 3: แก้ไขโดยตรงในเซลล์

เมื่อต้องการแก้ไขโดยตรงในเซลล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Excel 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บแก้ไขตรวจสอบว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแก้ไขโดยตรงในเซลล์ คลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และจากนั้น กด ENTER
 4. คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์เกิดข้อผิดพลาด และจากนั้น คลิกแปลงเป็นตัวเลขบนเมนูทางลัด

Excel 2007

 1. คลิกปุ่ม Officeคลิกตัวเลือก Excelคลิกขั้นสูง
 2. ตัวเลือกการแก้ไขInthe โปรดตรวจสอบว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแก้ไขโดยตรงในเซลล์ที่อนุญาต คลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และจากนั้น กด ENTER
 4. คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์เกิดข้อผิดพลาด และจากนั้น คลิกแปลงเป็นตัวเลขบนเมนูทางลัด

Excel 2010


 1. คลิกแฟ้มแท็บ คลิกตัวเลือก Excelคลิกขั้นสูง
 2. ในตัวเลือกการแก้ไขตรวจสอบว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแก้ไขโดยตรงในเซลล์ที่อนุญาต คลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และจากนั้น กด ENTER
 4. คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์เกิดข้อผิดพลาด และจากนั้น คลิกแปลงเป็นตัวเลขบนเมนูทางลัด

วิธีที่ 4: ใช้คำสั่งวางพิเศษ

การใช้คำสั่งวางแบบพิเศษให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเซลล์ใด ๆ ว่าง พิมพ์ค่า 1
 2. ต้องแน่ใจว่า คุณพิมพ์ 1 ในเซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นตัวเลข
 3. เลือกเซลล์ที่คุณพิมพ์ 1 และจากนั้น เลือกสำเนาของ clickand ที่ถูกต้อง
 4. เลือกเซลล์ที่ มีค่าที่คุณต้องการหมายเลข convertto
 5. Clickand ขวาเลือกวางแบบพิเศษ
 6. ภายใต้การดำเนินการคลิกคูณและจากนั้น คลิกตกลง

วิธีที่ 5: เอาอักขระที่ซ่อนและช่องว่าง

วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดถ้าข้อมูลถูกจัดเรียงอยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน วิธีนี้ใช้ฟังก์ชันการตัดแต่งและล้างข้อมูลฟังก์ชันการเอาช่องว่างเพิ่มเติมและอักขระที่ไม่พิมพ์ซึ่งอาจนำเข้ากับแฟ้ม ตัวอย่างต่อไปนี้อนุมานว่า ข้อมูลในคอลัมน์ A และเริ่มการทำงานในแถวที่ 1 ($A$ 1) เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ a เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ B และจากนั้น คลิกแทรก
 2. ในเซลล์แรกของคอลัมน์ที่แทรก (B1), พิมพ์ thefollowing:
  $B$1:  =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))
  					
 3. ในคอลัมน์ B เลือกเซลล์ทั้งหมดทางด้านขวาของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลในคอลัมน์ a
 4. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่เติมและจากนั้น คลิกลง

  ค่าของข้อความ incolumn A. ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ใหม่
 5. มีช่วงเดียวกันที่เลือก คลิกคัดลอกบนเมนูแก้ไข (ใน Excel 2007 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คลิกไอคอนสำเนาบน ribbon)
 6. เลือกเซลล์ A1 ใน Excel 2003 หรือรุ่น ก่อนหน้า คลิกวางแบบพิเศษบนเมนูแก้ไข 2007 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คลิกลูกศรใต้วางใน ribbon และคลิกการวางแบบพิเศษ ภายใต้วางคลิกค่าและจากนั้น คลิกตกลงเมื่อต้องการวางค่าที่แปลงที่ด้านบนของคอลัมน์ a
 7. ลบคอลัมน์ B โดยเลือกคอลัมน์ แล้วคลิกลบบนเมนูแก้ไข
ข้อความที่อยู่ในคอลัมน์ A อยู่ในรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ วิธีการนี้ไม่สามารถเอาออกอักขระช่องว่างทั้งหมดที่ไม่สามารถพิมพ์ ตัวอย่างเช่น อักขระช่องว่าง Chr$(160) จะไม่ถูกเอาออก

วิธีที่ 6: ใช้ Visual Basic สำหรับกระบวนงานของแอพลิเคชัน

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการเฉพาะ โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดงรวมทั้ง มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือสร้างขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

สร้าง Visual Basic สำหรับแมโครที่โปรแกรมประยุกต์ต้องป้อนหมายเลขในการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1กด Alt + F11 เพื่อเริ่ม Visual Basic Editor

2. บนเมนูแทรกคลิกโมดูล

3. พิมพ์รหัสต่อไปนี้ในโมดูลใหม่:

Enter_Values() ย่อย

สำหรับแต่ละ xCell ในส่วนที่เลือก

Selection.NumberFormat = "0.00" ' หมายเหตุ: "0.00" เป็นตัวกำหนดจำนวนของตำแหน่งทศนิยม

xCell.Value = xCell.Value

XCell ถัดไป

End Sub


4. กด Alt + F11 เพื่อสลับไปยัง Excel

5. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแปลง ถ้ายังไม่ได้เลือก ไว้

6. ใน Excel 2003 บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิ กแมโคร ในรายชื่อแมโครคลิEnter_Valuesคลิกเรียกใช้

ใน Excel 2007 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คลิกเมนูนักพัฒนาและคลิกแมโคร ในรายชื่อแมโครคลิEnter_Valuesคลิกเรียกใช้

วิธีที่ 7: ใช้ข้อความที่จะสั่งคอลัมน์

วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดถ้าข้อมูลถูกจัดเรียงอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอย่างต่อไปนี้อนุมานว่า ข้อมูลในคอลัมน์ A และเริ่มการทำงานในแถวที่ 1 ($A$ 1) เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลือกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ของเซลล์ที่ประกอบด้วย thetext
 2. บนเมนู'ข้อมูล'หรือ ribbon คลิกข้อความเป็นคอลัมน์
 3. ภายใต้ชนิดข้อมูลดั้งเดิมคลิกตัวคั่นและคลิกถัดไป
 4. ภายใต้ตัวคั่นคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บและคลิกถัดไป
 5. ภายใต้รูปแบบข้อมูลคอลัมน์คลิกทั่วไป
 6. คลิกขั้นสูงและทำให้การตั้งค่าใด ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการDecimalseparatorและหลักพันแบ่ง คลิกตกลง
 7. คลิกเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: การจัดรูปแบบจะยังคงแสดงข้อความ แต่มีเปลี่ยนชนิดเป็นหมายเลขดังนั้นสูตรจะรู้จักเป็นตัวเลข

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเซลล์ คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelบนเมนูวิธีใช้ชนิด จัดรูปแบบเซลล์ ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเพื่อดูหัวข้อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291047 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto kbconversion kbmt KB291047 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291047

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com