XL2002: Błąd „Błąd kompilacji w module ukrytym: RegistrationDB” przy uruchamianiu programu Excel

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291214 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291214
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 2000: 235326.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Przy uruchamianiu lub zamykaniu programu Microsoft Excel pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd kompilacji w module ukrytym: RegistrationDB

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Plik o nazwie Pdfwrite.xla znajduje się w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart na dysku twardym.

    -i-

  • Przeprowadzono uaktualnienie do programu Microsoft Excel 2002 z programu Microsoft Excel 97 lub Microsoft Excel 2000.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń plik Pdfwrite.xla z folderu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart na dysku twardym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307410 OFF: "Compile Error in Hidden Module" Error Message When You Start Word or Excel

Więcej informacji

Przy instalowaniu niektórych wersji programu Adobe Acrobat program instalacyjny umieszcza na komputerze plik Pdfwrite.xla.

Aby uzyskać więcej informacji o pliku Pdfwrite.xla, skontaktuj się z firmą Adobe Systems Inc. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z firmą Adobe Systems Inc., kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, A-K

60781 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, L-P

60782 Lista dostawców sprzętu i oprogramowania innych firm, Q-Z
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291214 - Ostatnia weryfikacja: 3 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbdta kbprb KB291214

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com