Article ID: 292106 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה קובע שפה כשפת ברירת המחדל לקלט ב-Microsoft Office Word, ואז אתה מפעיל מחדש את Word, השינויים אינם נשמרים.

סיבה

תופעה זו עלולה להתרחש כאשר מוגדרות מספר שפות קלט במחשב.

כאשר מוגדרות מספר שפות קלט, השפה המשמשת בעת הפעלת Word מבוססת על שפת ברירת המחדל לקלט שנבחרה בתיבת הדו-שיח שירותי טקסט.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף אופן פעולה זה, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הסר את כל פריסות המקלדת הנוספות

התנהגות זו אינה מתרחשת כאשר יש פריסת מקלדת אחת בלבד. כדי להסיר את כל יתר פריסות המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על מקלדת.
 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקלדת, לחץ על הכרטיסייהאזורי קלט, ואז לחץ על שנה.
 4. ברשימה בחר אחת משפות הקלט המותקנות לשימוש בעת הפעלת המחשב, בחר את השפה הרצויה.
 5. ברשימה שירותים מותקנים, לחץ על המקלדת של שפת הקלט שברצונך להסיר, ולחץ על הסר.
 6. חזור על שלב 5 עבור כל השפות מלבד השפה שבחרת בשלב 4, ואז לחץ פעמיים על אישור.

שיטה 2: התקן את שפת ברירת המחדל לקלט

כדי לציין את שפת ברירת המחדל לקלט שתשמש עם הפעלת Word, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על מקלדת.
 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקלדת, לחץ על הכרטיסייהאזורי קלט, ואז לחץ על שנה.
 4. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על הוסף.
 5. בתיבת הדו-שיח הוסף שפת קלט, ברשימה שפת קלט, בחר את השפה הרצויה, ואז לחץ על אישור.
 6. ברשימה בחר אחת משפות הקלט המותקנות לשימוש בעת הפעלת המחשב, בחר את השפה הרצויה ואז לחץ פעמיים על אישור.

מידע נוסף

סמל שירותי טקסט מופיע בלוח הבקרה כאשר זיהוי דיבור מותקן במהלך התקנת Microsoft Office XP. אם זיהוי דיבור אינו מותקן, שפות קלט נבחרות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקלדת (בלוח הבקרה לחץ לחיצה כפולה על מקלדת).
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 292106 - Last Review: יום שישי 30 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbsettings kbsetup kbprb KB292106

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com