"ข้อผิดพลาดในโมดูลที่ซ่อนการคอมไพล์: RegistrationDB " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงาน หรือปิด Excel 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291214 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ดู235326.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเริ่มการทำงาน หรือออกจาก Microsoft Excel คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
การคอมไพล์ผิดพลาดในโมดูลที่ซ่อน: RegistrationDB

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
  • แฟ้มที่ชื่อ Pdfwrite.xla ที่อยู่ใน C:\Program Office\Office10Xlstart Files\Microsoft โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

    -และ-

  • คุณได้ปรับรุ่นเป็น Microsoft Excel 2002 จาก Microsoft Excel 97 หรือ Microsoft Excel 2000

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบไฟล์ Pdfwrite.xla จากโฟลเดอร์ Office\Office\Xlstart Files\Microsoft C:\Program บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307410OFF: ข้อ "ข้อผิดพลาดในโมดูลที่ซ่อนอยู่ที่คอมไพล์" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเริ่ม Word หรือ Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Adobe Acrobat รุ่นบาง โปรแกรมติดตั้งวางแฟ้ม Pdfwrite.xla บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดต่อ Adobe Inc. ระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Pdfwrite.xla
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Adobe ระบบ ดูการที่ต่อไปนี้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายต่อไปนี้:http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291214 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kberrmsg kbprb kbmt KB291214 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291214

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com