Artikel-id: 291073 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Hvis du bruger Small Business-versionen, kan du finde yderligere oplysninger om fejlfinding og undervisningsressourcer på webstedet Support til Small Business.
Udvid alle | Skjul alle

Sammenfatning

Microsoft Excel indeholder en række kontrolelementer til dialogboksark, der er nyttige, når der skal vælges elementer på en liste. Eksempler på kontrolelementer er lister, kombinationsfelter, skalafelter og rullepaneler.

Se Oversigt over formularer, kontrolelementer i formularer og ActiveX-objekter i et regneark for at få flere oplysninger om kontrolelementer i formularer i Excel.

Yderligere Information

Følgende metoder viser, hvordan du kan bruge lister, kombinationsfelter, skalafelter og rullepaneler. Eksemplerne bruger den samme funktion for liste, cellekæde og indeksering.

Aktivering af fanen Udvikler

Du skal aktivere fanen Udvikler for at bruge kontrolelementer i formularer i Excel 2010. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775869
 2. Klik på Tilpas båndet i venstre rude.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775870
 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler under Hovedfaner i højre side. Klik derefter på OK.
Hvis du vil bruge kontrolelementer i formularer i Excel 2007, skal du aktivere fanen Udvikler. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775871
 2. Klik på Populære, markér afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet, og klik derefter på OK.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775872

Konfiguration af listen, cellekæden og indekset

 1. Skriv følgende elementer i området H1:H20 i et nyt regneark:
     H1: Rulleskøjter
     H2: Videomaskine
     H3: Skrivebord
     H4: Krus
     H5: Bil
     H6: Vaskemaskine
     H7: Affyringsrampe
     H8: Cykel
     H9: Telefon
     H10: Stearinlys
     H11: Slik
     H12: Højttalere
     H13: Kjole
     H14: Tæppe
     H15: Tørretumbler
     H16: Guitar
     H17: Tørretumbler
     H18: Værktøjssæt
     H19: Videomaskine
     H20: Harddisk
  					
 2. Skriv følgende formel i celle A1:
  =INDEKS(H1:H20,G1,0)

Eksempel på liste

 1. Hvis du vil tilføje en liste i Excel 2010 og Excel 2007, skal du klikke på fanen Udvikler, Indsæt i gruppen Kontrolelementer og derefter klikke på Liste (formularkontrolelement) under Kontrolelementer i formularer.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775873


  Hvis du vil tilføje en liste i Excel 2003 eller tidligere versioner af Excel, skal du klikke på knappen Liste på værktøjslinjen Formularer. Hvis værktøjslinjen Formularer ikke vises, kan du pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Formularer.
 2. Klik på det sted i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af listen, og træk derefter listen til det sted, hvor det nederste højre hjørne af listen skal placeres. I dette eksempel skal du oprette en liste, der dækker cellerne B2:E10.
 3. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775874
 4. Skriv følgende oplysninger i vinduet Formatér objekt, og klik derefter på OK.
  1. Skriv H1:H20 i feltet Inputområde for at angive området for listen.
  2. Skriv G1 i feltet Cellekæde for at angive en talværdi i celle G1 (afhængigt af hvilket element der er markeret på listen).

   Bemærk! Formlen INDEKS() bruger værdien i G1 til at returnere det korrekte element på listen.
  3. Kontrollér, at indstillingen Enkelt er markeret under Markeringstype.

   Bemærk! Indstillingerne Multi og Udvid er nyttige, når du bruger en procedure fra Microsoft Visual Basic for Applications til at returnere værdierne på listen. Bemærk også, at afkrydsningsfeltet 3D-skygge giver listen et tredimensionalt udseende.

   Skjul billedetUdvid billedet
   2775875
 5. Listen skal vise listen over elementer. Hvis du vil bruge listen, skal du klikke på en vilkårlig celle, så listen ikke er markeret. Hvis du klikker på et element på listen, opdateres celle G1 med et tal, der angiver placeringen af det element, der er valgt på listen. Formlen INDEKS i celle A1 bruger dette tal for at vise elementets navn.

Eksempel på kombinationsfelt

 1. Hvis du vil tilføje et kombinationsfelt i Excel 2010 og Excel 2007, skal du klikke på fanen Udvikler, klikke på Indsæt og derefter klikke på Kombinationsfelt under Kontrolelementer i formularer.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775876


  Hvis du vil tilføje et kombinationsfelt i Excel 2003 eller tidligere versioner af Excel, skal du klikke på knappen Kombinationsfelt på værktøjslinjen Formularer.
 2. Klik på det sted i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af kombinationsfeltet, og træk derefter kombinationsfeltet til det sted, hvor det nederste højre hjørne af kombinationsfeltet skal placeres. I dette eksempel skal du oprette et kombinationsfelt, der dækker cellerne B2:E2.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775877
 3. Højreklik på kombinationsfeltet, og klik derefter på Formatér kontrolelement.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775878
 4. Skriv følgende oplysninger, og klik derefter på OK.
  1. Skriv H1:H20 i feltet Inputområde for at angive området for listen.
  2. Skriv G1 i feltet Cellekæde for at angive en talværdi i celle G1 (afhængigt af hvilket element der er markeret på listen).

   Bemærk! Formlen INDEKS bruger værdien i G1 til at returnere det korrekte element på listen.
  3. I feltet Linjer i rulleliste skal du skrive 10. Indtastningen angiver, hvor mange elementer der vises, før du skal bruge et rullepanel til at se de øvrige elementer.

   Bemærk! Afkrydsningsfeltet 3D-skygge er valgfrit. Det giver rullelisten eller kombinationsfeltet et tredimensionalt udseende.

