Makale numarası: 291073 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Küçük İşletme müşterisiyseniz, ek sorun gidermeyi ve öğrenme kaynaklarını Küçük İşletme Desteği sitesinde bulabilirsiniz.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Microsoft Excel, bir listeden öğe seçmekte yararlı olan iletişim kutusu sayfaları için çeşitli denetimler sağlar. Denetimlere örnek, liste kutuları, birleşik giriş kutuları, değer değişimi düğmeleri ve kaydırma çubuklarıdır.

Excel'de form denetimleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Çalışma sayfası üzerindeki formlara, form denetimlerine ve ActiveX denetimlerine genel bakış

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki yöntemler, liste kutularının, birleşik giriş kutularının, değer değişimi düğmelerinin ve kaydırma çubuklarının nasıl kullanılacağını gösterir. Örneklerde aynı liste, hücre bağlantısı ve Dizin işlevi kullanılmaktadır.

Geliştirici sekmesini Etkinleştir

Excel 2010'da form denetimlerini kullanmak için Geliştirici sekmesini etkinleştirmelisiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Dosya'yı ve ardından Seçenekler'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775893
 2. Sol bölmedeŞeridi Özelleştir'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775894
 3. Sağda, Ana Sekmeler 'in altında Geliştirici onay kutusunu seçin, ardından Tamam'ı tıklatın.
Excel 2007'de form denetimlerini kullanmak için, Geliştirici sekmesini etkinleştirmelisiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Microsoft Office Düğmesi'ni ve sonra da Excel Seçenekleri'ni tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775895
 2. Popüler sekmesini tıklatın, Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin, ardından Tamam'ı tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775896

Listenin, hücre bağlantısının ve dizinin kurulması

 1. Yeni bir çalışma sayfasında, aşağıdaki öğeleri H1:H20 aralığına yazın:
     H1 : Kaykay
     H2 : Video
     H3 : Masa
     H4 : Kupa
     H5 : Araba
     H6 : Bulaşık Makinesi
     H7 : Roketatar
     H8 : Bisiklet
     H9 : Telefon
     H10: Mum
     H11: Şeker
     H12: Hoparlör
     H13: Giysi
     H14: Battaniye
     H15: Kurutucu
     H16: Gitar
     H17: Kurutucu
     H18: Araç Takımı
     H19: Video
     H20: Sabit Disk
  					
 2. A1 hücresine şu formülü yazın:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Liste kutusu örneği

 1. Excel 2010 ve Excel 2007'de liste kutusu eklemek için, Geliştirici sekmesini tıklatın, Denetimler grubundaki Ekle'yi tıklatın, ardından Form Denetimleri seçeneğinin altındaki Liste Kutusu Formu (Denetim) öğesini tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775897


  Excel 2003'te ve Excel'in önceki sürümlerinde liste kutusu eklemek için, Formlar araç çubuğunda Liste Kutusu düğmesini tıklatın. Formlar araç çubuğu görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve sonra da Formlar'ı tıklatın.
 2. Liste kutusunun sol üst köşesinin görünmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın, ardından liste kutusunun sağ alt köşesinin bulunmasını istediğiniz yere liste kutusunu sürükleyin. Bu örnekte, B2:E10 hücrelerini kapsayan bir liste kutusu oluşturun.
 3. Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775898
 4. Nesne Biçimlendir penceresinde, aşağıdaki komutu yazın, ardından Tamam'ı tıklatın.
  1. Aralığı listeden belirtmek için, Girdi aralığı kutusuna H1:H20 yazın.
  2. G1 hücresine bir sayı değeri koymak için (listede seçili olan öğeye bağlı olarak), Hücre bağlantısı kutusuna G1 yazın.

   Not INDEX() formülü G1 hücresindeki değeri, uygun liste öğesini döndürmek için kullanır.
  3. Seçim türü altında, Tek seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

   Not Birden çok ve Genişlet seçenekleri yalnızca liste değerlerini döndürmek için bir Microsoft Visual Basic for Applications yordamı kullanıyorsanız kullanışlıdır. 3-B gölgelendirme onay kutusunun liste kutusuna üç boyutlu bir görünüm kazandırdığını unutmayın.

