OL2002: nasıl alan tüm kişiler için olarak dosyayı değiştirin.

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 291144 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, özel bir Outlook formu ve Visual Basic Scripting Edition (VBScript) program aracılığıyla çok sayıda varolan bir ilgili kişi için Dosyala alanı değiştirmek için nasıl kullanılacağı açıklanır.

Daha fazla bilgi

ÖNEMLI: standart Outlook ilgili kişi formunu kullanarak Dosya arama alanının biçimini değiştirirseniz, Outlook bu tür bilgilerin görüntülendiği diğer alanları bu alanın biçimi etkilemez sağlar (örneğin üst kısmındaki ilgili kişi adres kartları görünümünde görüntülediğinizde). Ancak, bu örnek, yalnızca Dosyala alanı kendisini değiştirir ve aynı işlevi Outlook ilgili kişi formunu gerçekleştirmez. Microsoft, <a0>Kişiler</a0> klasörünün bir kopyasını oluşturun ve sonra da bu örnek kullanmanın faydaları, herhangi bir olası eksikliklerinin bu yaklaşımın outweigh emin olmak için kopyaladığınız klasörde aşağıdaki örnek kodu kullanma önerir.

Not: Dosyala alanı değiştirdiğinizde, ilgili kişileri Outlook adres defterinde görüntülendikleri sırayı etkilenmez.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; satılabilirlik ve/veya belirli bir amaca uygunluk da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, örtülü veya açık garanti vermez. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek uzmanları, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.
Programlama deneyiminiz kısıtlıysa, bir Microsoft Sertifikalı İş Ortağı'na veya Microsoft Danışmanlık Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şu Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

Microsoft Partner - https://partner.microsoft.com/global/30000104 Onaylandı

Microsoft danışma belgesi Hizmetleri - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Kullanılabilir destek seçenekleri ve Microsoft'a başvurma konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSYeni bir özel Outlook form oluşturduğunuzda, tüm kişiler için Dosyala alanı aşağıdaki biçimlerden birini değiştirebilirsiniz:
 • Adı soyadı
 • Ilk, son
 • Şirket
 • Son (<a1>ilk</a1> (şirket)
 • Şirket (Soyadı, ilk)

Nasıl yapılır: özel formu tasarlayın

 1. Dosya menüsünden Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Posta iletisi yeni bir e-posta iletisini açmak için tıklatın.
 2. Araçlar menüsünden Yeni e-posta iletisinin Formlar ' ın üzerine gelin ve sonra Bu Formu Tasarla</a1>'ı tıklatın.
 3. Yeni bir form üzerinde beş komut düğmelerini ekleyin. Bu işlem gerçekleşir:
  1. Form üzerinde boş bir sayfaya gitmek için (P.2) sekmesini tıklatın.
  2. Form menü, Denetim Araç kutusu ' nu tıklatın, KomutDüğmesi ' ı tıklatın ve düğmeyi boş form sayfaya sürükleyin.
  3. Yeni düğmeyi sağ fare düğmesi ile tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra da cmdLastFirst <a2>ad</a2> kutusuna yazın.
  4. Resim yazısı) kutusunda, Soyadı, ilk yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
  5. Araç kutusunu KomutDüğmesi ' ı tıklatın ve sonra ikinci bir düğme, boş bir form sayfaya sürükleyin.
  6. Yeni düğmeyi sağ fare düğmesi ile tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra da cmdFirstLast <a2>ad</a2> kutusuna yazın.
  7. Resim yazısı) kutusunda, Önce son yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
  8. Araç kutusunda, KomutDüğmesi sonra <a1>sürükleyin</a1> üçüncü bir boş form Sayfası düğmesini tıklatın.
  9. Yeni düğmeyi sağ fare düğmesi ile tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra da cmdCompany <a2>ad</a2> kutusuna yazın.
  10. Resim yazısı) kutusunda, Şirket yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
  11. Araç kutusunda, KomutDüğmesi sonra <a1>sürükleyin</a1> dördüncü bir boş form Sayfası düğmesini tıklatın.
  12. Yeni düğmeyi sağ fare düğmesi ile tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra da cmdLastFirstCompany <a2>ad</a2> kutusuna yazın.
  13. Resim yazısı) kutusunda, Soyadı, ilk (şirket) yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
  14. Araç kutusunda, KomutDüğmesi sonra <a1>sürükleyin</a1> beşinci bir düğmesi için boş bir form sayfası'nı tıklatın.
  15. Yeni düğmeyi sağ fare düğmesi ile tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra da cmdCompanyLastFirst <a2>ad</a2> kutusuna yazın.
  16. Resim yazısı) kutusunda, Şirket (Soyadı, ilk) yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 4. Aşağıdaki Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kod yazın. Bu işlem gerçekleşir:
  1. Form menü, Görünüm kodu komut dosyası Düzenleyicisi'ni açmak için tıklatın.
  2. Kod Düzenleyicisi'nde yazın veya aşağıdaki kodu kopyalayın:
   Option Explicit
   Dim strSortBy
   
