Komunikat o błędzie „Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie sieciowe zostało przerwane.” podczas pracy w programie Word za pośrednictwem sieci

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291156 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291156
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 212347.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 122379.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Próba zapisania dokumentu w programie Microsoft Word podczas pracy za pośrednictwem sieci może poskutkować wyświetleniem następującego komunikatu o błędzie:
Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie sieciowe zostało przerwane.

Nazwa pliku.doc
W tym komunikacie Nazwa pliku.doc to nazwa zapisywanego dokumentu.
Aby ustalić unikatowy numer skojarzony z odebranym komunikatem, należy nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+I. W prawym dolnym rogu okna tego komunikatu pojawi się następujący numer:
200932
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podobnych komunikatów o błędach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291178 Podczas próby zapisania pliku pojawiają się komunikaty o błędach lub program Word przestaje odpowiadać
305323 Błąd sieci lub dostępu do pliku przy próbie zapisania dokumentu programu Word na serwerze Novell NetWare

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Zapisanie pliku na dysku lokalnym

Jeśli nie możesz zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go na dysku lokalnym. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Przy otwartym pliku kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako zmień lokalizację w polu Zapisz w na lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć plik.
Później możesz ponownie otworzyć plik zapisany na komputerze lokalnym, a następnie spróbować zapisać ten plik na dysku lub w udziale sieciowym.

Metoda 2: Użycie ścieżki UNC w oknie dialogowym Zapisywanie

Jeśli nie możesz w zwykły sposób zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go przy użyciu ścieżki UNC (Universal Naming Convention). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W polu Nazwa pliku wpisz pełną ścieżkę UNC do lokalizacji, w której próbujesz zapisać plik. Wpisz na przykład ścieżkę UNC podobną do następującej:
  \\nazwa_serwera\udział\nazwa_pliku.doc
  UWAGA: Możesz również wpisać część nazwa_serwera ścieżki UNC, a następnie wyszukać lokalizację, w której chcesz zapisać dokument.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 3: Użycie dysku mapowanego

Jeśli nie możesz w zwykły sposób zapisać pliku na dysku lub w udziale sieciowym, spróbuj zapisać go przy użyciu dysku mapowanego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj w menu skrótów.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. W oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego wybierz literę dysku i lokalizację sieciową (dysk lub udział), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk OK lub Zakończ.
 4. W programie Microsoft Word kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik.
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako zmień lokalizację w polu Zapisz w na zmapowany dysk lub udział utworzony w kroku 3, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 4: Spróbuj zapisać plik później

Jeśli problem występuje tylko w pewnych porach dnia, przyczyną może być nadmierne obciążenie sieci. Sieci mają fizyczne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę połączeń i ilość danych możliwych do przesłania. W przypadku przekroczenia tych limitów przy próbie zapisania pliku w udziale może pojawić się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu. W takim przypadku możesz spróbować zapisać plik później.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów sieciowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308007 Rozwiązywanie problemów z siecią domową w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 291156 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2007 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbofficealertid kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbnetwork kbprb KB291156

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com