Numer ID artykułu: 291875 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, w jaki sposób dodać formant Active X Macromedia Shockwave Flash do slajdu w celu odtworzenia pliku Flash (*.swf) podczas pokazu slajdów. Plik Flash jest odtwarzany automatycznie bez jakiejkolwiek interakcji ze strony użytkownika.

UWAGA: Ani żadna wersja przeglądarki PowerPoint Viewer, ani wersje programu PowerPoint dla komputerów Macintosh nie obsługują formantów ActiveX. Jedynie program Microsoft PowerPoint 97 oraz nowsze wersje mogą korzystać z formantów ActiveX.

Dodawanie formantu ActiveX Shockwave Flash Object do slajdu lub formularza

Aby dodać formant Shockwave Flash Object do slajdu, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program PowerPoint, a następnie zlokalizuj slajd, na którym chcesz umieścić formant.
 2. Jeśli Przybornik formantów nie jest jeszcze widoczny, wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknij pozycję Przybornik formantów.
 3. W Przyborniku formantów kliknij przycisk Więcej formantów, a następnie kliknij pozycję Shockwave Flash Object.

  UWAGA: Program Shockwave Flash musi być zainstalowany na komputerze, aby w Przyborniku formantów była widoczna pozycja Shockwave Flash Object.
 4. Wstaw formant do slajdu.

  Formant Active X Shockwave Flash Object pojawi się na slajdzie.

Podłączanie się do pliku animacji Shockwave Flash

Aby formant Shockwave Flash odtworzył plik animacji Flash, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony obiekt Shockwave Flash, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij właściwość Movie. W polu Wartość wpisz adres URL lub ścieżkę do pliku *.swf, który ma być odtwarzany.
 3. Upewnij się, że właściwość Playing ma wartość True. UWAGA: Ze względu na to łącze w formancie ActiveX, Kreator materiałów przenośnych nie może spakować pliku animacji Flash. Jeśli planujesz używanie tej animacji na innym komputerze, użyj dowolnej z następujących metod.

  • Umieść plik animacji na wspólnym udziale sieciowym lub na serwerze sieci Web. lub

  • Przenieś plik animacji osobno, a następnie we właściwościach formantu zaktualizuj ścieżkę do pliku.

Materiały referencyjne

Aby znaleźć informacje na temat sposobu uzyskania programu Shockwave Flash, odwiedź następującą witrynę firmy Shockwave w sieci Web:
http://www.shockwave.com
Udostępnione przez firmę Microsoft informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291875 - Ostatnia weryfikacja: 5 maja 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kb3rdparty KB291875

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com