วิธีการจัดการกล่องจดหมาย Exchange หลายบัญชีใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (CW) ของบทความนี้ ให้ดู 196996.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 (CW) ของบทความนี้ ให้ดู 180660.
สำหรับ Microsoft Outlook 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 170678.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ผู้ใช้บางรายมีแอคเคาท์อีเมลหลายบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server เดียวกัน ถึงแม้ว่าคุณได้รับบริการหนึ่งในส่วนกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ Microsoft Outlook ทั้งหมด โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบโดยแยกต่างหากแต่ละบัญชี

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Outlook เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server สองตัว หรือมากกว่าจากหนึ่งโพรไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบอีเมล์หนึ่งบัญชี (A) และสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายสำหรับบัญชีอีเมลอื่น (บัญชี B), ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังทำงานอยู่

หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า ทั้งสองบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เดียวกัน

Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Office Outlook 2003

 1. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายเซิร์ฟเวอร์ theExchange สำหรับบัญชี B. คุณอาจเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นผู้ใช้ของบัญชี B สำหรับการตรวจสอบที่เหมาะสม
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. บนแท็บผู้รับมอบสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 4. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 5. ในรายการทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์คลิกเลือกผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง รายการ andmodify)ได้
 6. คลิก ตกลง สองครั้ง
 7. ถ้ามองไม่เห็นรายการโฟลเดอร์ คลิกรายการโฟลเดอร์บนเมนูมุมมอง
 8. คลิกขวากล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้แล้ว คลิกคุณสมบัติสำหรับ ' กล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้บนเมนูทางลัด
 9. บนแท็บสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 10. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 11. ในกล่องชื่อให้คลิกรายการเพิ่งเพิ่มเข้าไปสำหรับบัญชีสำนักกฎหมาย a
 12. ในกล่องบทบาทคลิกเจ้าของและจากนั้น คลิกตกลง
 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 12 สำหรับที่โฟลเดอร์อื่นทั้งหมดในกล่องจดหมาย
 14. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานและออกจากระบบ
 15. เริ่มการทำงานของ Microsoft Windows และล็อกออนเป็นผู้ใช้ ofaccount A.
 16. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายสำหรับบัญชี A. ExchangeServer
 17. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชีอีเมล
 18. คลิกมุมมองหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ e-mailaccounts
 19. คลิกเพื่อเลือกMicrosoft Exchange Serverและจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 20. คลิกปุ่ม'ตั้งค่าเพิ่มเติม'
 21. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 22. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปเปิดกล่องจดหมายเพิ่มเติมเหล่านี้:รายการ
 23. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชี B และจากนั้น คลิกตกลงสามครั้ง
กล่องจดหมายสำหรับบัญชีผู้ใช้ B ปรากฏในรายการโฟลเดอร์ของคุณ

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายเซิร์ฟเวอร์ theExchange สำหรับบัญชี B. คุณอาจเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นผู้ใช้ของบัญชี B สำหรับการตรวจสอบที่เหมาะสม
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. บนแท็บผู้รับมอบสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 4. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 5. ในรายการทั้งหมด คลิกเลือกผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง รายการ andmodify)ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์ได้
 6. คลิก ตกลง สองครั้ง
 7. ถ้ามองไม่เห็นรายการโฟลเดอร์ คลิกรายการโฟลเดอร์บนเมนูมุมมอง
 8. คลิกขวากล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้แล้ว คลิกคุณสมบัติสำหรับ ' กล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้บนเมนูทางลัด
 9. บนแท็บสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 10. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 11. ในกล่องชื่อให้คลิกรายการเพิ่งเพิ่มเข้าไปสำหรับบัญชีสำนักกฎหมาย a
 12. ในกล่องระดับสิทธิ์คลิกเจ้าของและจากนั้น คลิกตกลง
 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 12 สำหรับที่โฟลเดอร์อื่นทั้งหมดในกล่องจดหมาย
 14. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานและออกจากระบบ
 15. เริ่มการทำงานของ Windows และล็อกออนเป็นผู้ใช้ ofaccount A.
 16. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายสำหรับบัญชี A. ExchangeServer
 17. บนเมนูเครื่องมือคลิกการตั้งค่าบัญชี
 18. บนอีเม แท็บ คลิกชื่อของบัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนไอคอน
 19. คลิกปุ่ม'ตั้งค่าเพิ่มเติม'
 20. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 21. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปเปิดกล่องจดหมายเพิ่มเติมเหล่านี้:รายการ
 22. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชี B และจากนั้น คลิกตกลงสามครั้ง
 23. คลิกถัดไปคลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกปิด
กล่องจดหมายสำหรับบัญชีผู้ใช้ B ปรากฏในรายการโฟลเดอร์ของคุณ

ผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ A สามารถส่งข้อความและการประชุมในนามของผู้ใช้ของบัญชี B โดยการใส่ชื่อของผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ B ในฟิลด์จาก ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยชื่อของผู้ใช้สำหรับบัญชี A และบัญชี B.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายเซิร์ฟเวอร์ theExchange สำหรับบัญชี B. คุณอาจเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นผู้ใช้ของบัญชี B สำหรับการตรวจสอบที่เหมาะสม
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกรายละเอียด
 3. คลิกการตั้งค่าบัญชีแล้ว คลิ กผู้รับมอบสิทธิ์การเข้าถึง
 4. บนแท็บผู้รับมอบสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 5. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 6. ในรายการทั้งหมด คลิกเลือกผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง รายการ andmodify)ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์ได้
 7. คลิก ตกลง สองครั้ง
 8. ถ้ามองไม่เห็นรายการโฟลเดอร์ คลิกรายการโฟลเดอร์บนเมนูมุมมอง
 9. คลิกขวากล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้แล้ว คลิกคุณสมบัติสำหรับ ' กล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อผู้ใช้บนเมนูทางลัด
 10. บนแท็บสิทธิ์คลิกเพิ่ม
 11. พิมพ์ หรือเลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชี A คลิกเพิ่มและคลิกตกลง
 12. ในกล่องชื่อให้คลิกรายการเพิ่งเพิ่มเข้าไปสำหรับบัญชีสำนักกฎหมาย a
 13. ในกล่องระดับสิทธิ์คลิกเจ้าของและจากนั้น คลิกตกลง
 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 12 สำหรับที่โฟลเดอร์อื่นทั้งหมดในกล่องจดหมาย
 15. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานและออกจากระบบ
 16. เริ่มการทำงานของ Windows และล็อกออนเป็นผู้ใช้ ofaccount A.
 17. Start Outlook โดยใช้โปรไฟล์ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายสำหรับบัญชี A. ExchangeServer
 18. บนเมนูแฟ้มคลิกรายละเอียด
 19. คลิกการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
 20. บนอีเม แท็บ คลิกชื่อของบัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนไอคอน
 21. คลิกปุ่ม'ตั้งค่าเพิ่มเติม'
 22. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 23. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปเปิดกล่องจดหมายเพิ่มเติมเหล่านี้:รายการ
 24. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชี B และจากนั้น คลิกตกลงสามครั้ง
 25. คลิกถัดไปคลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกปิด
he กล่องจดหมายสำหรับบัญชีผู้ใช้ B ปรากฏในรายการโฟลเดอร์ของคุณ ผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ A สามารถส่งข้อความและการประชุมในนามของผู้ใช้ของบัญชี B โดยการใส่ชื่อของผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ B ในฟิลด์จาก ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยชื่อของผู้ใช้สำหรับบัญชี A และบัญชี B.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbaccounts kbhowto kbmt KB291626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com