Article ID: 291875 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר שלב אחר שלב זה מתאר כיצד להוסיף פקד ActiveX של Macromedia Shockwave Flash לשקופית כדי להפעיל קובץ Flash ?(?*.swf) במהלך הצגת שקופיות. קובץ Flash מופעל באופן אוטומטי בלי התערבות המשתמש.

הערה: הן מציג PowerPoint והן גירסאות Macintosh של PowerPoint אינם תומכים בשימוש בפקדי ActiveX. ניתן להשתמש בפקדי ActiveX ב- Microsoft PowerPoint 97 ואילך בלבד.

PowerPoint 2003?, PowerPoint 2002 ו- PowerPoint 2000

הוספת פקד ActiveX של אובייקט Shockwave Flash לשקופית או לטופס

כדי להוסיף פקד Shockwave Flash Object לשקופית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את PowerPoint ולאחר מכן אתר את השקופית שאליה ברצונך להוסיף את הפקד.
 2. אם 'ארגז כלים של פקדים' אינו גלוי עדיין, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על ארגז כלים של פקדים.
 3. ב'ארגז כלים של פקדים', לחץ על פקדים נוספים ולאחר מכן לחץ על Shockwave Flash Object.

  הערה: Shockwave Flash חייב להיות מותקן במחשב כדי ש- Shockwave Flash Object יופיע בארגז הכלים של הפקדים.
 4. שרטט את הפקד בשקופית.

  פקד ActiveX של Shockwave Flash Object מופיע כעת בשקופית.

קישור לקובץ Shockwave Flash Animation

כדי שפקד Shockwave Flash יפעיל את קובץ ההנפשה של Flash, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פקד Shockwave Flash שהוספת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על המאפיין סרט. בתיבה ערך, הקלד את הכתובת המאלה של מאתר המשאבים האחיד (URL) המלאה או את נתיב הכונן לקובץ ה- ?*.swf שברצונך להפעיל.
 3. ודא כי המאפיין מופעל מוגדר כ-True.

  הערה: עקב קיומו של קישור זה בפקד ActiveX, הכלי 'ארוז ולך' אינו יכול לארוז את קובץ ההנפשה Flash. אם תתכנן להשתמש בהנפשה זו במחשב אחר, השתמש באחת השיטות הבאות:

  • ודא כי קובץ ההנפשה זמין במיקום משותף ברשת או בשרת אינטרנט. ? או ?

  • העבר את קובץ ההנפשה בנפרד, ולאחר מכן עדכן את הנתיב לקובץ במאפייני הפקד.

PowerPoint 2007

ודא כי Flash Player מותקן במחשב. לאחר מכן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- PowerPoint, הצג בתצוגה רגילה את השקופית שבה ברצונך להפעיל את ההנפשה.
 2. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן, לחץ על אפשרויות PowerPoint.
 3. לחץ על פופולריים ולאחר מכן לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים תחת אפשרויות מובילות לעבודה עם PowerPoint ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על פקדים נוספים בקבוצה פקדים.
 5. ברשימת הפקדים, לחץ על Shockwave Flash Object, לחץ על אישור ולאחר מכן גרור על השקופית כדי לשרטט את הפקד.
 6. שנה את גודל הפקד על-ידי גרירת ידיות האחיזה לשינוי גודל.
 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Shockwave Flash Object, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 8. בכרטיסיה אלפביתי, לחץ על המאפיין סרט.
 9. בעמודת הערך (התא הריק לצד סרט), הקלד את נתיב הכונן המלא, כולל שם הקובץ (לדוגמה, C\:MyFile.swf) או הקלד מאתר משאבים אחיד (כתובת URL) לקובץ ה- Flash שברצונך להפעיל.

מידע נוסף

לקבלת מידע אודות דרכים להשגת Shockwave Flash, בקר באתר האינטרנט הבא של Shockwave:
http://www.shockwave.com
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 291875 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbactivexscript kbautomation kb3rdparty kbslideshow KB291875

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com