   Sub cmdLastFirst_Click()
     strSortBy = "LastFirst"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdFirstLast_Click()
     strSortBy = "FirstLast"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdCompany_Click()
     strSortBy = "Company"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdLastFirstCompany_Click()
     strSortBy = "Last, First (Company)"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub cmdCompanyLastFirst_Click()
     strSortBy = "Company (Last, First)"
     UpdateContacts
   End Sub
   
   Sub UpdateContacts()
   
     Dim CurFolder
     Dim MyItems
     Dim MyItem
     Dim NumItems, i
   
     ' Use whichever folder is currently selected
     Set CurFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
   
     ' Make sure it's a contact folder
     If CurFolder.DefaultItemType = 2 Then
      MsgBox "This process may take some time. You will be " & _
      "notified when complete.", , "Contact Tools Message"
      Set MyItems = CurFolder.Items
      NumItems = MyItems.Count
      For i = 1 to NumItems
        Set MyItem = MyItems.Item(i)
        ' Make sure it's not a distribution list in the folder
        ' (really only applies to OL98 and OL2000)
        If TypeName(MyItem) = "ContactItem" Then
         Select Case strSortBy
           Case "LastFirst"
            If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            End IF
           Case "FirstLast"
            If MyItem.Subject <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.Subject
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            End IF
           Case "Company"
            If MyItem.CompanyName <> "" Then
              MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            Else
              MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName
            End IF
           Case "Last, First (Company)"
            MyItem.FileAs = MyItem.LastNameAndFirstName
            If MyItem.CompanyName <> "" Then
              If MyItem.FileAs <> "" Then
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _
                       MyItem.CompanyName & ")"
              Else
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _
                    MyItem.CompanyName
              End If
            End If
           Case "Company (Last, First)"
            MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName
            If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then
              If MyItem.FileAs <> "" Then
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _
                   MyItem.LastNameAndFirstName & ")"
              Else
               MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _
                   MyItem.LastNameAndFirstName
              End If
            End If
         End Select
         MyItem.Save
        End If      ' check TypeName
      Next
      MsgBox "Finished updating contacts."
     Else
      MsgBox "The current folder must be a contacts folder."
     End If         ' check contacts folder
   
     Set MyItem = Nothing
     Set MyItems = Nothing
     Set CurFolder = Nothing
   
   End Sub
   						
  3. Kod Düzenleyicisi'nde Dosya menüsünden forma dönmek için Kapat ' ı tıklatın.
  4. Ileti sayfa formun Ek Yardım düğmesini tıklatın.
  5. Form menü üzerinde Bu sayfayı göster'i tıklatın. Bu form sayfası gizler, böylece formun kullanıldığında görünmüyor.
 5. Formu yayımlayın. Bu işlem gerçekleşir:
  1. Araçlar menüsünden Formlar ' ın üzerine gelin ve sonra da Formu farklı Yayımla'yı tıklatın.
  2. Yanındaki Ara düğmesini, Kişisel Formlar Kitaplığı gördüğünüz doğrulayın.
  3. Görünen ad) kutusunda, discriptive (örneğin, değişiklik Dosyala alanı) yeni formun adını yazın ve sonra Yayımla ' yı tıklatın.
  4. Form tanımını öğe ile kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Hayır ' ı tıklatın.
  5. Iletiyi kaydetmeden kapatın.

Özel form nasıl kullanılır?

Bilgisayarınıza yeni bir form kullanmak için <a0></a0>:
 1. Re-sequence için istediğiniz kişi klasörünü bulun.
 2. Dosya menüsünden Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Form Seç'i tıklatın.
 3. Bakılacak yer kutusunda Kişisel Form kitaplığı ' na değiştirmek, yeni formu tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 4. Dosyala alanı güncelleştirmek için uygun düğmeyi tıklatın.

Referanslar

Kullanılabilen kaynaklar ve Microsoft Outlook çözümleri ile sık sorulan sorular answersto hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
287530OL2002: Özel formlar ve Outlook çözümleri sorular

Özellikler

Makale numarası: 291144 - Last Review: 23 Kasım 2006 Perşembe - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto KB291144 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:291144

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com