Outlook 2002: Het wijzigen van het bestand als een veld voor alle contact personen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 291144 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepast Outlook-formulier en Visual Basic Script ing Edition (VBScript) programmatisch wijzigen van deAls het bestandhet veld voor een groot aantal bestaande contact personen

Meer informatie

BELANGRIJK: Als u de indeling van deAls het bestandveld met behulp van de standaard contact persoon formulier van Outlook, Outlook zorgt ervoor dat de indeling van dit veld heeft geen invloed op andere gebieden waar dit soort informatie wordt weer gegeven (zoals boven aan een contact persoon wanneer u het bekijkt in de weergave Adreskaartjes). In dit voorbeeld gewoon wijzigingen echter deAls het bestandveld zelf en daarom voeren dezelfde functie als het contact persoon formulier van Outlook. Microsoft raadt aan dat u een kopie van de map contact personen maken en gebruik vervolgens de volgende voorbeeldcode op de map die u hebt gekopieerd om ervoor te zorgen dat de voordelen van dit voorbeeld zwaarder wegen dan potentiële tekortkomingen van deze benadering.

OPMERKING: Wanneer u wijzigt hetAls het bestandveld, de volg orde waarin de contact personen worden weer in het Outlook-adresboek gegeven wordt niet beïnvloed.

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder garantie of impliciete, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeer taal worden opgespoord en de hulp programma's en procedures voor fout opsporing. Microsoft support professionals kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar ze zal niet deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke behoeften aanpassen.
Als u zoveel program meer ervaring hebt, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner of Microsoft Advisory Services. Meer informatie vindt u op deze Microsoft-websites:

Microsoft Certified Partners-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft Advisory Services-http://support.Microsoft.com/gp/advisoryservice

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de ondersteuningsopties die beschikbaar zijn en hoe u contact kunt opnemen met Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSWanneer u een nieuwe aangepaste Outlook-formulier maakt, kunt u deAls het bestandveld voor alle contact personen op een van de volgende indelingen:
 • Voornaam Achternaam
 • Achternaam, voornaam
 • Bedrijf
 • Achternaam, Voornaam (bedrijf)
 • Bedrijf (achternaam eerst)

Het aangepaste formulier ontwerpen

 1. Op deBestandhet menuNieuwe, en klik vervolgens opE-mailberichteen nieuw e-mailbericht opent.
 2. Op deHulp programma'sin het menu van het nieuwe e-mailbericht, wijst uFormulieren, en klik vervolgens opDit formulier ontwerpen.
 3. Vijf opdracht knoppen op het nieuwe formulier invoegen. Om dit te doen:
  1. Klik op de(P. 2)tabblad op het formulier naar een lege pagina gaan.
  2. Op deFormuliermenu, klikt u opWerkset besturings elementen, klik opCommandButton, en sleep de knop naar de pagina leeg formulier.
  3. Rechter muis knop op de knop Nieuw, klikt u opEigenschappen, en typ vervolgenscmdLastFirstin deNaamvak.
  4. In deBijschriftvak, typAchternaam, voornaam, en klik vervolgens opOK.
  5. In deWerksethet dialoog venster, klikt u opCommandButton, en sleep vervolgens een tweede knop naar de pagina leeg formulier.
  6. Rechter muis knop op de knop Nieuw, klikt u opEigenschappen, en typ vervolgenscmdFirstLastin deNaamvak.
  7. In deBijschriftvak, typVoornaam Achternaam, en klik vervolgens opOK.
  8. In deWerksethet dialoog venster, klikt u opCommandButton, en vervolgens een derde knop naar de pagina leeg formulier te slepen.
  9. Rechter muis knop op de knop Nieuw, klikt u opEigenschappen, en typ vervolgenscmdCompanyin deNaamvak.
  10. In deBijschriftvak, typBedrijf, en klik vervolgens opOK.
  11. In deWerksethet dialoog venster, klikt u opCommandButton, en vervolgens een vierde knop naar de pagina leeg formulier te slepen.
  12. Rechter muis knop op de knop Nieuw, klikt u opEigenschappen, en typ vervolgenscmdLastFirstCompanyin deNaamvak.
  13. In deBijschriftvak, typAchternaam, Voornaam (bedrijf), en klik vervolgens opOK.
  14. In deWerksethet dialoog venster, klikt u opCommandButton, en vervolgens een vijfde knop naar de pagina leeg formulier te slepen.
  15. Rechter muis knop op de knop Nieuw, klikt u opEigenschappen, en typ vervolgenscmdCompanyLastFirstin deNaamvak.
  16. In deBijschriftvak, typBedrijf (achternaam eerst), en klik vervolgens opOK.
 4. Typ de volgende code van Visual Basic Script ing Edition (VBScript). Om dit te doen:
  1. Op deFormuliermenu, klikt u opCode weer gevende Script Editor openen.
  2. In de Script Editor, typ of kopieer de volgende code:
   Option Explicit
   Dim strSortBy
   
