ACC2002: Znaki w polu Memo są wyświetlane jako znaki zapytania

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291541 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291541
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom zaawansowany: wymaga zaawansowanej znajomości pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem i obsługą wielu użytkowników.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 254845.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po wprowadzeniu kilku tysięcy znaków tekstu do pola Memo, od pewnego miejsca zamiast tekstu pojawiają się znaki zapytania.

Przyczyna

Pole Memo znajduje się w połączonej tabeli programu Microsoft SQL Server 7.0.

Rozwiązanie

Uzyskaj dodatek Microsoft Jet 4.0 Service Pack 5 (SP5) lub nowszy, który zawiera zaktualizowaną wersję aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszą wersję aparatu bazy danych Jet 4.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282010 ACC2002: Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available in Download Center

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz tabelę w programie Microsoft SQL Server 7.0, uruchamiając następujący skrypt w Analizatorze kwerend programu SQL Server:
    Use pubs
    go
  
  
    CREATE TABLE [dbo].[TABLE2] (
     [TABLEid] [int] NULL ,
     [ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
     [BitField] [bit] NOT NULL ,
     [Data] [text] NULL 
    ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
    GO
 2. W nowej bazie danych programu Access 2002 utwórz łącze do tabeli programu SQL Server utworzonej w kroku 1, a następnie wybierz pole ID jako klucz podstawowy.
 3. Otwórz połączoną tabelę w widoku arkusza danych.
 4. Wpisz wartość 1 w polu TABLEid.
 5. Kliknij pole Data i wpisz lub wklej w tym polu przynajmniej 3000 znaków.
 6. Zatwierdź rekord.
 7. Rozwiń pole Data, a następnie kliknij w tym polu, aby wskaźnik myszy zaczął migać.
 8. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby przewinąć tekst w polu.
 9. Po kilku sekundach naciskania klawisza STRZAŁKA W DÓŁ i przewijania tekstu w polu zwróć uwagę, że około dwutysięcznego znaku zaczynają pojawiać się znaki zapytania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291541 - Ostatnia weryfikacja: 6 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbdta KB291541

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com