   Bu resmi kapatBu resmi aç
   2775899
 5. Liste kutusunda öğe listesi görüntülenmelidir. Liste kutusunu kullanmak için, herhangi bir hücreyi tıklatarak liste kutusu seçimini kaldırın. Listede bir öğeyi tıklatırsanız, G1 hücresi, listede seçili olan bu öğenin konumunu gösteren bir sayıyla güncelleştirilir. A1 hücresindeki INDEX formülü, bu sayıyı kullanarak öğenin adını görüntüler.

Birleşik giriş kutusu örneği

 1. Excel 2010 ve Excel 2007'de bir birleşik giriş kutusu eklemek için, Geliştirici sekmesini tıklatın, Ekle'yi tıklatın, ardından Form Denetimleri seçeneğinin altındaki Birleşik giriş kutusu'nu tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775901


  Excel 2003'te ve Excel'in önceki sürümlerinde bir açılan kutu eklemek için, Formlar araç çubuğunda Açılan Kutu düğmesini tıklatın.
 2. Birleşik giriş kutusunun sol üst köşesinin görünmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın, ardından birleşik giriş kutusunun sağ alt köşesinin bulunmasını istediğiniz yere birleşik giriş kutusunu sürükleyin. Bu örnekte, B2:E2 hücrelerini kapsayan bir birleşik giriş kutusu oluşturun.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775902
 3. Açılan kutuyu sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775903
 4. Aşağıdaki bilgileri yazın, ardından Tamam'ı tıklatın:
  1. Aralığı listeden belirtmek için, Girdi aralığı kutusuna H1:H20 yazın.
  2. G1 hücresine bir sayı değeri koymak için (listede seçili olan öğeye bağlı olarak), Hücre bağlantısı kutusuna G1 yazın.

   Not INDEX formülü G1 hücresindeki değeri, uygun liste öğesini döndürmek için kullanır.
  3. Açılan satırlar kutusuna 10 yazın. Bu girdi, kaç öğe görüntülendikten sonra diğer öğeleri görüntülemek için bir kaydırma çubuğu kullanılması gerektiğini belirler.

   Not3-B gölgelendirme onay kutusu isteğe bağlıdır. Bu, açılan kutuya veya birleşik giriş kutusuna üç boyutlu bir görünüm ekler.

   Bu resmi kapatBu resmi aç
   2775904
 5. Açılır liste kutusu veya açılan kutuda öğe listesi görüntülenmelidir. Açılır liste kutusunu veya açılan kutuyu kullanmak için, herhangi bir hücreyi tıklatarak nesnenin seçimini kaldırın. Açılan kutuda veya birleşik giriş kutusunda bir öğeyi tıklattığınızda, G1 hücresi, listede seçili olan öğenin konumunu gösteren bir sayıyla güncelleştirilir. A1 hücresindeki INDEX formülü, bu sayıyı kullanarak öğenin adını görüntüler.

Değer değişimi düğmesi örneği

 1. Excel 2010 ve Excel 2007'de bir değer değişimi düğmesi eklemek için, Geliştirici sekmesini tıklatın, Ekle'yi tıklatın, ardından Form Denetimleri seçeneğinin altındaki Değer Değişimi Düğmesi'ni tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775905


  Excel 2003'te ve Excel'in önceki sürümlerinde bir değer değiştirici eklemek için, Formlar araç çubuğunda Değer Değiştirici düğmesini tıklatın.
 2. Değer değişimi düğmesinin sol üst köşesinin görünmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın, ardından değer değişimi düğmesinin sağ alt köşesinin bulunmasını istediğiniz yere değer değişimi düğmesini sürükleyin. Bu örnekte, B2 hücrelerini kapsayan bir değer değişimi düğmesinin oluşturun: B3.
 3. Değer değişimi düğmesini sağ tıklatın, ardındanDenetim Biçimlendir'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775906
 4. Aşağıdaki bilgileri yazın, ardından Tamam'ı tıklatın:
  1. Geçerli değer kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, değer değişimi düğmesini, INDEX formülü listedeki ilk öğeye işaret edecek biçimde başlatır.
  2. En düşük değer kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, değer değişimi düğmesinin üst değerini listedeki ilk öğe olarak kısıtlar.
  3. En yüksek değer kutusuna 20 yazın.

   Bu sayı, listedeki girdi sayısı üst sınırını belirtir.
  4. Artış değeri kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, değer değişimi düğmesinin denetiminin geçerli değeri ne kadar artıracağını denetler.
  5. G1 hücresine bir sayı değeri koymak için (listede seçili olan öğeye bağlı olarak), Hücre bağlantısı kutusuna G1 yazın.

