Verktygsfälten, menyraden eller personliga inställningar saknas när Word startas

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 291484 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV291484
Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 242368

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du startar Microsoft Word kan något av följande inträffa:
 • Verktygsfälten saknas.
 • Menyraden saknas.
 • Dina personliga inställningar sparas inte.

Workaround

Återställ verktygsfält, menyer eller personliga inställningar med någon av följande metoder som är lämplig i ditt fall.

Stäng av helskärmsläge

I helskärmsläget visas så mycket som möjligt av dokumentet på skärmen. I detta läge saknas skärmelement, t ex menyraden, verktygsfält och rullningslister. Återställ verktygsfält och menyer genom att stänga av helskärmsläget.
 • Gör något av följande om ett dokument är öppet:
  • Tryck på ALT+V för att aktivera Visa-menyn och tryck sedan på E för att inaktivera helskärmsläget.
  • Om verktygsfältet Helskärm visas klickar du på Stäng helskärm.
 • Om inget dokument är öppet gör du följande:
  1. Starta ett nytt dokument genom att trycka på CTRL+N.
  2. Tryck på ALT+V för att aktivera Visa-menyn och tryck sedan på E för att inaktivera helskärmsläget.
Avsluta och starta om Word. Om Word startar korrekt har du löst problemet. Problemet uppstod eftersom Word stängdes när helskärmsläget var aktivt och inställningen bevarades.

Om du vill veta mer helskärmsläget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
290947 Menyer och verktygsfält försvinner och "Repetitionsvärde:8" visas i statusfältet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Aktivera standardverktygsfälten

Peka på VerktygsfältVisa-menyn. Kontrollera om några verktygsfält är markerade. Om inga verktygsfält är markerade markerar du de som du vill använda. Gör det genom att klicka på verktygsfältets namn. Upprepa proceduren för varje verktygsfält som du vill ska visas. De verktygsfält som är markerade som standard är Standard och Formatering samt Åtgärdsfönstret.

Obs! Om menyraden inte visas trycker du på ALT+V så att Visa-menyn visas och trycker sedan på Y så att Verktygsfält-menyn visas.

Avsluta och starta om Word. Om Word startar korrekt har du löst problemet. Problemet uppstod eftersom standardverktygsfälten och menyraden inaktiverades när du stängde Word och att dessa inställningar finns kvar i Word.


Starta Word utan att köra makron

Kontrollera om du startar Word med ett VBA-makro (Visual Basic for Applications). Det kan hända att du kör ett VBA-makro som startar Word utan menyer eller verktygsfält.

Om du startar Word med en genväg kan du kontrollera om kommandoraden som används för genvägen innehåller namnet på ett makro. Gör så här:
 1. Leta upp den genväg som du använder för att köra Word.
 2. Högerklicka på genvägen och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Klicka på fliken Genväg.
 4. I rutan Mål letar du efter en en kommandorad av följande slag:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /m makronamn
  där /m makronamn är namnet på ett makro.

 5. Om /m makronamn visas på kommandoraden tar du bort det och startar sedan Word som vanligt.

  Obs! Med /m-växeln följd av namnet på ett makro startas Word och ett visst makro körs. /m-växeln förhindrar också att Word kör AutoExec-makron.
Om Word startar korrekt har du löst problemet. Problemet uppstod eftersom ett makro körs när Word startar och detta makro ändrar Word-fönstrets utseende.

Om du vill veta mer om de kommandoradsväxlar som kan användas för att starta Word klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
210565 WD: Startväxlar (kommandoradsväxlar) i Word och deras syfte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ett program (t ex ett Word-tillägg) har påverkat användargränssnittet och därmed har verktygsfält dolts eller inställningar ändrats

Steg 1: Starta Word med standardinställningarna

Om Word startas med /a-växeln på en kommandorad används standardinställningarna för alla alternativ. Tillägg och globala mallar läses inte in.

