WD2002: Ograniczenia Konwertowanie dokumentów WordPerfect 5.x

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291312 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja dla programu Microsoft Word 2000 niniejszego artykułu, 240854.
Wersja dla programu Microsoft Word 97 niniejszego artykułu, 157085.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

WordPerfect 5.x dołączony do programu Microsoft Word 2002 jest przeznaczony do wykorzystania zalet funkcji i możliwości konwertowania dostępne w programie Word 2002. Aby uzyskać najlepsze wyniki konwersji z programu Word 2002 i użyć konwertera dokumentów WordPerfect 5.x dostarczanego z programem Word 2002.

Konwersja pliku z programu Word formatowania do formatu WordPerfect i z powrotem maja spowodować utratę części formatowania (na przykład czcionki, uzasadnienie, stylów i korespondencji seryjnej), chyba że zostanie załadowany, podzielony na strony i zapisać przekonwertowanego plik w programie WordPerfect przed konwersją do programu Word.

Więcej informacji

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje które nie są całkowicie konwertowane, nie są obsługiwane na jednego produktu lub innych lub niektóre komentarz, który wymaga.

Klucz jest w następujący sposób:
  Yes  The feature is converted from one product to the other.

  N/S  The feature is not supported in one of the products or not 
     completely converted from one product to the other. See the 
     Comment for more information.

 
           Word 2002    WordPerfect
             to      5.x to
  Features    WordPerfect 5.x   Word 2002  Comments
  ------------------------------------------------------------------------
 
  All caps       Yes       N/S    All caps formatting
                          becomes all capital
                          letters.
 
  Hidden        Yes       N/S    Hidden text in Word
                          becomes WordPerfect
                          comment text.
 
  Strikethrough    Yes       Yes    WordPerfect strikeout
                          becomes strikethrough
                          formatting in Word and
                          vice versa; WordPerfect
                          redlining becomes
                          tracked changes in Word
                          and vice versa.
 
  Underlining     Yes       Yes    Underlining format is
                          preserved, but the type
                          of underlining may be
                          changed.
 
  Spacing       N/S       N/S
  (condensed,
  expanded)
 
  Kerning       Yes       Yes
 
  Alignment      Yes       Yes    Centering codes may have
                          to be individually
                          repositioned in
                          WordPerfect after
                          conversion.
 
  First-line      Yes       Yes    First-line indents are
  Indents                     created with tabs in
                          WordPerfect
 
  Page Break      Yes       N/S    Approximated with a page
  Before                     break in WordPerfect.
 
  Space before     Yes       N/S    Approximated with blank
  /after paragraphs                lines in WordPerfect.
 
  Tab leaders     Yes       Yes    From WordPerfect to
                          Word, the dot, dash, and
                          underscore tab leaders
                          convert to the same in
                          Word. All other
                          WordPerfect tab leaders
                          convert to dot leaders
                          in Word.
 
  Leading/baselines   N/S       N/S
  Lines/baselines
 
  [Center]/[Flsh Rgt]  N/S       Yes   From WordPerfect to
  codes                      Word, Center and Flush
                          Right codes convert to
                          center- and right-
                          aligned tab stops.
 
  Widow control     Yes       Yes
 
  Margins        Yes       Yes    Word margins are
                          measured from paper's
                          edge to body text;
                          WordPerfect margins are
                          measured from the edge
                          to the header. The
                          conversion adjusts the
                          margins as needed to
                          preserve page layout.
 
  Newspaper columns   Yes       Yes
 
  Parallel columns   N/S       Yes    From WordPerfect to
                          Word, parallel columns
                          convert to tables. If a
                          parallel column layout
                          contains a page-anchored
                          box, the entire parallel
                          column layout is
                          converted to newspaper
                          columns.

  Tables        Yes       Yes    Vertical merging of
                          cells is not converted.
 
  Table formulas    N/S       N/S
  /math
 
  Decimal table     N/S       Yes    From WordPerfect to
  cell alignment                 Word, decimal table
                          cell alignment is
                          converted to right
                          paragraph alignment.
 
  Default tab stops   N/S       Yes
 
  Footnotes       Yes       Yes    Endnotes placed at the
                          end of sections in Word
                          are placed at the end of
                          the document in
                          WordPerfect because
                          WordPerfect doesn't have
                          sections. Restarted
                          numbers and separators
                          are not converted.
                          Custom footnote marks
                          in Word are added to
                          automatic numbering in
                          WordPerfect.
 
  Gutter margins,    Yes       Yes
  paper size
 
  Comments       Yes       N/S    Word comments become
                          WordPerfect comment
                          text.
 
  Outline, paragraph  Yes       Yes    WordPerfect paragraph
  numbers, Word 7.0                numbers convert to 
  Lists                      Word sequence fields 
                          by default.
                          In Word, automatically
                          numbered lists convert
                          to paragraph numbers.

                          To convert WordPerfect
                          paragraph numbers to
                          plain text, set this
                          option in the registry
                          FavourSequenceFields=No
                          using the
                          EditConversionOptions
                          macro.
 
  Print merge commands Yes       Yes    Word data source
                          documents can be either
                          tab- or comma-delimited
                          or in table format to
                          convert to WordPerfect.
                          Word automatically
                          converts WordPerfect
                          secondary files to Word
                          data source document
                          format. Conditional
                          print merge constructs
                          and macros are lost when
                          converting to Word.
 
  Date/time stamps   Yes       Yes    Default formats only.
 
  Subdocuments     Yes       Yes
  (INCLUDE field)
 
  Equations       N/S       No
 
  Extended characters  Yes       Yes    From WordPerfect to
                          Word, not all extended
                          characters are
                          converted.
 
  Text boxes, lines   Yes       Yes    Some text boxes and
                          lines convert to Word
                          drawing layer objects.
                          Drawing layer objects
                          are visible only in page
                          layout view, in print
                          preview, and when
                          printed. Drawing layer
                          objects do not appear in
                          normal view.
 
  Line draw       Yes       Yes    WordPerfect line draw
                          characters are
                          converted; however, Word
                          line spacing causes gaps
                          to appear between line
                          draw characters on
                          successive lines. To
                          correct this problem for
                          printing, set line
                          spacing to equal the
                          current font point size.
 
  Macros        N/S       No
 
  PRIVATE field codes  N/S       Yes   From WordPerfect to
                          Word, PRIVATE fields
                          are inserted by the
                          converter to preserve
                          information needed to
                          accurately save the file
                          back to WordPerfect
                          format. These fields
                          should not be edited and
                          have no effect on the
                          document.
 
  Styles        Yes        Yes   From WordPerfect to 
                          Word, styles containing
                          paragraph formatting
                          codes convert to
                          paragraph styles.
                          WordPerfect styles
                          containing only
                          character formatting
                          convert to character
                          styles in Word. Text
                          contained in a style is
                          converted as normal
                          text. Other features,
                          such as tables,
                          graphics, and so on, are
                          retained in documents
                          but are not given Word
                          styles.
 
  Document Titles   See Comment  See Comment WordPerfect can assign
  \Descriptive                  a Descriptive Name to a
  Names                      file; much like Word
                          can assign a Title. Word
                          imports the Descriptive
                          Name into the document
                          Title property and
                          exports the document
                          Title property into a
                          Descriptive Name.
				

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji dokumentów programu WordPerfect kliknij przycisk Pomoc programu Microsoft Word na Pomoc menu Typ Konwersja między programem Word a WordPerfect w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij Wyszukiwanie Aby wyświetlić temat.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291312 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinterop kbmt KB291312 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:291312

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com