การเข้าถึงแสดง #DELETED เมื่อคุณใส่ข้อมูลที่ มีค่าเหมือนกันในคอลัมน์คีย์ซ้ำกันของตารางแบบระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291546 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู257487.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มระเบียนไว้ในตาราง SQL Server ที่เชื่อมโยง Access แสดง #DELETED เมื่อคุณยืนยันการเรกคอร์ด อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดที่ไม่มีการส่งคืน และข้อมูลได้อย่างถูกต้องถูกบันทึกลงในตาราง

สาเหตุ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มระเบียนไว้ในตาราง SQL Server เชื่อมโยงที่มีคีย์หลักที่มีชนิดข้อมูลของ UniqueIdentifier, #DELETED อาจจะแสดงขึ้นเมื่อคุณยืนยันการเรกคอร์ด

การแก้ไข

การขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Microsoft Jet 4.0 ที่ประกอบด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลของ Microsoft Jet 4.0 รุ่นปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet 4.0 รุ่นล่าสุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft

สถานะ

นี่เป็นปัญหาทราบอยู่แล้ว ใน 4.0.2927.4 รุ่น Jet Microsoft และรุ่นก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. สร้างตารางในฐานข้อมูลตัวอย่าง Pubs ของ Microsoft SQL Server 7.0 โดยการเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL Server:
  Use Pubs
  
  CREATE TABLE Table1 
  (col1 uniqueidentifier DEFAULT NewID() 
  PRIMARY KEY NOT NULL, 
  col2 int)
  
  go
  					
 2. สร้างฐานข้อมูล Access ใหม่ และเพิ่มการเชื่อมโยงตาราง SQL Server ที่คุณสร้างในขั้นที่ 1 แล้ว
 3. เปิดตารางที่เชื่อมโยงในมุมมองแผ่นข้อมูล
 4. เพิ่มระเบียน และใน col2 พิมพ์123.
 5. เพิ่มระเบียนที่สอง และใน col2 พิมพ์ค่าเดียวกัน123.
 6. ในการเรกคอร์ดเมนู คลิกบันทึกระเบียน.
โปรดทราบว่า การเข้าถึงแสดง #DELETED ในทั้งสองฟิลด์ของระเบียนที่สอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291546 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbtable kbdisplay kbprb kbmt KB291546 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291546

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com