Straipsnio ID: 291621 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Interneto u?imtumo (IFB) yra funkcija, programos Microsoft Outlook, kuri leid?ia jums pamatyti, kai kiti yra nemokama arba u?imtas, kad gal?tum?te efektyviai planuoti susitikimus. "Outlook" vartotojai turi galimyb? paskelbti savo u?imtumo informacij? ? vartotojo nurodyt? global? i?tekli? lokatori? (URL) fail? server?. Galite pasidalinti ?? URL fail? server? su visiems vartotojams arba j? apriboti tam tikriems vartotojams.

Tai interneto in?inerijos grup?s (IETF) standartinis vadinamas iCal, yra IFB pagrindas. IFB naudoja iCal standartinis vadinamas iCalendar, kylan?ios standarto formatas ir tvarkara?tis informacijos saugojimas dalis. iCalendar apibr??ia strukt?r? atstovauja u?imtumo informacij? standartizuotu b?du.

?iame straipsnyje aptariami toliau nurodyt? informacij?:
 • Kaip publikuoti u?imtumo informacija theInternet.
 • Kaip per?i?r?ti kit? ?moni? u?imtumo informacija theInternet.
 • Kaip nustatyti allcontacts pasaulio u?imtumo paie?kos keli?.
 • Kaip nustatyti u?imtumo paie?kos keli? per specificcontact.
 • Kaip planuoti susitikim? naudodamiesi u?imtumo informacija theInternet.

Daugiau informacijos

Kaip publikuoti u?imtumo informacija internete

Microsoft Outlook 2013 ir Microsoft Outlook 2010:
 1. Spustel?kite ? fail? skirtuk?, o tada spustel?kite parinktys.
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite kalendori?, ir spustel?kite ? laisvos/naudojamos funkcijos mygtuk?.
 3. Spustel?kite ? teises skirtuk? ir spustel?kite kitas laisvas/u?imtas.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti ? publikuoti mano vietoje ?ym?s langel? interneto Free/busy skyriuje, ir ?veskite visas kelias serverio, kai publikuosite savo u?imtumo informacijos. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pvz.http://... , File://\\... , arba FTP: / /... . U?imtumo failai turi .vfb failo pl?tin?. Toliau pateikiamas pavyzdys, leistiname URL formate:

  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB

  PastabaJei FTP serveris reikalauja autentifikavimo ir Outlook ?diegta Windows Vista arba Windows 7, turite naudoti ?? format?:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Kur username:password yra j?s? vartotojo vard? ir slapta?od?.
Microsoft Outlook 2007 ir Microsoft Office Outlook 2003:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
 2. Prioritetai pa?ym?tame lape spustel?kite Kalendoriaus pasirinktys.
 3. Spustel?kite U?imtumo pasirinktys.
 4. Publikuoti mano vietoje, ?veskite fullyqualified mar?rut? ? server?, kai publikuosite savo nemokamai/busyinformation. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pavyzd iui: http://..., File://\\..., arba FTP: / /.... Toliau pateikiamas pavyzdys, leistino formato:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB
  U?imtumo failai turi pl?tin? .vfb.

  PastabaJei FTP serveris reikalauja autentifikavimo ir naudojate Outlook 2007 Windows Vista ar Windows 7, turite naudoti ?? format?:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Kur username:password yra j?s? vartotojo vard? ir slapta?od?.
 5. Spustel?kite gerai tris kartus u?daryti visi dialogo langai.
Jei j?s? FTP serveriai reikalauja autentifikavimo ir Outlook ?diegta Windows XP, turi atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami konfig?ruoti FTP svetain?s:

