คุณได้รับการ "พจนานุกรมกำหนดเองนั้นเต็ม ข้อความคำว่าไม่มีเพิ่ม"ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใน Word 2003 และ ใน Word 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู224035.
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้ต่อไปนี้: 813996
เมื่อคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พจนานุกรมที่กำหนดเองนั้นเต็ม ไม่มีเพิ่มคำ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง โดยการคลิกเพิ่มลงในพจนานุกรมในการการสะกดและไวยากรณ์กล่องโต้ตอบ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งที่ควรทดลอง

พจนานุกรมที่กำหนดเองเสียหาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อพจนานุกรมที่กำหนดเองที่เสียหาย และสร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาพจนานุกรมที่กำหนดเองบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม Word
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
  3. ในการสะกดและไวยากรณ์แท็บ คลิกพจนานุกรมที่กำหนดเอง.
  4. ในการรายชื่อพจนานุกรมกล่อง คลิกพจนานุกรมที่กำหนดเองของคุณ

   เส้นทางไปยังพจนานุกรมที่กำหนดเองของคุณจะปรากฏภายใต้การรายชื่อพจนานุกรมกล่องที่กำหนด โดยข้อความเส้นทางแบบเต็ม. ทำบันทึกย่อของที่ตั้งของพจนานุกรมที่กำหนดเอง
  5. คลิกยกเลิกแล้ว คลิกปิด.
 2. เปลี่ยนชื่อพจนานุกรมที่กำหนดเองที่เสียหาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิด Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาMy Computerคลิกสำรวจบนเมนูทางลัด
  2. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของพจนานุกรมที่กำหนดเองที่เสียหาย
  3. คลิกขวาที่พจนานุกรมที่กำหนดเอง และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
  4. เปลี่ยนชื่อแฟ้มพจนานุกรมที่กำหนดเอง โดยใช้ส่วนขยาย.old ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อ Custom.dic พิมพ์custom.oldแล้ว กด ENTER
 3. สร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม Word
  2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
  3. ในการสะกดและไวยากรณ์แท็บ คลิกพจนานุกรมที่กำหนดเอง.
  4. ในการรายชื่อพจนานุกรมกล่อง คลิพจนานุกรมที่กำหนดเองเก่า และคลิกเอาออก.
  5. คลิกใหม่เมื่อต้องการสร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่
  6. พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

   พจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปรายชื่อพจนานุกรมกล่อง
  7. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
 4. เพิ่มคำลงในพจนานุกรมแฟ้มใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของพจนานุกรมที่กำหนดเองที่เสียหาย
  2. คลิกขวาที่พจนานุกรมที่กำหนดเอง และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
  3. เปลี่ยนชื่อแฟ้มพจนานุกรมที่กำหนดเอง โดยใช้นามสกุล.txt ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อ Custom.old พิมพ์custom.txtแล้ว กด ENTER
  4. เริ่ม Word แล้ว เปิด แฟ้ม พจนานุกรม เดิม ที่ คุณ เพิ่ง เปลี่ยน ชื่อ
  5. กด F7 ตรวจ สอบ การ สะกด เอกสาร
  6. คลิกเพิ่ม ลง ใน พจนานุกรมเมื่อ ต้อง การ เพิ่ม คำ ที่ คุณ ต้อง การ จาก พจนานุกรม ที่ กำหนด เอง เก่า ลง ใน พจนานุกรม แบบ กำหนด เอง ของ คุณ ใหม่ ได้
แฟ้ม ตัว ตรวจ สอบ การ สะกด จะ เสีย

หากขั้นตอนที่แสดงในส่วน "พจนานุกรมกำหนดเองเสียหาย" ของบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา แฟ้มที่ใช้ในการตรวจสอบการสะกดจะเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Msspell3.dll และ Mssp3en.lex โดยใช้ส่วนขยาย.old แล้ว ติดตั้งแฟ้มตัวตรวจการสะกด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่นขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 2. ในการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุกล่อง ชนิดmsspell3.dll.
 3. ในการค้นหาในกล่อง คลิกไดรฟ์ Microsoft Windows จะติดตั้ง (โดยปกติคือไดรฟ์ C), และจากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 4. ในการผลลัพธ์การค้นหาคลิกขวาแฟ้ม หน้าต่าง และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
 5. ประเภท:msspell3.old
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Mssp3en.lex Mssp3en.old
 7. เริ่ม Word และจากนั้น เปิดเอกสารเปล่า
 8. พิมพ์ข้อความ และจากนั้น ให้กด F7 เพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสาร
 9. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  Microsoft Word ไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในเอกสารนี้ ลักษณะการทำงานนี้ไม่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ คุณต้องการติดตั้งเดี๋ยวนี้หรือไม่
  หมายเหตุ:คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ติดตั้งซีดี Microsoft Word หรือซีดี Microsoft Office เพื่อติดตั้งแฟ้มที่จำเป็น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbcorrupt kberrmsg kbprb kbmt KB291176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com