Windows RT 8.1, Windows 8.1 และปรับปรุง R2 Windows Server 2012: 2014 เมษายน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2919355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 ที่ลงวันเดือน 2014 เมษายน ดังกล่าวยังเน้นบางส่วน ปัญหาที่ทราบ เกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ รวมถึงข้อผิดพลาดการติดตั้ง 0x80073712 เริ่มการทำงานที่ถูกต้องหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ดู มีอะไรใหม่ใน Windows 8.1 Update และ Windows RT 8.1 Update

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ R2 Windows Server 2012 ดู มีอะไรใหม่ใน Windows Server 2012 R2 โปรแกรมปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงนี้มีการปรับปรุงที่มีการปรับปรุงความปลอดภัยและโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ที่ถูกนำออกใช้ก่อนมีนาคม 2014 นอกเหนือจากการปรับปรุงก่อนหน้านี้ ซึ่งจะรวมถึงลักษณะการทำงานเช่นการเข้ากันได้ของ Internet Explorer 11 อัพเดต สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การ การปรับปรุงการใช้งานที่เหมาะ อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบขยายจัดการ และการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่ปรับปรุงแล้ว

สิ่งสำคัญ ความปลอดภัยในอนาคตและการปรับปรุง nonsecurity สำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 ทั้งหมดต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้จะถูกติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนของคุณ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 การรับเนื่องจากการปรับปรุงในอนาคต

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้และการปรับปรุง:
 • เปิดใช้งานการทำงานเมาส์และแป้นพิมพ์ที่คุ้นเคยสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบสมัยใหม่และตัวควบคุม
 • ปรับปรุงความเข้ากันได้แอพลิเคชันเว็บของโหมดการจำลอง Internet Explorer 8 ใน Internet Explorer 11 F12 นักพัฒนาเครื่องมือ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเมื่อคุณใช้การกำหนดค่าจอแสดงผลแบบหลายสำหรับประสบการณ์ใช้งานอุปกรณ์แนวตั้งแรก

ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่มีในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้
รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวร
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อเรื่องของบทความ
2929749หยุดข้อผิดพลาด 0x00000139 เมื่อคุณเรียกใช้ Avast ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2926971โปรแกรมประยุกต์โดยตรง Wi Fi (WFD) ไม่สามารถเข้าถึง WFD ใน 8.1 ของ Windows
2929080หยุดข้อผิดพลาด 0x000000D1 เมื่อคุณมีโหนดคลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 R2 ของ
2929878กิจกรรมที่ไม่ได้ตรวจพบเมื่อคุณแทรก หรือเอาการ์ด sd ออกใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2927690ID การเข้าสู่ระบบสำรองใน FS โฆษณาใน Windows Server 2012 R2 การเปิดใช้งานการปรับปรุง
2928042ไม่สนับสนุนใน Windows 8.1 OOB อุปกรณ์บลูทูการจับคู่สำหรับชนิดที่อยู่แบบสุ่ม
2922816การตั้งค่าคอนฟิกใน "การตั้งค่าเป็นการเชื่อมต่อ metered" ไม่ทำงานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2930121ตัวควบคุมไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณเลื่อน และเลือกรายการดังกล่าวใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2918550เซิร์ฟเวอร์ DNS เรียกใช้หน่วยความจำจพูเมื่อใช้ IPsec และไม่มีการรับส่งข้อมูลทาง UDP จำนวนมาก
2922790บางฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องใน Windows
2930575ปัญหาแก้ไขอัตโนมัติตัวพิมพ์ใหญ่ใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2928360การถ่ายโอนแฟ้ม โดยใช้ SMB2 หรือ SMB3 ทำให้เกิดการรั่วไหลของหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
2925980เหตุการณ์ 30818 RDMA การเชื่อมต่อล้มเหลวกลับไป TCP เกิดจาก NDK disconnection
2930163คุณไม่สามารถใช้วัตถุนโยบายกลุ่มปิดใช้งานหน้าการสแกนเครือข่ายใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2926983โปรแกรมประยุกต์การเก็บ Windows ล้มเหลวใน Windows 8.1
2920198หน่วยความจำรั่วเมื่อคุณใช้ VHDX ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2012 R2 ของ
2928424GPO ต้องมีการประมวลผลแบบสมวารจะไม่นำไปใช้ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2929489แป้นบนแป้นพิมพ์สัมผัสถูกปิดใช้งานเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Windows 8.1
