คุณได้รับการ “ไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดสิทธิ์ในแฟ้มหรือเครือข่าย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจสูญหาย ” เมื่อคุณทำงานบนเครือข่ายใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291156 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู212347.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่122379.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณทำงานบนเครือข่าย และคุณบันทึกเอกสารใน Microsoft Word คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีเกิดข้อผิดพลาดสิทธิ์ในแฟ้มหรือเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจสูญหาย

ชื่อแฟ้ม.doc
ในข้อความนี้ชื่อแฟ้ม.doc คือ ชื่อของเอกสารที่คุณพยายามจะบันทึก
เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณได้รับ กด CTRL + SHIFT + I หมายเลขต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของข้อความนี้:
200932
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291178WD: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกแฟ้ม หรือ Word หยุดการตอบสนอง
305323ผิด WD: "เครือข่ายหรือแฟ้มสิทธิ์พลาด" เมื่อคุณพยายามบันทึกเอกสาร Word บนเซิร์ฟเวอร์ของ NetWare Novell

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: บันทึกแฟ้มลงบนดิสก์ภายในเครื่องของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่ายหรือใช้ร่วมกัน พยายามบันทึกแฟ้มลงดิสก์ภายในเครื่องของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ด้วยการเปิดแฟ้ม คลิกบันทึกเป็นในการแฟ้ม:เมนู
 2. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกในกล่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิกบันทึก.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดแฟ้ม
ในภายหลัง คุณอาจต้อง การเปิดแฟ้มที่คุณบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ลองบันทึกแฟ้มบนไดรฟ์เครือข่ายของคุณ หรือใช้ร่วมกัน

วิธีที่ 2: ใช้เป็นเส้นทาง UNC ในบันทึกกล่องโต้ตอบ

ถ้าคุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่าย หรือใช้ร่วมกันเป็นปกติ พยายามบันทึกแฟ้ม โดยใช้เส้นทาง UNC (แบบสากลตั้งชื่อแผน) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์เส้นทาง UNC ที่เต็มไปยังตำแหน่งที่คุณพยายามจะบันทึก ตัวอย่างเช่น พิมพ์เส้นทาง UNC คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  \\ชื่อ name\share\file เซิร์ฟเวอร์.doc
  หมายเหตุ:: หรือ คุณสามารถพิมพ์นั้นServer Nameส่วนของเส้นทาง UNC และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารของคุณแล้ว
 3. คลิกบันทึก.

วิธีที่ 3: ใช้ไดรฟ์ที่ถูกแมป

ถ้าคุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่าย หรือใช้ร่วมกันเป็นปกติ พยายามบันทึกแฟ้ม โดยใช้ไดรฟ์ที่แมป โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจบนเมนูทางลัด
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกแมปไดรฟ์เครือข่าย.
 3. ในการแมปไดรฟ์เครือข่ายdialog box, select the drive letter and network location (drive or share) to which you want to connect, and then clickตกลงหรือเสร็จสิ้น.
 4. In Microsoft Word, clickบันทึกเป็นในการแฟ้ม:เมนู
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกในbox to the mapped drive or share that you created in step 3, and then clickบันทึก.

Method 4: Try to Save the File at a Later Time

If the problem only occurs during certain times of the day, the cause may be excessive network traffic. Networks have physical limitations on the number of connections and the amount of data that can be transferred. If these limits are exceeded, you may receive the error message in the "Symptoms" section of this article when you try to save a file to a share. In this case, you can try to save the file at a later time.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to troubleshoot network issues, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308007Troubleshooting Home Networking in Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291156 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbofficealertid kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB291156 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291156

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com