   Skjul billedetUdvid billedet
   2775879
 5. Rullelisten eller kombinationsfeltet skal vise listen over elementer. Hvis du vil bruge rullelisten eller kombinationsfeltet, skal du klikke på en vilkårlig celle, så objektet ikke er markeret. Når du klikker på et element på rullelisten eller i kombinationsfeltet, opdateres celle G1 med et tal, der angiver placeringen på listen af det valgte element. Formlen INDEKS i celle A1 bruger dette tal for at vise elementets navn.

Eksempel på skalafelter

 1. Hvis du vil tilføje et skalafelt i Excel 2010 og Excel 2007, skal du klikke på fanen Udvikler, klikke på Indsæt og derefter klikke på Skalafelt under Kontrolelementer i formularer.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775880


  Hvis du vil tilføje et skalafelt i Excel 2003 eller tidligere versioner af Excel, skal du klikke på knappen Skalafelt på værktøjslinjen Formularer.
 2. Klik på det sted i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af skalafeltet, og træk derefter skalafeltet til det sted, hvor det nederste højre hjørne af skalafeltet skal placeres. I dette eksempel skal du oprette et skalafelt, der dækker cellerne B2:B3.
 3. Højreklik på skalafeltet, og klik derefter på Formatér kontrolelement.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775881
 4. Skriv følgende oplysninger, og klik derefter på OK.
  1. Skriv 1 i feltet Aktuel værdi.

   Værdien starter skalafeltet, så formlen INDEKS peger på det første element på listen.
  2. Skriv 1 i feltet Minimumværdi.

   Værdien begrænser det øverste af skalafeltet til det første element på listen.
  3. Skriv 20 i feltet Maksimumværdi.

   Tallet angiver det maksimale antal poster på listen.
  4. Skriv 1 i feltet Ændring i tilvækst.

   Værdien styrer, hvor meget den aktuelle værdi stiger med i skalafeltet.
  5. Skriv G1 i feltet Cellekæde for at angive en talværdi i celle G1 (afhængigt af hvilket element der er markeret på listen).

   Skjul billedetUdvid billedet
   2775883
 5. Klik i en vilkårlig celle, så skalafeltet ikke er markeret. Når du klikker på kontrolelementerne op eller ned i skalafeltet, opdateres celle G1 med et tal, der angiver skalafeltets aktuelle værdi plus eller minus skalafeltets ændring i tilvækst. Tallet opdaterer derefter formlen INDEKS i celle A1 til at vise det næste eller forrige element.

  Værdien for skalafeltet ændres ikke, hvis den aktuelle værdi er 1, og du klikker på kontrolelementet ned, eller hvis den aktuelle værdi er 20, og du klikker på kontrolelementet op.

Eksempel på rullepanel

 1. Hvis du vil tilføje et rullepanel i Excel 2010 og Excel 2007, skal du klikke på fanen Udvikler, klikke på Indsæt og derefter klikke på Rullepanel under Kontrolelementer i formularer.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775885


  Hvis du vil tilføje et rullepanel i Excel 2003 eller tidligere versioner af Excel, skal du klikke på knappen Rullepanel på værktøjslinjen Formularer.
 2. Klik på det sted i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af rullepanelet, og træk derefter rullepanelet til det sted, hvor det nederste højre hjørne af rullepanelet skal placeres. I dette eksempel skal du oprette et rullepanel, der dækker cellerne B2:B6 i højden og ca. en fjerdedel af kolonnens bredde.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775888
 3. Højreklik på rullepanelet, og klik derefter på Formatér kontrolelement.

  Skjul billedetUdvid billedet
  2775891
 4. Skriv følgende oplysninger, og klik derefter på OK.
  1. Skriv 1 i feltet Aktuel værdi.

   Værdien starter rullepanelet, så formlen INDEKS peger på det første element på listen.
  2. Skriv 1 i feltet Minimumværdi.

   Værdien begrænser det øverste af rullepanelet til det første element på listen.
  3. Skriv 20 i feltet Maksimumværdi. Tallet angiver det maksimale antal poster på listen.
  4. Skriv 1 i feltet Ændring i tilvækst.

   Værdien styrer, hvor mange tal den aktuelle værdi stiger med i rullepanelet.
  5. Skriv 5 i feltet Sideændring. Værdien styrer, hvor meget den aktuelle værdi stiger med, hvis du klikker i rullepanelet på hver side af rulleboksen.
  6. Skriv G1 i feltet Cellekæde for at angive en talværdi i celle G1 (afhængigt af hvilket element der er markeret på listen).

   Skjul billedetUdvid billedet
   2775892


   Bemærk! Afkrydsningsfeltet 3D-skygge er valgfrit. Det giver rullepanelet et tredimensionalt udseende.
 5. Klik i en vilkårlig celle, så rullepanelet ikke er markeret. Når du klikker på kontrolelementerne op eller ned i rullepanelet, opdateres celle G1 med et tal, der angiver rullepanelets aktuelle værdi plus eller minus rullepanelets ændring i tilvækst. Tallet anvendes i formlen INDEKS i celle A1 til at vise elementet ved siden af eller før det aktuelle element. Du kan også trække i rullepanelet for at ændre værdien eller klikke i rullepanelet på hver side af rulleboksen for at få tallet til at stige med 5 (værdien Sideændring). Værdien for rullepanelet ændres ikke, hvis den aktuelle værdi er 1, og du klikker på kontrolelementet ned, eller hvis den aktuelle værdi er 20, og du klikker på kontrolelementet op.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 291073 - Seneste redigering: 22. oktober 2012 - Redigering: 2.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard
 • Microsoft Excel 2001 til Macintosh
 • Microsoft Excel 2000 Standard
 • Microsoft Excel 98 til Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard
 • Microsoft Excel 2010
Nøgleord: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com