2930280แป้นฟังก์ชันไม่ทำงานถ้าเปิดใช้งาน IME ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2926967DMR ปริมาตรจะลดลงเมื่อคุณเปิดการเล่นใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2929870หยุดข้อผิดพลาดใน vhdmp.sys ในเครื่องเสมือน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2926985อุปกรณ์เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก IdTech ไม่ทำงานใน Windows 8.1
2926660การตรวจแก้จุดบกพร่องแบ่งบน Windows Server 2012 R2 การกับ snapshot บนไดรฟ์ข้อมูล CSV
2930340Ctrl + Alt + Insert เดสก์ท็อประยะไกลแป้นพิมพ์ลัดไม่ทำงานใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2894655การแก้ไข: รูปบนหน้าจอหยุดการทำงานในขณะที่แสดงเนื้อหามีการปรับปรุงใน Windows
2927978หน้าจอปรากฏแบบสับสนเมื่อคุณหมุนหน้าจอไปยังโหมดแนวตั้งใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2927067ข้อผิดพลาด stop 0x3B บน Windows 8.1 หรืออุปกรณ์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 การสัมผัส
2905569ไม่มีย้ายแถบเลื่อนในโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
2915847เพจที่โหลดช้าในระหว่างเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server
2927936"อุปกรณ์บริบทถูกทำลาย" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2895930จัดการการเข้าถึงระยะไกล VPN เมื่อหน่วยความจำที่รั่วไหล หรือใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงโดยตรงใน R2 Windows Server 2012 และ Windows Server 2012
2922694IP สำรองสามารถออกไปที่ไคลเอนต์ใด ๆ ถ้ามีการกำหนดค่าล้มเหลว DHCP ใน Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2912883การเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์การเข้าถึงโดยตรง Windows ล้มเหลว
2928562เหตุการณ์ 55 เมื่อคุณคัดลอกโฟลเดอร์การเข้ารหัส EFS โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows
2891362การคัดลอกแฟ้มล้มเหลวเมื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์มีความยาวของเส้นทางใน Windows Explorer
2929781โปรแกรมปรับปรุงเพิ่มชุดการเข้ารหัส TLS ใหม่ และเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของชุดการเข้ารหัสใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2917488"AV_NULL_IP_BTHUSBUSBD_CreateHandle"หยุดข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8.1 ที่มีเฉพาะโปรแกรมควบคุม MediaTek ที่ติดตั้ง
2928429ผลการตรวจสอบดิสก์ไม่สามารถอ่านสำหรับภาษาเอเชียใน R2 Windows Server 2012
2925981ข้อผิดพลาด 0x0000003B stop ในสภาพแวดล้อมของบริการ (DFS) แฟ้มที่กระจายใน Windows
2930172แดชบอร์ด Windows Server 2012 R2 สิ่งจำเป็นถ้าชื่อเรื่องของไซต์ SharePoint ว่างเปล่าที่ล้มเหลว
2922695ที่อยู่ IP ไม่สามารถใช้งานหลังจากการโยกย้าย DHCP R2 Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2012
2888049การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายของ 11 Explorer อินเทอร์เน็ตใน Windows
2929455กระบวนการ explorer หยุดเมื่อคุณล็อกอินไปยัง Windows 8.1 หรือใช้ Windows Server 2012 R2 ของเซิร์ฟเวอร์ในอุปกรณ์ที่ PDW การทำงาน
2929755หน่วยความจำเมื่อคุณโหลดทรัพยากรบางรูปในโปรแกรมประยุกต์ของ Windows
2927066Ichitaro ล้มเหลวเมื่อคุณใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใส่ข้อความใน Windows 8.1
2926633ฟังก์ชันเล่นที่ทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพลง Xbox ตามที่คาดไว้ใน Windows 8.1
2927446ข้อผิดพลาด stop 0x00000050 ใน bthmodem.sys ใน 8.1 ของ Windows และ R2 Windows Server 2012
2923883โปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวเนื่องจากอาจมีแมโคร VBA ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2924603การขึ้นค่าตอบแทนการใช้งาน CPU และได้หยุดการทำงานในระหว่างการปิดระบบหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1
2927267คุณไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งาน Windows หลังจากผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
2939239การแก้ปัญหาชื่อเครือข่ายขององค์กร DNS ล้มเหลวหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8.1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN จุดตรวจสอบ
2897765Outlook ล้มเหลวเมื่อคุณดูจดหมายข่าวเป็น HTML ใน R2 Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2008