Genom /a-växeln kan Word startas utan att följande komponenter läses in:
 • Den globala mallen (Normal.dot).
 • Eventuella tilläggsmallar i mappen Autostart.
 • Eventuella tilläggsbibliotek (WLL-filer).
 • Användarinställningar som lagras i Data-nyckeln i Windows-registret.
Obs! När du startar Word med /a-växeln och sedan avslutar Word, skrivs inte ändringar som påverkar någon av dessa komponenter till hårddisken. Alla ändringar går förlorade.

I följande exempel antar vi att Word finns i följande mapp:
C:\Program\Microsoft Office\Office10
Obs! Word kan ha installerats i en annan mapp.

Så här startar du Word med /a-växeln:
 1. Klicka på Start, Kör och sedan på Bläddra.
 2. Använd rutan Leta i för att leta upp Winword.exe och markera sedan filen.
 3. Klicka på Öppna.

  Obs! Genom denna åtgärd fylls rutan Öppna i dialogrutan Kör i.
 4. Klicka i rutan Öppna efter Winword.exe.

  Obs! Sökvägen till filen Winword.exe i dialogrutan Kör står inom citattecken. Se till att klicka till höger om det avslutande citattecknet.
 5. Skriv ett blanksteg och /a.

  Texten i rutan Öppna bör likna följande:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
Om Word startar korrekt har du löst problemet. Problemet uppstod eftersom ett tilläggsprogram eller en tilläggsmall, standardnormalmallen eller datanyckeln i registret påverkar hur Word-fönstret visas när det startar.

Steg 2: Byt namn på den globala mallen

Obs! Ett automatiskt sätt att utföra denna åtgärd beskrivs i artikeln i avsnittet "Referenser" i denna artikel.

Byt namn på filen Normal.dot om du vill förhindra att formatering, autotext och makron i den globala mallen (Normal.dot) påverkar programmet eller dokument som öppnas.

Obs! Ett namnbyte gör att du snabbt kan avgöra om Normal-mallen orsakar problemet. Om du byter namn på mallen Normal.dot återställs flera alternativ till standardinställningarna, däribland anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och Autotextposter. Av detta skäl rekommenderar Microsoft att du byter namn på filen Normal.dot.

Vissa typer av konfigurationer kan skapa mer än en Normal.dot-fil. Det kan röra sig om fall där flera versioner av Word körs på samma dator eller flera arbetsstationsinstallationer finns på samma dator. I sådana fall måste du byta namn på alla kopior av Normal.dot. Gör så här för att byta namn på den globala mallen (Normal.dot):
 • Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows NT 4.0
  1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
  2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
  3. Skriv Normal.dot i rutan Namn.
  4. Välj den lokala hårddisken (eller platsen för en alternativ användarmall om du kör Word från en nätverksserver) i rutan Sök i.
  5. Starta sökningen genom att klicka på Sök nu.
  6. För varje förekomst av filen Normal.dot som visas i dialogrutan Sök högerklickar du på filen. Klicka på Byt namn på snabbmenyn. Ge filen ett nytt namn, till exempel OldNormal.dot eller Normal-1.dot, och tryck sedan på RETUR.
  7. Klicka på StängArkiv-menyn för att stänga dialogrutan Sök och starta sedan om Word som vanligt (utan att använda /a-växeln).
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME) och Microsoft Windows 2000
  1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
  2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
  3. Skriv Normal.dot i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
  4. Välj den lokala hårddisken (eller platsen för en alternativ användarmall om du kör Word från en nätverksserver) i rutan Sök i.
  5. Starta sökningen genom att klicka på Sök nu.
  6. För varje förekomst av filen Normal.dot som visas i dialogrutan Sök högerklickar du på filen. Klicka på Byt namn på snabbmenyn. Ge filen ett nytt namn, till exempel OldNormal.dot eller Normal-1.dot, och tryck sedan på RETUR.
  7. Klicka på StängArkiv-menyn för att stänga dialogrutan Sök och starta sedan om Word som vanligt (utan att använda /a-växeln).
 • Windows XP
  1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
  2. Klicka på Start och sedan på Sök.
  3. Klicka på Alla filer och mappar.
  4. Klicka på Fler avancerade alternativ och markera sedan kryssrutan Sök i dolda filer och mappar.
  5. Skriv normal.dot i rutan Hela eller del av filnamnet.
  6. Välj den lokala hårddisken (eller platsen för en alternativ användarmall om du kör Word från en nätverksserver) i rutan Sök i.
  7. Starta sökningen genom att klicka på Sök.
  8. Högerklicka på Normal.dot i den högra rutan i dialogrutan Sökresultat och klicka sedan på Byt namn på snabbmenyn. Skriv in ett nytt filnamn (till exempel GammalNormal.dot) och tryck sedan på RETUR.
  9. Stäng dialogrutan Sökresultat och starta sedan om Word på normalt sätt (utan att använda växeln /a).
Om Word startar korrekt har du löst problemet.

