รายการของภาษาที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 292246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการภาษาเริ่มต้นที่ติดตั้งอยู่ใน Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 และภาษาเริ่มต้นที่มีการติดตั้งใน Microsoft Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาสำหรับระบบ

Windows 2000 languages      Windows XP / 2003 languages
--------------------------------------------------------
Arabic              Afrikaans
Armenian             Albanian
Baltic              Azeri(Cyrillic) 
Central Europe          Azeri(Latin)
Cyrillic             Basque
Georgian             Belarusian
Greek               Bulgarian
Hebrew              Catalan
Indic               Croatian
Japanese             Czech 
Korean              Danish
Simplified Chinese        Dutch (Belgium)
Thai               Dutch(Netherlands)
Traditional Chinese        English (Australia)
Turkic              English (Belize) 
Vietnamese            English (Canada) 
Western Europe and United States English (Caribbean)
                 English (Ireland) 
                 English (Jamaica) 
                 English (New Zealand) 
                 English (Philippines) 
                 English (South Africa) 
                 English (Trinidad) 
                 English (United Kingdom) 
                 English (United States) 
                 English (Zimbabwe)
                 Estonian
                 Faeroese
                 Finnish
                 French (Belgium) 
                 French (Canada) 
                 French (France) 
                 France (Luxembourg) 
                 French (Monaco) 
                 French (Switzerland) 
                 Galician
                 German (Austria)
                 German (Germany)
                 German (Liechtenstein)
                 German (Luxembourg)
                 German (Switzerland)
                 Greek
                 Hungarian
                 Icelandic
                 Indonesian
                 Italian (Italy)
                 Italian (Switzerland)
                 Japanese
                 Latvian
                 Lithuanian
                 Macedonian (FYROM)
                 Malay(Brunei Darussalam)
                 Malay (Malaysia)
                 Mongolian (Cyrillic)
                 Norwegian (Bokmal)
                 Norwegian (Nynorsk)
                 Polish
                 Portuguese (Brazil)
                 Portuguese (Portugal)
                 Romanian
                 Russian
                 Serbian (Cyrillic)
                 Serbian (Latin)
                 Slovak
                 Slovenian
                 Spanish (Bolivia)
                 Spanish (Chile)
                 Spanish (Colombia)
                 Spanish (Costa Rica)
                 Spanish (Dominican Republic)
                 Spanish (Ecuador)
                 Spanish (El Salvador)
                 Spanish (Guatemala)
                 Spanish (Honduras)
                 Spanish (International Sort)
                 Spanish (Mexico)
                 Spanish (Nicaragua)
                 Spanish (Panama)
                 Spanish (Paraguay)
                 Spanish (Peru)
                 Spanish (Puerto Rico)
                 Spanish (Traditional Sort)
                 Spanish (Uruguay)
                 Spanish (Venezuela)
                 Swahili 
                 Swedish
                 Swedish (Finland)
                 Tatar
                 Turkish
                 Ukrainian
                 Uzbek(Cyrillic)
                 Uzbek (Latin)

ภาษาของคุณ (ตำแหน่งที่ตั้ง)

