หมายเลขบทความ (Article ID): 291473 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู 212339.

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถจัดรูปแบบเอกสารใน Microsoft Word 2010 และในรุ่นก่อนหน้านี้ได้โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์หรือโดยทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ในทั้งสองกรณี คุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติที่ Word ดำเนินการได้ และคุณยังสามารถปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย บทความแบบทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดรูปแบบอัตโนมัติจะทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้:
  • Word จะจัดรูปแบบรายการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น หัวเรื่อง รายการหัวข้อย่อยและลำดับเลข เส้นขอบ หมายเลข และสัญลักษณ์ขณะที่คุณพิมพ์เอกสารของคุณ คุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติที่ Word ดำเนินการได้ หรือคุณสามารถปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์
  • คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเอกสารที่เลือกไว้หรือเอกสารทั้งฉบับที่ไม่ได้จัดรูปแบบได้โดยอัตโนมัติ เช่น ข้อความอีเมล เมื่อคุณคลิก จัดรูปแบบอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ คุณสามารถตรวจทาน ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งได้
  • โดยค่าเริ่มต้น การ จัดรูปแบบอัตโนมัติ ไม่มีคำสั่งบน Ribbon ใน Word 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความในเอกสารที่เลือกหรือเอกสารทั้งหมดจัดใน Word 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าด้วยตนเอง คุณสามารถใช้การ จัดรูปแบบอัตโนมัติ คำสั่ง
ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติจะ "เปิดทำงาน" ในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นใช้งาน Word คุณสามารถปิดตัวเลือกที่คุณไม่ต้องการได้

ปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ Word นำมาใช้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังใช้งาน

Word 2013, Word 2010 หรือ Word 2007

Word 2003 หรือ Word 2002

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติและความหมายของตัวเลือกจัดรูปแบบอัตโนมัติแต่ละรายการ ให้คลิกบทความต่อไปนี้:

ยกเลิกหรือปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Word ให้กด F1 และค้นหารูปแบบอัตโนมัติในวิธีใช้ Microsoft Word

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291473 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof kbmt KB291473 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291473

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com