2906377คุณไม่สามารถเปิดการเชื่อมโยงจากเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ใน Internet Explorer
2907831โปรแกรมประยุกต์ติดตั้งนโยบายกลุ่มได้ถูกติดตั้งเมื่อคุณเริ่มทำงานได้หลังจากการเข้าสู่ระบบแต่ละ
2934898การเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2928800ชื่อกลุ่มไม่ถูกต้องจะแสดงอยู่ในรายการสิทธิ์ของโฟลเดอร์ใน Windows
2920367แอพลิเคชันกล้องใช้ความละเอียด HD ตัวอย่างบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 ของ Windows 8.1 หรือไม่
2940217อุปกรณ์ USB 2.0 หายไปจาก USBView หลังจากโหมดไฮเบอร์เนตใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2925479อักขระที่ไม่มีประโยชน์จะถูกบันทึกใน 153 ID เหตุการณ์ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2939442ผลผลิตพิมพ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ API TxGetNaturalSize เพื่อพิมพ์เนื้อหาบางอย่างใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2937630ซ่อมแซมบนทรัพยากรชื่อคลัสเตอร์ล้มเหลวพร้อมกับข้อผิดพลาด 5048 บนคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 ของ
2940190สถานะการเชื่อมต่อ Wi Fi UI ไม่ถูกต้องใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2936892รหัสข้อผิดพลาด 10 เมื่อคุณใช้เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด CCID หรือโทเค็นของ USB ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2933511โปรแกรมควบคุมสแกนเนอร์ WSD ไม่ถูกต้องร้องขอข้อมูลรูปแบบ PDF เมื่อคุณรันหลายรูปสแกนใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2885978ข้อผิดพลาด stop 0x0000007F บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
2895683มีลบเรกคอร์ด DNS ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณปิดใช้งานการลงทะเบียนแบบไดนามิกของ DNS บนไคลเอนต์ Windows
2920006เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012 เซ็ตอัพหยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
2923884มาสก์เครือข่ายย่อยไม่ถูกต้องเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก IP และคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ใน Windows
2940266จำนวนเซสชัน Miracast บน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2928422การตั้งค่าในนโยบายกลุ่มวัตถุพร็อกซีของ Internet Explorer 10 เสียหาย
2928427คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มล้มเหลวเมื่อคุณคลิกโดเมนเป้าหมาย
2918893โพรไฟล์ผู้ใช้เสียหลังจากที่คุณสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows การไฮเบอร์เนต
2939167เดียวกันกับโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ถูกเก็บไว้สองครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 ของ Windows 8.1
2930522ตำแหน่งเริ่มต้นแนวนอนสำหรับ ADF ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 ที่คำนวณการ API ขณะทำการสแกนไม่ถูกต้อง
2938832เกิดข้อผิดพลาด E_FAIL (0x80004005) ตามวิธีการ ICredentialProviderCredentialEvents::OnCreatingWindow ใน 8.1 ของ Windows
2934123USB selective suspend คุณลักษณะถูกปิดใช้งานโดยไม่คาดคิดใน Windows
2895698ผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งานการตั้งค่าเสียงระยะไกลทำให้การตรึงเป็นระยะ ๆ ใน Windows Server 2012 R2 การเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของเซสชัน RD หรือ Windows Server 2008 R2 SP1
2884172การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" บนคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปเริ่มต้นการบอกรับเป็นสมาชิกบางอย่างใน Windows
2881151กลุ่มคลัสเตอร์ที่มีทรัพยากรที่ไม่เป็นอิสระเข้าแทนที่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server
2894219การเชื่อมโยง DFS ไม่เปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์เมื่อคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางจากไซต์ต่าง ๆ ใน Windows
2884284ใบรับรองใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่ใช้ NAP 802.1 X
2936010ข้อผิดพลาด "E_NOINTERFACE" เมื่อคุณใช้ MediaStreamSource API สำหรับ JavaScript ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2939299วิดีโอเป็น jerky ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2931980โหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2012 R2 ของเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
