Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: 2014 m. sausio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2918033 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft Lync telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip klausimus, kurie yra ?tvirtinti, atnaujinim?, i?leist? 2014 m. sausio.
?is straipsnis apima ?i? informacij? apie ?? kaupiam?j? naujinim?:
 • Kaupiamasis naujinimas i?sprend?ia problemas.
 • B?tinos kaupiamasis atnaujinimas.
 • Ar perkrovus kompiuter? pritaik? atnaujinim?.
 • Ar Kaupiamasis naujinimas yra pakeisti kit? atnaujinim?.
 • Ar turite pateikti pakeitimus registre.
 • Kaupiamasis naujinimas yra fail?.

Pastaba. Lync 2010 telefon? leidimas, pavadinimas pakei?iamas ? "Lync" telefon? leidimas. Programin? ?ranga veikia su "Lync 2010" ir "Lync" 2013.

?vadas

Problema, kad ?is naujinys i?sprend?ia

?is Kaupiamasis naujinimas ? ?iuos klausimus:
 • 2918039 Balsas yra i?kreipta pristabdyto skambu?io i? sulaikymo naudojant "Lync" telefon? leidimas Avinas telefono
 • 2918044 Main? integracijos atveju ? "Lync" telefon? leidimas ?galinus Exchange pa?to d??ut?s Exchange Online paslaugos

?? kaupiam?j? naujinim? taip pat apima naujinimus, kurie yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
 • 2902800 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. spalio 30
 • 2889241 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • 2860668 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 liepos
 • 2819315 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. baland?io
 • 2737909 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: 2012 m. gruod?io
 • 2701667 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: 2012 m. bir?elio
 • 2672352 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip telefonai apib?dinimas: vasario 2012
 • 2636068 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: lapkri?io 2011
 • 2577595 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: liepos 2011
 • 2529978 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: baland?io 2011
 • 2493724 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: sausio 2011

Daugiau informacijos

Microsoft atsisiuntimo centro

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite UCUpdates.exe paket? dabar.
I?leidimo data: Sausio 2014

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg? ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? kaupiam?j? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is Kaupiamasis naujinimas kei?i? ?i? atnaujinim?:
2902800 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. spalio 30

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kaupiamieji naujinimai ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?is Kaupiamasis naujinimas paketas yra paveiksl?lis, kuris gali b?ti ?diegtas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip telefonai. Vaizdo versij? is4.0.7577.4420.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2918033 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 9 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2918033 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2918033

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com