   Bu resmi kapatBu resmi aç
   2775907
 5. Herhangi bir hücreyi tıklatarak, değer değişimi düğmesi seçimini kaldırın. Değer değişimi düğmesinde yukarı veya aşağı denetimini tıklattığınızda, G1 hücresi, değer değişimi düğmesinin geçerli değeri ile artış değerinin toplamını veya aralarındaki farkı gösteren bir sayıyla güncelleştirilir. Bu sayı daha sonra A1 hücresindeki INDEX formülünü, sonraki veya önceki öğeyi gösterecek biçimde güncelleştirir.

  Geçerli değer 1 olduğunda aşağı denetimini tıklatırsanız veya geçerli değer 20 olduğunda yukarı denetimini tıklatırsanız değer değişimi düğmesi değeri değişmez.

Kaydırma çubuğu örneği

 1. Excel 2010 ve Excel 2007'de bir kaydırma çubuğu eklemek için, Geliştirici sekmesini tıklatın, Ekle'yi tıklatın, ardından Form Denetimleri seçeneğinin altındaki Kaydırma Çubuğu'nu tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775909


  Excel 2003'te ve Excel'in önceki sürümlerinde bir kaydırma çubuğu eklemek için, Formlar araç çubuğunda Kaydırma Çubuğu düğmesini tıklatın.
 2. kaydırma çubuğunun sol üst köşesinin görünmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın, ardından kaydırma çubuğunun sağ alt köşesinin bulunmasını istediğiniz yere kaydırma çubuğunu sürükleyin. Bu örnekte, B2:B6 hücrelerini kapsayan yükseklikte ve sütunun dörtte biri genişliğinde bir kaydırma çubuğu oluşturun.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775911
 3. Kaydırma çubuğunu sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir'i tıklatın.

  Bu resmi kapatBu resmi aç
  2775913
 4. Aşağıdaki bilgileri yazın, ardından Tamam'ı tıklatın:
  1. Geçerli değer kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, kaydırma çubuğunu, INDEX formülü listedeki ilk öğeyi işaret edecek biçimde başlatır.
  2. En düşük değer kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, kaydırma çubuğunun üst değerini listedeki ilk öğe olarak kısıtlar.
  3. En yüksek değer kutusuna 20 yazın. Bu sayı, listedeki girdi sayısı üst sınırını belirtir.
  4. Artış değeri kutusuna 1 yazın.

   Bu değer, kaydırma çubuğu denetiminin geçerli değeri kaç sayı artıracağını denetler.
  5. Sayfa değişimi kutusuna 5 yazın. Bu değer, kaydırma kutusunun yanında bulunan kaydırma çubuğunu tıklatırsanız geçerli değerin ne kadar artırılacağını denetler).
  6. G1 hücresine bir sayı değeri koymak için (listede seçili olan öğeye bağlı olarak), Hücre bağlantısı kutusuna G1 yazın.

   Bu resmi kapatBu resmi aç
   2775914


   Not3-B gölgelendirme onay kutusu isteğe bağlıdır. Bu, kaydırma çubuğuna üç boyutlu bir görünüm ekler.
 5. Herhangi bir hücreyi tıklatarak, kaydırma çubuğunun seçimini kaldırın. Kaydırma çubuğunda yukarı veya aşağı denetimini tıklattığınızda, G1 hücresi, kaydırma çubuğunun geçerli değeri ile artış değerinin toplamını veya aralarındaki farkı gösteren bir sayıyla güncelleştirilir. Bu sayı, geçerli öğeden önceki veya sonraki öğeyi göstermek üzere A1 hücresindeki INDEX formülünde kullanılır. Kaydırma kutusunu sürükleyerek de değeri değiştirebilir veya kaydırma kutusunun yanındaki kaydırma çubuğunu tıklatarak değeri 5 artırabilirsiniz (Sayfa değişimi değeri). Geçerli değer 1 olduğunda aşağı denetimini tıklatırsanız veya geçerli değer 20 olduğunda yukarı denetimini tıklatırsanız kaydırma çubuğu değişmez.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.

Özellikler

Makale numarası: 291073 - Last Review: 22 Ekim 2012 Pazartesi - Gözden geçirme: 2.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Anahtar Kelimeler: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com