2931979เรียกใช้ในเวลาต่อมาไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก มีจุดจับของคลัสเตอร์ไม่ถูกต้องใน Windows Server 2012 R2 ของ
292776730 ถึง 60 นาทีหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการแบบ guest บน Hyper-V โฮสต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows หยุดการเปลี่ยนเส้นทางเสียง
2898118เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเป็นค่าเริ่มต้นบนโหนดคลัสเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2008 SP2 คลัสเตอร์
2948462SCEP เก็บใบรับรองไม่ถูกต้องเมื่อไม่มี TPM อยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8.1
2942730OneNote ใช้พื้นที่ช่องในรายการโปรแกรมประยุกต์ preinstall ของ OEM ในหน้าต่าง 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2913758ตำแหน่งที่ตั้งทันทีแปลงแผนผังโปรแกรมประยุกต์ใน Windows 8.1
2939272XAML กะพิกเซลขององค์ประกอบในระหว่างภาพเคลื่อนไหวใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2917033การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเปิดใช้งานการใช้แฟ้ม ADMX ท้องถิ่นสำหรับตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม
2905363เซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Windows วิเคราะห์ระเบียนในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง
2910718เครือข่ายหนาเกิดขึ้นในระหว่างการสอบถาม LDAP โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows Server 2012 R2 ของ Windows Server 2012
2913826ตัวแปรของผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องใน Windows
2920486ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'บนไซต์ใน Windows
2940078VPN ทริกเกอร์อัตโนมัติไม่ทำงานสำหรับโฟลเดอร์ที่ทำงานใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1
2889673เหตุการณ์ ID 502 และเข้าสู่ระบบความล่าช้าใน Windows หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "เครือข่ายไดเรกทอรีให้ตรงกันในขณะล็อกออน/ล็อกออฟเท่านั้น"
2870256แถบที่มีโปรแกรมประยุกต์อาจบดบังรายการบนแถบงานของ Windows ใน Windows โดยไม่ได้ตั้งใจ
2941449คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานในระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับเข้าสู่ระบบใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2925489คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ IPsec กับอุปกรณ์อื่น ๆ บางอย่างใน Windows
2934562"โฟลเดอร์ภายในบ้านที่ไม่สามารถสร้าง" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้คำที่ไม่ใช่มีเส้นทางโฟลเดอร์ใน Windows
2923766หน้าจอสีดำเมื่อคุณเชื่อมต่อจอภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเปิดแบบฝาแล็ปท็อปที่กำลังทำงานอยู่ใน Windows
2953597โปรแกรมปรับปรุงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ OneDrive ใน Windows RT 8.1 และ 8.1 ของ Windows
2933688เหตุการณ์ massive 1012 ID สำหรับข้อมูลแต่ละชื่อเครือข่ายที่ปรับปรุงใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2933689ขนาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ SMB มีขนาดเล็กเกินไปใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2939164เมนูลอยขึ้นปุ่ม XAML ใช้เวลานานในการแสดงข้อความใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2939259"0x0000005C" ข้อผิดพลาด stop หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโซลูชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8.1 hypervisor
2939055ประวัติการปรับปรุงของ Windows ที่ใช้แสดงเหตุการณ์ประวัติการปรับปรุงเก่าที่สุดใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2938474สวิตช์หนึ่งเปลี่ยนแปลง "ภายในเท่านั้น" หลังจากที่คุณสร้างสวิตช์เสมือนภายนอกบางตัวใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2940133โปรแกรมประยุกต์ปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อผู้ใช้อ่านประสิทธิภาพนับค่าใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2932444ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมีพิมพ์หลายหน้า โดยการใช้เครื่องพิมพ์ WSD ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2937440ข้อผิดพลาด "E_NOTIMPL" เมื่อคุณเรียกใช้รูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ หรือ แฟ้มเสียงใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2935873ค่า PageMediaSize บางอย่างไม่สามารถใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการเก็บโปรแกรมประยุกต์ใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2937621บทบาทที่เกี่ยวข้องจะติดอยู่ในสถานะ "หยุด" หลังจากหนึ่งทรัพยากรล้มเหลวบนคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 ของ
