outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ระหว่างเครือข่ายสาธารณะ และส่วนตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291615 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Outlook 2000, Outlook 98 และบทความนี้รุ่น Outlook 97 ดู238390.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook Web Access 5.5 ของบทความนี้ ดู238954.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ไคลเอนต์ Microsoft Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ระหว่างเครือข่ายสาธารณะ และส่วนตัว

สาเหตุ

เมื่อแพ็คเก็ต IP ที่ประกอบด้วยกระบวนการระยะไกล (RPC) ที่มีเรียกข้อมูลถูกแก้ไขในระหว่างการแปล เก็ต IP RPC สูญเสียการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งทำให้ไคลเอ็นต์ไม่ให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ นอก จาก นี้ จะ Outlook มี ปัญหา ใน การ แก้ไข ชื่อ ของ คอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server อยู่ หลัง ไฟร์ วอลล์ หรือ พร็อก ซี เซิร์ฟเวอร์ ได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

งาน ที่ ต้อง การ แก้ไข สำหรับ ไฟร์ วอลล์ หรือ พร็อก ซี เซิร์ฟเวอร์ ที่ ไม่ ขึ้น อยู่ ใน Microsoft Windows NT จะ ทำ การ แปล one-to-one ระหว่าง สอง เครือ ข่าย ซึ่งอาจถูกเรียกว่า "เปิดไปป์หรือทันเนล" ระหว่างเครือข่ายสาธารณะ และส่วนตัว ใช้การร้องขอทั้งหมดสำหรับที่อยู่ที่ระบุบนเครือข่ายสาธารณะ และส่งผ่านไปยังเครือข่ายส่วนตัวโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการแปล one-to-one โปรดดูเอกสารประกอบของผู้ผลิต

การแปล one-to-one หรือไปป์ไม่ทำงานสำหรับใช้ Windows NT ไฟร์วอลล์ และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากไคลเอนต์ Outlook พยายามผูกเข้ากับพอร์ต mapper end-point (EPM), พอร์ต 135 ในไฟร์วอลล์ เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังไคลเอนต์ Outlook

งานอื่นที่เป็นไปได้จะช่วยให้ ใช้ Outlook Web Access เพียงต้องการอนุญาตให้การรับส่งข้อมูล HTTP ผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการร้องขอต่อไปนี้สำหรับข้อคิดเห็น (RFCs):
rfc 1631 - ตัวแปลที่อยู่เครือข่ายของ IP (NAT) ได้
rfc 1918 - การปันส่วนที่อยู่สำหรับ Internets ส่วนตัว
RFCs เหล่านี้สามารถพบได้เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.rfc-editor.org


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB291615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com