ปัญหาความพร้อมใช้งานพอร์ตในระหว่าง evacuation โฮสต์ใน System Center 2012 R2 เครื่องเสมือน Manager

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2916613 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในระหว่างโฮสต์ evacuation ใน Microsoft System Center 2012 R2 เครื่องเสมือนผู้จัดการ กระบวนการจัดวางอาจไม่พบโฮสต์ใด ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเสมือนการโยกย้ายการถ่ายทอดสด ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับอย่างน้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

23806 - พอร์ตทั้งหมดพร้อมใช้งานบนส่วนขยายสวิตช์<Name>ถูกนำมาใช้</Name>

23808 - พอร์ตทั้งหมดที่มีอยู่บนส่วนกำหนดค่าพอร์<Name>ถูกนำมาใช้</Name>

ผู้นี้นามสกุลปัญหาผลกระทบสวิตช์ (ส่วนใหญ่ของ Cisco ตาม) เฉพาะเมื่อกำลังใช้งานพอร์ตเกือบทั้งหมดในส่วนขยายสวิตช์หรือโพรไฟล์พอร์ต


สาเหตุ

โฮสต์ evacuation แสดงกรณีและปัญหาพิเศษสำหรับกระบวนการของการจัดวาง ในระหว่างการโยกย้ายถ่ายทอดสด พอร์ตนามสกุลสวิตช์ควรถูกนำมาใช้ใหม่ และไม่ควรจะสร้างความต้องการใหม่

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เพิ่มจำนวนสูงสุดของพอร์ตที่พร้อมใช้งานในส่วนขยายของสวิตช์และส่วนกำหนดค่าพอร์ต ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งพอร์ตที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละเครื่องเสมือน
  2. ด้วยตนเอง live-ย้ายเครื่องเสมือนที่ใช้ส่วนขยายที่สลับกัน ทำเครื่องเสมือนนี้หนึ่งครั้งก่อนที่คุณวางโฮสต์ในโหมดการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2916613 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
Keywords: 
kbmt KB2916613 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2916613

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com