   Sub cmdLastFirst_Click()
     strSortBy = "LastFirst"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdFirstLast_Click()
     strSortBy = "FirstLast"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdCompany_Click()
     strSortBy = "Company"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdLastFirstCompany_Click()
     strSortBy = "Last, First (Company)"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdCompanyLastFirst_Click()
     strSortBy = "Company (Last, First)"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub UpdateContacts()
   
     Dim CurFolder
     Dim MyItems
     Dim MyItem
     Dim NumItems, i
   
     ' Use whichever folder is currently selected
     Set CurFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
   
     ' Make sure it's a contact folder
     If CurFolder.DefaultItemType = 2 Then
      MsgBox "This process may take some time. You will be " & _
      "notified when complete.", , "Contact Tools Message"
      Set MyItems = CurFolder.Items
      NumItems = MyItems.Count
      For i = 1 to NumItems
        Set MyItem = MyItems.Item(i)
        ' Make sure it's not a distribution list in the folder
        ' (really only applies to OL98 and OL2000)
        If TypeName(MyItem) = "ContactItem" Then
         Select Case strSortBy
           Case "LastFirst"
            If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            End IF
           Case "FirstLast"
            If MyItem.Subject <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.Subject
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            End IF
           Case "Company"
            If MyItem.CompanyName <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName
            End IF
           Case "Last, First (Company)"
            MyItem.FileAs = MyItem.LastNameAndFirstName
            If MyItem.CompanyName <> "" Then
              If MyItem.FileAs <> "" Then
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _
                       MyItem.CompanyName & ")"
              Else
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _
                    MyItem.CompanyName
              End If
            End If
           Case "Company (Last, First)"
            MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then
              If MyItem.FileAs <> "" Then
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _
                   MyItem.LastNameAndFirstName & ")"
              Else
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _
                   MyItem.LastNameAndFirstName
              End If
            End If
         End Select
         MyItem.Save
        End If      ' check TypeName
      Next
      MsgBox "Finished updating contacts."
     Else
      MsgBox "The current folder must be a contacts folder."
     End If         ' check contacts folder
   
     Set MyItem = Nothing
     Set MyItems = Nothing
     Set CurFolder = Nothing
   
   End Sub
   						
  3. Op deBestandKlik in het menu Script EditorSluitenom terug te keren naar het formulier.
  4. Klik op deBerichtpagina van het formulier.
  5. Op deFormuliermenu, klikt u opDeze pagina weer geven. Dit verbergen formulier pagina zodat het niet wordt weer gegeven wanneer het formulier wordt gebruikt.
 5. Publiceer het formulier. Om dit te doen:
  1. Op deHulp programma'shet menuFormulieren, en klik vervolgens opFormulier publiceren als.
  2. Controleer naast deZoeken inknop weer gegevenPersoonlijke formulieren bibliotheek.
  3. In deWeergavenaamTyp de naam van een discriptive voor uw nieuwe formulier (bijvoorbeeld:Bestand als velden wijzigen), en klik vervolgens opPubliceren.
  4. Wanneer u wordt gevraagd om de formulierdefinitie opslaan met het item, klikt u opNee.
  5. Sluit het bericht zonder op te slaan.

Het gebruik van het aangepaste formulier

Uw nieuwe formulier gebruiken:
 1. Zoek de map met contact personen die u re-sequence wilt.
 2. Op deBestandhet menuNieuwe, en klik vervolgens opKies formulier.
 3. Wijziging deZoeken invakPersoonlijke formulieren bibliotheek, klik op het nieuwe formulier en klik vervolgens opOK.
 4. Klik op de knop bijwerken deAls het bestandveld.

Referenties

Voor meer informatie over beschikbare bronnen en answersto Veelgestelde vragen over oplossingen voor Microsoft Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
287530Outlook 2000: Vragen over aangepaste formulieren en Outlook-oplossingen

Eigenschappen

Artikel ID: 291144 - Laatste beoordeling: donderdag 6 oktober 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbmt KB291144 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:291144

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com