Artikel-id: 291073 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

Microsoft Excel innehåller flera kontroller för dialogblad som är användbara för att markera objekt i en lista. Exempel på kontroller är listrutor, kombinationsrutor, rotationsknappar och rullningslister.

Mer information om formulärkontroller i Excel finns i Översikt över formulär, formulärkontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkylblad.

Mer Information

I följande metoder visas hur du använder listrutor, kombinationsrutor, rotationsknappar och rullningslister. Exemplen bygger på samma lista, cellänk och Index-funktion.

Aktivera fliken Utvecklare

För att kunna använda formulärkontrollerna i Excel 2010 måste du aktivera fliken Utvecklare. Gör så här:
 1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906037
 2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet i den vänstra rutan.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906038
 3. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar till höger och klicka sedan på OK.
För att kunna använda formulärkontrollerna i Excel 2007 måste du aktivera fliken Utvecklare. Gör så här:
 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906039
 2. Klicka på Vanliga alternativ, markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka på OK.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906040

Skapa listan, cellänken och indexet

 1. Skriv följande i ett nytt kalkylblad i området H1:H20:
     H1 : Rullskridskor
     H2 : Video
     H3 : Bord
     H4 : Mugg
     H5 : Bil
     H6 : Tvättmaskin
     H7 : Raketramp
     H8 : Cykel
     H9 : Telefon
     H10: Ljud
     H11: Godis
     H12: Högtalare
     H13: Klänning
     H14: Filt
     H15: Hårtork
     H16: Gitarr
     H17: Hårtork
     H18: Verktyg
     H19: Video
     H20: Hårddisk
  					
 2. Skriv följande formel i cell A1:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Exempel med en listruta

 1. Lägg till en listruta i Excel 2010 och Excel 2007 genom att klicka på fliken Utvecklare, klicka på Infoga i gruppen Kontroller och klicka sedan på Listruta (formulärkontroll) under Formulärkontroller.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906041


  Lägg till en listruta i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Listruta i verktygsfältet Formulär Om verktygsfältet Formulär inte syns pekar du på VerktygsfältVisa-menyn, och klickar sedan på Formulär.
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av listrutan ska visas och dra sedan listrutan dit du vill att listrutans nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en listruta som omfattar cellerna B2:E10.
 3. I gruppen Kontroller klickar du på Egenskaper.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906042
 4. Skriv följande information i fönstret Formatera objekt och klicka sedan på OK.
  1. Ange listans område genom att skriva H1:H20 i rutan Indataområde.
  2. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.

   Obs! I formeln INDEX() används värdet i G1 för att returnera rätt listobjekt.
  3. Under Markeringstyp ser du till att alternativet Enkel är markerat.

   Obs! Alternativen Flerradig och Utökad är bara användbara när du använder en Microsoft Visual Basic for Applications-procedur för att returnera värdena i listan. Observera även att kryssrutan 3D-skugga ger listrutan ett tredimensionellt utseende.

   Dölj bildenVisa bilden
   2906043
 5. Listrutan ska visa listan med objekt. När du ska använda listrutan klickar du i valfri cell så att listrutan inte är markerad. Om du klickar på ett objekt i listan uppdateras cell G1 till ett tal, som anger positionen för det objekt som har markerats i listan. I INDEX-formeln i cell A1 används detta tal för att visa objektets namn.

Exempel med kombinationsruta

 1. Om du vill lägga till en kombinationsruta i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Kombinationsruta under Formulärkontroller.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906044


  Så här lägger du till en kombinationsruta i Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel: klicka på knappen Kombinationsruta i verktygsfältet Formulär.
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av kombinationsrutan ska visas och dra sedan kombinationsrutan dit du vill att listrutans nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en kombinationsruta som omfattar cellerna B2:E2.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906045
 3. Högerklicka på kombinationsrutan och klicka sedan på Formatera kontroll.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906046
 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:
  1. Ange listans område genom att skriva H1:H20 i rutan Indataområde.
  2. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.

   Obs! I formeln INDEX används värdet i G1 för att returnera rätt listobjekt.
  3. I rutan Listrader skriver du 10. Detta värde avgör hur många objekt som ska visas, innan en rullningslist måste användas för att visa de andra objekten.

   Obs! Kryssrutan 3D-skugga är valfri. Den ger ett tredimensionellt utseende åt list- eller kombinationsrutan.

