Podczas próby zapisania pliku w programach Word 2002 i Word 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie lub program przestaje odpowiadać

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291178 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291178
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 211326.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 180905.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zapisania pliku programu Microsoft Word program Word może przestać odpowiadać lub może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Za mało pamięci lub miejsca na dysku, aby zakończyć tę operację.
Za mało wolnej pamięci lub miejsca na dysku. Zamknij dodatkowe okna i zapisz swoją pracę.
Za mało wolnej pamięci lub miejsca na dysku. Zamknij aplikację.
(ścieżka\nazwa_pliku)
Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Program Word nie może zapisać pliku z powodu braku praw dostępu do pliku. (ścieżka\nazwa_pliku)

Przyczyna

Podczas pracy z programem Word (oraz innymi programami przeznaczonymi dla systemu Microsoft Windows) rozmiar pliku stronicowania systemu Windows może się zwiększyć. To zwiększenie może być znaczne i może spowodować zużycie większości lub całego dostępnego miejsca na dysku.

Uwaga Zachowania te były odnotowywane w sytuacji, gdy na komputerze były uruchomione określone wersje oprogramowania antywirusowego.

Takie zachowanie może też wystąpić podczas zapisywania na zapełnionej dyskietce.

Obejście problemu

W celu obejścia tego zachowania należy zastosować jedną z następujących metod:
 • Można odzyskać pewną ilość miejsca na dysku, zamykając niepotrzebne programy. Po zamknięciu innych programów rozmiar pliku stronicowania może zostać zmieniony przez system Windows dopiero po kilku minutach.
 • Można zwolnić miejsce na dysku, usuwając niepotrzebne pliki. Na przykład można uruchomić narzędzie Oczyszczanie dysku. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

  Uwaga Narzędzie Oczyszczanie dysku jest dostępne w systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP.
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy (w systemie Windows XP Wszystkie programy), wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.
  2. W oknie dialogowym Wybieranie dysku wybierz dysk, który chcesz oczyścić (na przykład C:\), a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Na karcie Oczyszczanie dysku zaznacz poszczególne opcje plików do usunięcia.
  4. Kliknij przycisk OK.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Oczyszczanie dysku, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   310312 Opis narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP
   186099 Description of the Disk Cleanup tool
 • Można zapisać plik na dyskietce lub dysku sieciowym.
 • Można spróbować zapisać plik na innej dyskietce, na której jest wolne miejsce.

Rozwiązanie

Aby zapobiec występowaniu tego zachowania, należy zwiększyć ilość miejsca na dysku twardym, dodając większy dysk twardy lub korzystając z narzędzia do kompresji dysku.

Uwaga Jeżeli uruchomione jest oprogramowanie antywirusowe, należy spróbować je wyłączyć. Jeżeli zaowocuje to skorygowaniem tego zachowania, należy skontaktować się z producentem używanego oprogramowania antywirusowego w celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji lub metod obejścia tego problemu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291178 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2007 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbtooltip kbsavefile kbprb kbsyssettings KB291178

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com