Windows 2000           Windows XP / 2003 Region
--------------------------------------------------       
Afrikaans            Afrikaans
Catalan             Albanian 
Danish              Azeri(Cyrillic) 
Dutch (Belgium)         Azeri(Latin)
Dutch (Netherlands)       Belarusian
English (Australia)       Bulgarian
English (Belize)         Catalan
English (Canada)         Croatian
English (Caribbean)       Czech
English (Ireland)        Danish
English (Jamaica)        Dutch (Belgium)
English (New Zealand)      Dutch (Netherlands)
English (Philippines)      English (Australia)
English (South Africa)      English (Belize)
English (Trinidad)        English (Canada)
English (United Kingdom)     English (Caribbean)
English (United States)     English (Ireland)
English (Zimbabwe)        English (Jamaica)
Faeroese             English (New Zealand)
Finnish             English (Philippines)
French (Belgium)         English (South Africa)
French (Canada)         English (Trinidad)
French (France)         English (United Kingdom)
French (Luxembourg)       English (United States)
French (Monaco)         English (Zimbabwe)
French (Switzerland)       Estonian
German (Austria)         Faeroese
German (Germany)         Finnish   
German (Liechtenstein)      French (Belgium)
German (Luxembourg)       French (Canada)   
German (Switzerland)       French (France)
Icelandic            French (Luxembourg)
Indonesian            French (Monaco)
Italian (Italy)         French (Switzerland)
Italian (Switzerland)      Galician
Japanese             German (Austria)
Korean              German (Germany)
Malay (Brunei Darussalam)    German (Liechtenstein)
Malay (Malaysia)         German (Luxembourg)
Norwegian (Bokmal)        German (Switzerland)
Norwegian (Nynorsk)       Greek
Portuguese (Brazil)       Hungarian
Portuguese (Portugal)      Icelandic
Spanish (Argentina)       Indonesian
Spanish (Bolivia)        Italian (Italy)
Spanish (Chile)         Italian (Switzerland)
Spanish (Colombia)        Japanese
Spanish (Costa Rica)       Kazakh
Spanish (Dominican Republic)   Kyrgyz (Cyrillic)
Spanish (Ecuador)        Latvian
Spanish (El Salvador)      Lithuanian
Spanish (Guatemala)       Macedonian (FYROM)
Spanish (Honduras)        Malay (Brunei Darussalam)
Spanish (Mexico)         Malay (Malaysia)
Spanish (Nicaragua)       Mongolian (Cyrillic)
Spanish (Panama)         Norwegian (Bokmal)
Spanish (Paraguay)        Norwegian (Nynorsk)
Spanish (Peru)          Polish
Spanish (Puerto Rico)      Portuguese (Brazil)
Spanish (Spain)         Portuguese (Portugal)
Spanish (Uruguay)        Romanian
Spanish (Venezuela)       Russian
Swahili             Serbian (Cyrillic)
Swedish             Serbian (Latin)
Swedish (Finland)        Slovak
                 Slovenian
                 Spanish (Argentina)
                 Spanish (Bolivia)
                 Spanish (Chile)   
                 Spanish (Colombia)
                 Spanish (Costa Rica)
                 Spanish (Dominican Republic)
                 Spanish (Ecuador)
                 Spanish (El Salvador)
                 Spanish (Guatemala)
                 Spanish (Honduras)
                 Spanish (Mexico)
                 Spanish (Nicaragua)
                 Spanish (Panama)
                 Spanish (Paraguay)
                 Spanish (Peru)
                 Spanish (Puerto Rico)
                 Spanish (Spain)
                 Spanish (Uruguay)
                 Spanish (Venezuela)
                 Swahili   
                 Swedish
                 Swedish (Finland)
                 Tatar
                 Turkish
                 Ukrainian
                 Uzbek (Cyrillic)
                 Uzbek (Latin) 

การตั้งค่าคอนฟิกการสนับสนุนสำหรับหลายภาษา

คุณสามารถเพิ่ม การเปิดใช้งาน และการตั้งค่าคอนฟิกการสนับสนุนสำหรับภาษาต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ'การตั้งค่าภูมิภาค'ใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งภูมิภาค และภาษาของตัวเลือก.
 3. คลิกการภาษาแท็บ คลิกรายละเอียดแล้ว คลิกadd.
 4. ภายใต้ภาษาสำหรับการป้อนค่าเพิ่มภาษาที่คุณต้องการใช้งาน
 5. ภายใต้เค้าโครงแป้น พิมพ์/IMEคลิกรูปแบบแป้นพิมพ์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่สามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ในการภาษาแท็บในภูมิภาคและตัวเลือกภาษา:
 • ติดตั้งแฟ้มสำหรับสคริปต์ที่ซับซ้อนและภาษาขวาไปซ้าย (รวมไทย)
 • ติดตั้งแฟ้มสำหรับภาษาเอเชียตะวันออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 292246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB292246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:292246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com