2941326ไอคอนหรือป้ายตรึงหลังจากที่คุณคัดลอก หรือวางข้อมูลเครือข่ายในเครือข่ายใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2934794Windows 8.1 หรือ Windows Server 2012 R2 การหยุดการทำงานเมื่อใช้กับอุปกรณ์บลูทูธ LE
2934897กระบวนการโปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลล้มเหลวใน Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2941592คุณไม่สามารถใช้แอพลิเคชันวิดีโอ Xbox เพื่อเล่นภาพยนตร์บนคอนโซล Xbox ของเกมใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2922827ไม่สามารถจัดการคุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย vEthernet ใน SCVMM 2012 R2
2905249ข้อผิดพลาด "0x8007007A" เมื่อคุณย้ายเครื่องเสมือนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2934887คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการสนับสนุนแบบสองทิศทางหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012
2934842ช่วงของพอร์ตที่จะแสดงขึ้นเมื่อกฎไฟร์วอลล์ Windows กำหนดช่วงพอร์ตบนเครื่อง
2918371สำรองข้อมูลตามกำหนดการไม่ มีสำเนาสำรองของเหตุการณ์ ID 517 และข้อผิดพลาด 0x80780049 ใน Windows
2928134ประสิทธิภาพที่ช้าเมื่อคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ COM + ใน Windows
2927008ขนาดกระดาษที่เลือกของสื่อใช้ไม่ได้สำหรับงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ใน Windows 8.1 และ Windows 8
2937781เปิดใช้งานสำหรับการป้อนค่าผลิตผลใน IME จีนของ Pinyin ใน 8.1 ของ Windows การปรับปรุง
2939467เครื่องมือ REAgentC.exe เสมอส่งกลับค่า "0" ใน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
2931973รายการงานค้างของขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ R2 Windows Server 2012 หรือใช้ Windows Server 2012 DFSR
2931974คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ DFS ใน Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2942909ผิว XAML เป็นระยะ ๆ ไม่แสดงในตัวโปรแกรมประยุกต์ใน Windows 8.1
2931129"0x0000007E" ข้อผิดพลาด stop บน IPMIDrvKCSRequestResponseEngine ใน Windows Server
2938013รหัสเหตุการณ์ 307 แสดงชื่อเอกสารที่พิมพ์ใน Windows
2928248รับรองความถูกต้องล้มเหลวสำหรับไคลเอ็นต์ Windows 8.1 หรือ Windows 8 ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับการรับรองความถูกต้อง SSO บนเครือข่ายแบบไร้สาย
2916915Outlook อาจใช้เวลา 2 ถึง 3 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายเป็น Office365
2940225คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย โดยใช้แอคเคาท์ SSO ใหม่เป็นครั้งแรกใน Windows RT 8.1 หรือ 8.1 ของ Windows
2934249เวอร์ชั่น NFS 4.1 และเวอร์ชัน 3 ทำงานโดยไม่คาดคิดใน Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2925429งานพิมพ์จะหายไปเมื่อคุณใช้การเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์บริการเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows Server 2012 R2 การหรือ Windows Server 2012
2917019ดิสก์ต้นทางจะยังคงออฟไลน์เมื่อคุณปิดการใช้งานสำเนาเงากำหนดการสำหรับดิสก์ใน Windows
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการขอรับ และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการปรับปรุงต่อไปนี้ติดตั้งอยู่บน Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012:
2919442 ปรับปรุงแบบกองซ้อนให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012: 2014 มีนาคม

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

ยกเลิกการปรับปรุงนี้เพื่อให้การปรับปรุงที่สำคัญจาก การปรับปรุง Windows. ถ้าคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงนี้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
 • ISOs อัพเด MSDN และ VLSC ไม่ประกอบด้วยชุดสมบูรณ์ของการแก้ไขที่เสนอจาก Windows Update ดังนั้น Windows Update และ Windows Server Update Services (WSUS) จะเสนอการปรับปรุง 2919355 อีกครั้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดวาง โดยใช้รูปแบบใน ISOs เหล่านี้ ซึ่งคาดว่า และทริกเกอร์ติดตั้งใหม่ทั้งหมดของการปรับปรุง Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 แต่คอมโพเนนต์เล็กเดียวเท่านั้น ส่วนเหลือของการปรับปรุงจะไม่ถูกดาวน์โหลด หรือติดตั้ง