Outlook 2010:
 1. Prad?ti "Outlook 2010", ir tada spustel?kite skirtuk? Failas .
 2. Spustel?kite Atidaryti, o tada spustel?kite programos Outlook duomen? failus.
 3. S?ra?e Ie?koti spustel?kite Prid?ti/modifikuoti FTP vietas.
 4. ? ? Prid?ti/modifikuoti FTP vietas dialogo lang?, ?veskite savo FTP svetain?s adres? ? FTP svetain?s pavadinimas langel?. Adreso formatasFTP.site_name.com, kur adresas yra FTP svetain?s adresas. Atkreipkite d?mes?, kad ftp: / / reikalavimas netaikomas.
 5. Pagal kaip prisijungti, spustel?kite vartotoj?ir ?veskite savo vartotojo vard?.
 6. Dalyje slapta?od?io, ?veskite slapta?od?.
 7. Spustel?kite prid?ti ?traukti svetain? ? FTP svetaini? s?ra?o. Kai konfig?ruojate ?i? parinkt?, i?laikoma ??jimo informacija publikuoti ? svetain?.
 8. Spustel?kite gerai u?daryti ? Prid?ti/modifikuoti FTP vietas dialogo lange.
 9. Spustel?kite at?aukti u?daryti ? Atidaryti Outlook duomen? fail? dialogo lange.
 10. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite parinktys.
 11. D?l to nuostatos skirtuk?, spustel?kite Kalendoriaus pasirinktysir tada spustel?kite U?imtumo pasirinktys.
 12. Paspauskite, jei norite pasirinkti ? publikuoti mano vietoje ?ym?s langel? ir tada ?veskite apibr??tas serverio, kai publikuosite savo u?imtumo informacijos. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pvz.http://... , File://\\... , arba FTP: / /... . U?imtumo failai turi .vfb failo pl?tin?. Toliau pateikiamas pavyzdys, leistiname URL formate:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB
Outlook 2007 ir programos Outlook 2003:
 1. Paleiskite "Outlook".
 2. Meniu Failas spustel?kite Atidarytiir tada spustel?kite "Outlook" duomen? fail?.
 3. ? lauk? Ie?koti , pasirinkite Prid?ti/modifikuoti FTP vietas.
 4. Prid?ti/modifikuoti FTP vietas dialogo lange, ?veskite savo FTP svetain? ? lauk? Pavadinimas FTP svetain?s adres?. Adreso formatas yra ftp.site.com, kur adresas yra FTP svetain?s adresas. Atkreipkite d?mes?, kad ftp: / / nereikia
 5. Pagal kaip prisijungti, spustel?kite vartotoj?, ir tada ?veskite vartotojo vard?.
 6. Srityje slapta?odis ?veskite slapta?od?.
 7. Spustel?kite prid?ti prid?ti svetain?s FTP svetaini? s?ra?o. Konfig?ravimas ?i pasirinktis i?laiko registravimosi informacij? publikuoti ? svetain?.
 8. Spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te dialogo lang? Prid?ti/modifikuoti FTP vietas .
 9. Spustel?kite At?aukti , kad u?darytum?te dialogo lang? Atidaryti Outlook duomen? fail? .
 10. Meniu ?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
 11. Prioritetai pa?ym?tame lape spustel?kite Kalendoriaus pasirinktysir tada spustel?kite U?imtumo pasirinktys.
 12. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? publikuoti mano vietoje , ir tada ?veskite fullyqualified keli? serverio, kai publikuosite savo nemokamai/busyinformation. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pvz. http://..., File://\\..., arba FTP: / /.... U?imtumo failai turi .vfb failo pl?tin?. Toliau pateikiamas pavyzdys, leistiname URL formate:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB

Kaip per?i?r?ti kit? ?moni? u?imtumo informacija internete

Laisvos/naudojamos informacijos galite per?i?r?ti savo kontakt?, kad skelbia ?iuos duomenis internete. Jei visus savo kontaktus laikyti ?i? informacij? tame pa?iame u?imtumo serveryje, galite nustatyti paie?kos keli? ?i? informacij? bendrai pagal visus kontaktus. Arba, jei ?ios informacijos vieta priklauso nuo kontakto, galite nustatyti paie?kos keli? konkre?iai kiekvieno kontakto.

Kaip nustatyti pasaulio u?imtumo paie?kos keli?, visi kontaktai

"Outlook" 2013 ir "Outlook 2010":
 1. Spustel?kite skirtuk? Failas ir tada spustel?kite parinktys.
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite Kalendorius.
 3. Spustel?kite U?imtumo pasirinktys mygtuk?, tada ? teises skirtuk? ir spustel?kite kitas laisvas/u?imtas.
 4. Skiltyje interneto laisvas/u?si?m?s , kad vietose , ?veskite viet?, kurioje norite ie?koti u?imtumo informacijos visas kelias. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pavyzd iui:http://... , File://\\... , arba FTP: / /... .

  Programa Outlook palaiko pavadinimas % ir % serverio % pavadavimus.

  Taip yra pavyzdys, kaip naudoti ?ie pakeitimai:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB

  Paprastas pa?to siunt? protokolo (SMTP) adreso, "Outlook" pakei?ia pavadinim? % visi simboliai iki, ne (@) simbolis ir pakei?ia % serverio % su visais po raid?i?, simbolio @.
 5. Spustel?kite gerai i?eiti.
Outlook 2007:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
 2. Prioritetai pa?ym?tame lape spustel?kite Kalendoriaus pasirinktys.
 3. Spustel?kite U?imtumo pasirinktys, spustel?kite skirtuk? teis?s ir tada spustel?kite kitas laisvas/u?imtas.
 4. Skyriaus interneto Free/busy ie?kos vietas lauke ?veskite visas kelias ? viet?, kurioje norite ie?koti u?imtumo informacijos. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, kaip antai: http://... , file://\\... , arba ftp: / /... .