   Dölj bildenVisa bilden
   2906047
 5. Den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan ska visa en lista med objekt. När du ska använda den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan, klickar du i valfri cell så att objektet inte markeras. När du klickar på ett objekt i den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan, uppdateras cell G1 till ett tal som anger positionen i listan för det markerade objektet. I INDEX-formeln i cell A1 används detta tal för att visa objektets namn.

Exempel med rotationsknapp

 1. Om du vill lägga till en rotationsknapp i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Rotationsknapp under Formulärkontroller.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906048


  Lägg till en rotationsruta i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Rotationsruta i verktygsfältet Formulär
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av rotationsknappen ska visas och dra sedan rotationsknappen dit du vill att rotationsknappens nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en rotationsknapp som omfattar cellerna B2: B3.
 3. Högerklicka på rotationsknappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906049
 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:
  1. Skriv 1 i rutan Aktuellt värde.

   Detta värde initierar rotationsknappen, så att INDEX-formeln pekar på det första objektet i listan.
  2. Skriv 1 i rutan Minvärde.

   Detta värde begränsar rotationsknappens övre del till det första objektet i listan.
  3. Skriv 20 i rutan Maxvärde.

   Detta tal anger det maximala antalet objekt i listan.
  4. Skriv 1 i rutan Stegvis ändring.

   Detta värde avgör hur mycket rotationsknappskontrollen ökar det aktuella värdet.
  5. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.

   Dölj bildenVisa bilden
   2906050
 5. Klicka i valfri cell så att rotationsknappen inte är markerad. När du klickar på uppåt- eller nedåtkontrollen på rotationsknappen, uppdateras cellen G1 till ett tal som anger rotationsknappens aktuella värde plus eller minus dess stegvisa ändring. Detta tal uppdaterar sedan INDEX-formeln i cell A1 för visning av nästa eller föregående objekt.

  Rotationsknappens värde ändras inte om det aktuella värdet är 1 och du klickar på nedåtkontrollen, eller om det aktuella värdet är 20 och du klickar på uppåtkontrollen.

Exempel med rullningslist

 1. Om du vill lägga till en rullningslist i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Rullningslist under Formulärkontroller.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906051


  Lägg till en rullningslist i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Rullningslist i verktygsfältet Formulär
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av rullningslisten ska visas och dra sedan rullningslisten dit du vill att rullningslistens nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en rullningslist som omfattar cellerna B2:B6 i höjdled och upptar cirka en fjärdedel av kolumnens bredd.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906052
 3. Högerklicka på rullningslisten och klicka sedan på Formatera kontroll.

  Dölj bildenVisa bilden
  2906053
 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:
  1. Skriv 1 i rutan Aktuellt värde.

   Detta värde initierar rullningslisten, så att INDEX-formeln pekar på det första objektet i listan.
  2. Skriv 1 i rutan Minvärde.

   Detta värde begränsar rullningslistens övre del till det första objektet i listan.
  3. Skriv 20 i rutan Maxvärde. Detta tal anger det maximala antalet objekt i listan.
  4. Skriv 1 i rutan Stegvis ändring.

   Detta värde avgör hur mycket rullningslistekontrollen ökar det aktuella värdet.
  5. Skriv 5 i rutan Sidändring. Detta värde avgör hur mycket det aktuella värdet ökar med om, du klickar innanför rullningslisten på endera sidan av rullningsrutan).
  6. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.

   Dölj bildenVisa bilden
   2906054


   Obs! Kryssrutan 3D-skugga är valfri. Det ger ett tredimensionellt utseende åt rullningslisten.
 5. Klicka i valfri cell så att rullningslisten inte är markerad. När du klickar på uppåt- eller nedåtkontrollen på rullningslisten, uppdateras cellen G1 till ett tal som anger rullningslistens aktuella värde plus eller minus dess stegvisa ändring. Detta tal används i INDEX-formeln i cell A1 för att visa det objekt som kommer efter eller före det aktuella objektet. Du kan även dra i rullningsrutan för att ändra värdet, eller klicka på rullningslisten på någon sida av rullningsrutan för att öka det stegvis med 5 (värdet Sidändring). Rullningslistens värde ändras inte om det aktuella värdet är 1 och du klickar på nedåtkontrollen, eller om det aktuella värdet är 20 och du klickar på uppåtkontrollen.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 291073 - Senaste granskning: den 31 oktober 2013 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 för Macintosh
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 för Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Nyckelord: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com