 • Windows Update อาจเสนอโปรแกรมปรับปรุงนี้อีกครั้งแม้ว่าคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ นี่เป็นที่คาดการณ์ และวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการ ปัญหาของไคลเอนต์ Windows Update. การปรับปรุง Windows ติดตั้งแพคเกจเท่านั้น 2959977. วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาไคลเอนต์ Windows Update แทนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

วิธีการดำเนินการปรับปรุงของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดการปรับปรุงของ Windows โดยการรูดในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (หรือ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และเลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นถ้าคุณใช้เมาส์ ), เคาะ หรือคลิกการตั้งค่าเคาะ หรือคลิกการตั้งค่าพีซีแบบเปลี่ยนแปลงแล้ว เคาะ หรือคลิกที่อัพเดตและการกู้คืน
 2. เคาะ หรือคลิกตรวจสอบเดี๋ยวนี้และจากนั้น รอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. หากพบการปรับปรุง เคาะ หรือคลิกติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 4. เลือกการปรับปรุง 2919335 ภายใต้ตัวเลือกและจากนั้น เคาะ หรือคลิกติดตั้ง
หมายเหตุคุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อจบการติดตั้งการปรับปรุงบางอย่าง บันทึก และปิดแฟ้มและโปรแกรมประยุกต์ของคุณก่อนที่คุณเริ่มระบบใหม่เพื่อให้คุณไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การปรับปรุงของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

วิธีที่ 2:ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

นอกจากนี้คุณสามารถขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุง Windows 8.1 ใช้ x86 เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุง Windows 8.1 ใช้ x64 เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุง Windows Server 2012 R2 การใช้ x64 เดี๋ยวนี้

หมายเหตุสามารถได้รับการปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 ได้จาก Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Microsoft สนับสนุนแฟ้ม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปัญหาที่ทราบการแก้ปัญหา
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง 2919355 โดยใช้ Windows Update การติดตั้งล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80071a91ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2939087แล้ว ติดตั้งการปรับปรุง 2919355
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง 2919355 การติดตั้งล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80070005ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2975061แล้ว ติดตั้งการปรับปรุง 2919355
เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง 2919355 การติดตั้งอาจล้มเหลวพร้อมกับ " 0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT " ข้อผิดพลาดได้ ปัญหานี้มีสาเหตุบางคอมโพเนนต์ที่เสียหายดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ Clearcompressionflag.exe จากการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเครื่องมือ Clearcompressionflag Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเครื่องมือ Clearcompressionflag Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเครื่องมือ Clearcompressionflag สำหรับ Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64

หมายเหตุ เครื่องมือนี้ทำงานอยู่เบื้องหลังในพื้นหลัง ไม่มีข้อความจะแสดงขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการล้างข้อมูล เพียงแค่คุณสามารถลองติดตั้งการปรับปรุง 2919355 หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือนี้
ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา หรือ ถ้าคุณพบปัญหาการติดตั้งอื่น ไปเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ และดูส่วน "แก้ไขปัญหาการติดตั้งการปรับปรุง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 ล่าสุด
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปัญหาที่ทราบการแก้ปัญหา
ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจได้รับพร้อมท์ ด้วยกล่องข้อความคำเตือนที่ถาม คุณเชื่อถือเครื่องพิมพ์นี้หรือไม่และ (หรือ) คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจไม่สามารถพิมพ์ใช้การปรับปรุง 2975719.
WSUSถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนวันที่ 15 เมษายน คอมพิวเตอร์อาจหยุดการสแกนเทียบกับ Windows Server อัพเดบริการ 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2 หรือ WSUS 3.2) -ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้ HTTPS และไม่มี 1.2 TLS ที่เปิดใช้งาน ได้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2959977.
เมื่อคุณเปิด หรือปิดโหมดองค์กรบนเมนูเครื่องมือ 11 Explorer อินเทอร์เน็ตล้มเหลวใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2956283.
คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง IISใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2957390.
วนเริ่มประสบการณ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณได้รับการแจ้งความผิดพลาด "หยุด INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE 0x7B"ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2966870.
โพรไฟล์ผู้ใช้อาจไม่สามารถโหลดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2985344.

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแบบ thumbprints ของใบรับรองที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมปรับปรุง (.msu) ตรวจสอบรหัสประจำตัวของการรับรองในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้จากรหัสประจำตัวของใบรับรองระบุไว้ในการปรับปรุงให้ คุณดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มSHA1 และ SHA2
Windows8.1-kb2919355-arm.msuSHA1: A6119D3E5DDD1A233A09DD79D91067DE7B826F85
SHA256: CF3E9DD5A521965A613CA5B931DEA739AC9101E21DC20AA6D05374710083E426
Windows8.1-kb2919355-x64.msuSHA1: E6F4DA4D33564419065A7370865FAACF9B40FF72
SHA256: B0C9ADA530F5EE90BB962AFA9ED26218C582362315E13B1BA97E59767CB7825D
Windows8.1-kb2919355-x86.msuSHA1: DE9DF31E42FE034C9A763328326E5852C2B4963D
SHA256: F8BECA5B463A36E1FEF45AD0DCA6A0DE7606930380514AC1852DF5CA6E3F6C1D
Windows8.1-kb2932046-arm.msuSHA1: FE6ACF558880D127AEF1A759A8C2539AFC67B5FB
SHA256: 86D78135033944F169974E3523F12072BC34DE82D68DE924250D0917FB953254
Windows8.1-kb2932046-x64.msuSHA1: 6AEE5FDA6E2A6729D1FBAE6EAC08693ACD70D985
SHA256: 46B5F5AC8592CAA1FC9F9494F775C480DD35B8D1034BC443469DF2AE7260CD2E
Windows8.1-kb2932046-x86.msuSHA1: BFD8CA4C683CCEC26355AFC1F2E677F3809CB3D6
SHA256: A57C15C14F21D2A36A10A587EFBD5229E5B10C58D5C39E809093582151CB061A
Windows8.1-kb2937592-arm.msuSHA1: 860C83A0CCCC0519111F57A679AE9F9D071315E5
SHA256: 0ABB841953F1ABBD59D0D95F20A093D8FF454F2C8CDD781C87693F3B32FE9B66
Windows8.1-kb2937592-x64.msuSHA1: 4ABC0A39C9E500C0FBE9C41282169C92315CAFC2
SHA256: 094F92C5FEA35C9067844F7ACC160F3106214FC62A56068798759512183C18FD