  Programa Outlook palaiko pavadinimas % ir % serverio % pavadavimus.

  Toliau pateikiamas pavyzdys, naudojant ?i? pakeitim?:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB
  Paprastas pa?to siunt? protokolo (SMTP) adreso, "Outlook" pakei?ia pavadinim? % visi simboliai iki, ne (@) simbolis ir pakei?ia % serverio % su visais po raid?i?, simbolio @.
 5. Spustel?kite gerai Nor?dami i?eiti.
Outlook 2003:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
 2. Prioritetai pa?ym?tame lape spustel?kite Kalendoriaus pasirinktys.
 3. Spustel?kite U?imtumo pasirinktys.
 4. Spustel?kite publikuoti ir paie?ka naudojant Microsoft Office interneto u?imtumo tarnyba.
 5. Ie?kos vietas lauke ?veskite fullyqualified keli? ? viet?, kurioje norite ie?koti nemokamai/busyinformation. Galite naudoti bet kok? leistiname URL formate, pavyzd iui: http://..., File://\\..., arba FTP: / /....

  Programa Outlook palaiko pavadinimas % ir % serverio % pavadavimus.

  Toliau pateikiamas pavyzdys, naudojant thesesubstitutions:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB
  Paprastas pa?to siunt? protokolo (SMTP) adreso, Outlookreplaces % pavadinim? % o visi simboliai iki, ne (@) simbolis ir pakei?ia % serverio % su visais po raid?i?, simbolio @.
 6. Spustel?kite gerai tris kartus u?daryti visi dialogo langai.

Kaip nustatyti u?imtumo paie?kos keli? konkre?ios kontakto

"Outlook" 2013:

 1. ? ? namo tab, pagal Dabartin? rodin?, pasirinkite Vizitin? kortel?.
 2. Dukart spustel?kite atidaryti kontakt?.
 3. ? D?l Kontaktai grup?je pagal Rodyti, spustel?kite i?sami informacija.
 4. Pagal tekst?, kur? skaito Internete nemokamai-u?imtas, lauke Adresas?veskite viet?, kurioje norite ie?koti ?io kontakto u?imtumo informacijos visi?kai kvalifikuotas mar?rut?. J?s galite naudoti bet leistiname URL formate, pvz:http://..., File://\\..., arba FTP: / /....

  ?i yra leistino formato pavyzdys:
  FTP://Contactserver/Freebusy/ContactName.VfB
  Interneto u?imtumo informacija parodo skirtuk? planavimas paskyras ir susitikimus.
Outlook 2010 m., 2007 m. ir 2003 m.:
 1. Aplanke Kontaktai dukart spustel?kite atidaryti kontakt?.
 2. Spustel?kite skirtuk? duomenys .
 3. Pagal tekst?, kur? skaito Internete nemokamai-u?imtas, lauke Adresas?veskite viet?, kurioje norite ie?koti ?io kontakto u?imtumo informacijos visi?kai kvalifikuotas mar?rut?. J?s galite naudoti bet leistiname URL formate, pvz:http://..., File://\\..., arba FTP: / /....

  ?i yra leistino formato pavyzdys:
  FTP://Contactserver/Freebusy/ContactName.VfB
  Interneto u?imtumo informacija parodo skirtuk? planavimas paskyras ir susitikimus.

Kaip planuoti susitikim? naudojantis interneto u?imtumo informacija

 1. Aplanke Kalendorius, meniu veiksmai spustel?kite Nauja susitikimo u?klausa .
 2. Skirtuk? planavimas , ?veskite kiekvieno dalyvio pavadinim? ? lauk? Visiems dalyviams .
"Outlook" taip (kuo anks?iau nurodytus) URL kelias d?l asmen?, kurie jus pakviesti ir automati?kai ?terpia savo u?imtumo informacijos planavimo.

"Outlook" skelbia ir atkuria u?imtumo informacij? kas 15 minu?i? pagal numatytuosius nustatymus. Galite rankiniu b?du pakeisti ?io laiko pokyt? nukreipdami ?ymikl? ? Si?sti ir gauti meniu ?rankiai ir tada spustel?kite Informacija apie u?imtum?. Tai atnaujina u?imtumo informacij? i? karto.

?iniatinklio publikavimo vedlys 1.6 versija veikia su Microsoft Windows 2000 kai kuriais atvejais, priklausomai nuo j?s? tinklo konfig?racijos. Vis d?lto ji yra nei?tirt? ir nepalaikomi.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291621 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbhowto kbmt KB291621 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 291621

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com