I detta fall beror problemet på en skadad Normal.dot-mall. Du måste kanske ändra några inställningar för att återställa alternativen efter eget önskemål.

Om Normal.dot-filen som du har bytt namn på innehåller anpassningar, till exempel formatmallar, makron eller Autotext-poster som inte enkelt kan återskapas, kan du kanske kopiera dessa anpassningar från den gamla Normal.dot-filen till den nya med hjälp av Mallhanteraren.

Gör så här om du vill veta mer om användning av Mallhanteraren: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv mallhanteraren i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Byt namn på Data-nyckeln i Windows-registret

Obs! Ett automatiskt sätt att utföra denna åtgärd beskrivs i artikeln i avsnittet "Referenser" i denna artikel.

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Obs! Om du byter namn på nyckeln Data återställs flera alternativ till standardinställningarna, till exempel MRU-fillistan (Senast använda filer) på Arkiv-menyn och många av de inställningar du anpassar när du klickar på AlternativVerktyg-menyn. Word bygger upp nyckeln Data igen med inbyggda standardinställningar nästa gång du startar Word.

Så här byter du namn på nyckeln Data:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp följande nyckel genom att dubbelklicka på lämpliga mappar för den aktuella Word-versionen:

  För Microsoft Office Word 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  För Microsoft Word 2002:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  För Microsoft Word 2000:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 4. Markera mappen Data och klicka på Byt namnRedigera-menyn.
 5. Skriv in ett nytt namn på mappen Data (till exempel GammalData) och tryck sedan på RETUR.
 6. Avsluta Registereditorn och starta sedan om Word på vanligt vis (utan att använda /a-växeln).
Om Word startar korrekt har du löst problemet. I detta fall beror problemet på en skadad datanyckel. Du måste kanske ändra några inställningar för att återställa dina favoritalternativ.


Skapa ett makro för förhandsgranskning

Ändra makrot Förhandsgranska i Word så att de inställningar som du vill använda visas.

Om du exempelvis vill visa verktygsfältet Formatering automatiskt vid förhandsgranskning gör du så här:
 1. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.
 2. Ändra rutan Makron i till Word-kommandon.
 3. Markera ArkivFörhandsgranskning i listan Makronamn.
 4. Ändra inställningen i rutan Makron i till Normal.dot (global mall).
 5. Klicka på Skapa.
 6. Skapa följande makro:
  Sub FilePrintPreview()
  '
  ' ArkivFörhandsgranskning-makro
  ' Visar hela sidor som de skrivs ut.
  '
    ActiveDocument.PrintPreview
    CommandBars("Formatting").Visible = True
  End Sub
  					
 7. Klicka på Stäng och gå tillbaka till Microsoft WordArkiv-menyn.

Mer Information

Om du vill veta mer om hur du anpassar och skapar verktygsfält och knappar i verktygsfält klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291292 Arbeta med verktygsfält och knappar i verktygsfält: Lägga till, skapa, redigera, ta bort, återställa och andra funktioner i Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Referenser


Om du vill veta mer om hur du kan automatisera felsökning av Word-problem genom att ta bort vissa viktiga komponenter som kan vara skadade eller orsaka en konflikt med Microsoft Word, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289506 Installera och använda mallen Support.dot i Microsoft Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 291484 - Senaste granskning: den 22 januari 2007 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbsettings kbtoolbar kbmenu kbmacro kbprb KB291484

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com