Windows8.1-kb2937592-x86.msuSHA1: 96A3416D480BD2B54803DF26B8E76CD1D0008D43
SHA256: AF4622499F3A054C8EEF2CED379B24F95AF95ECA1B8582C22935ED6CEDDD1553
Windows8.1-kb2938439-arm.msuSHA1: 4A536D9DDCD9993CBE4FBC309EBD50A18D65F954
SHA256: 5E7D03352B572006BC5C5CBB793DEE8A9C0E0CF8B4D06B6441F3FC45D6DB6F72
Windows8.1-kb2938439-x64.msuSHA1: 3ED1574369E36B11F37AF41AA3A875A115A3EAC1
SHA256: 320C76D201A466B5AF4C22EF24135EE723A72007C6E59B77374281F5880C9D15
Windows8.1-kb2938439-x86.msuSHA1: AC9ACA7E41C8E818EDBEA0A8026189EE086F7AA2
SHA256: 4BAAF34757D969C8838648C590AF7511F8CDF3B6CB60F820CE9EDD858E7012D8
Windows8.1-KB2934018-ขาSHA1: 28C62F5A4129BA24AB75936517C5066435702AE8
SHA256: D87E2D6D5A9D544FF50D268DF6421F92791416F095A8A09050B5A8A48D334D5D
Windows8.1-KB2934018-x64.msuSHA1: 234A5FC4955F81541F5BFC0D447E4FC4934EFC38
SHA256: 083CB134F59107531E241645530FED396F3CFDD8128AB33349FE138F20F2E19D
Windows8.1-KB2934018-x86.msuSHA1: 8FB05387836B77ABBF1755185AE743C9DA417E9A
SHA256: 3976C63843B89BC3A167F26166C7FF7007EDC2EDF3ED671888B5480EE8C34179
Windows8.1-KB2959977-arm.msu SHA1: D37DFE20CDC496B4ED4338913D225FC1A9A91D36
SHA256: 734DC55F56798695D98D7BA13D774ABB54E2326B7B51881FA6DB78EADCC1FB4B
Windows8.1-KB2959977-x64.msuSHA1: 574BA2D60BAA13645B764F55069B74B2DE866975
SHA256: 3E6A8674CC5A206CAE551426A6BFE254092B11E0501C162F3872FB32FFBC797B
Windows8.1-KB2959977-x86.msuSHA1: 5CCF761A356BB143B68887F99883D8C24946D2C2
SHA256: C0DA1C3845BA98F5EE5F1CBA1312189422CE1C6BEC95BC9C86270B2BF61751EE
ClearCompressionFlag.exe (ขา)SHA1: 70C52DF15023AD1FA579149F0435E6A2B078FC94
SHA256: 8C05FB101A01B54DE6CC6E22441B528EA1B3CDE211781A8E4258E2F776338841
ClearCompressionFlag.exe (64)SHA1: 3104315DB9D84F6A2A56B9621E89EA66A8C27604
SHA256: 9B95973B198EB255C8E85EB72E0AF96482F5AE7547D66AA1B70A7E41602F2548
ClearCompressionFlag.exe (x86)SHA1: 220EDCA17AE47089FC4DA060915E0DF568EAC4FF
SHA256: FC540C0D8DA69D08DBD26F71F817F4925B5725E04E76EE0D0FD89E42D1860A86
รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แพคเกจแพคเกจขนาด (MB)Express ดาวน์โหลด (เมกะไบต์)ขยายแพ็คเกจ (เมกะไบต์)
KB291944210.29.041.6
KB2919355690.0112.23,000.7
KB293204648.04.60455.0
KB29375920.30.01.5
KB293843919.58.264.9
KB2934018126.08.6476.0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2919355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2557 - Revision: 21.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2919355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2919355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com