วิธีการฝังแบบอักษรสำหรับลักษณะที่ปรากฏของข้อความที่สอดคล้องกันผ่านระบบใน PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291924 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2000 ของบทความนี้ ดู198337.
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 97 ของบทความนี้ ดู159813.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการฝังแบบอักษรในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

เมื่อ คุณ สร้าง งาน นำ เสนอ บน คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ แบบ อักษร หนึ่ง ชุด อาจ งาน นำ เสนอ ไม่ ดู เหมือน กัน บน คอมพิวเตอร์ เครื่อง อื่น ที่ มี การ ติด ตั้ง แบบ อักษร ที่ แตก ต่าง กัน ได้ คุณอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการบันทึก (หรือฝัง) แบบอักษรของคุณในงานนำเสนอได้

PowerPoint สนับสนุนการฝังแบบอักษร TrueType ระดับการแก้ไข ซึ่งหมายความ ว่า ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่ประกอบด้วยแบบอักษรฝังตัวที่จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้แบบอักษรดังกล่าวในข้อความอื่นในงานนำเสนอเดียวกัน แต่คุณไม่สามารถใช้ในงานนำเสนออื่น ๆ

PowerPoint รอง รับ การ ฝัง แบบ อักษร TrueType เมื่อ คุณ บันทึก ใน รูป แบบ ที่ ระบุ ไว้ ใน ตาราง ต่อ ไป นี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Microsoft PowerPoint 2002Microsoft Office PowerPoint 2003Microsoft Office PowerPoint 2007
งานนำเสนองานนำเสนอการนำเสนอ PowerPoint
การนำเสนอ PowerPoint 97-2002 & 95การนำเสนอ PowerPoint 97-2003 & 95การนำเสนอ PowerPoint 97-2003
การนำเสนอ PowerPointการนำเสนอ PowerPointการนำเสนอ PowerPoint

วิธีการฝังแบบอักษร TrueType ในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณเพื่อให้แบบอักษรปรากฏ และพิมพ์อย่างถูกต้องเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ PowerPoint:
 • ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกการปุ่ม Microsoft Office
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม Microsoft Office
   แล้ว คลิกบันทึกเป็น.
  2. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกบันทึก.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังแบบอักษรในแฟ้มกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้รักษา fidelity เมื่อใช้สื่อร่วมกันของงานนำเสนอนี้แล้ว คลิกตกลง.
 • ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 และ ใน Microsoft PowerPoint 2002 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint และจากนั้น เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกบันทึกในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ
  4. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังแบบอักษร TrueTypeกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
หมายเหตุ
 • คุณสามารถฝังแบบอักษร TrueType ใด ๆ ที่มีอยู่ใน Windows สามารถถูกฝังแบบอักษร TrueType อื่น ๆ ว่ามีข้อจำกัดไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ถ้าไม่สามารถฝังแบบอักษร ข้อความปรากฏขึ้นเพื่อ แจ้งให้คุณของเหตุผลสาเหตุดังกล่าวไม่สามารถฝัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถฝังแบบอักษรถ้าแบบอักษรถูกทำเครื่องหมายเป็นการแก้ไข หรือสามารถติดตั้งได้ว่าไม่
 • ถ้าคุณได้บันทึกงานนำเสนอ มีแบบอักษรฝังตัว ขนาดของแฟ้มงานนำเสนอของคุณเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291924 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfont kbhowtomaster kbmt KB291924 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291924

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com