วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด journal_wrap ในชุดแบบจำลอง Sysvol และ DFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 292438 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้กับ Microsoft Windows 2000 คุณควรตระหนักว่า การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในเดือน 13 กรกฎาคม 2010 เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้คือ จุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่ทำการสนับสนุน Microsoft ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แฟ้มการจำลองแบบบริการ (FRS) คือ multithreaded การจำลองแบบ multi-master engine ที่ใช้แทน LMREPL (จำลองแบบ LanMan) บริการใน 3.x และโดเมน Microsoft Windows NT Windows 2000 รุ่น 4.0 ตัวควบคุมและเซิร์ฟเวอร์ใช้ FRS เพื่อจำลองสคริปต์นโยบายและเข้าสู่ระบบของระบบ สำหรับ Windows 2000 และ สำหรับไคลเอนต์ที่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลของระบบ (ใช้ Sysvol)

นอกจากนี้ FRS สามารถจำลองเนื้อหาระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ที่โฮสต์รากเดียวกันของกระจายแฟ้มระบบ (DFS) ที่มีความแพร่หลายข้อบกพร่องหรือแบบจำลองของโหนดย่อย

บทความนี้อธิบายวิธีใช้ FRS และอาศัยอยู่กับสมุดรายวันการเปลี่ยน USN สำหรับระบบแฟ้ม NTFS

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมุดรายวันการ USN ถูกล็อกของขนาดคงที่ระเบียนทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพาร์ติชันที่ฟอร์แมตเป็น NTFS 5.0 จอภาพของ NTFRS แฟ้มสมุดรายวัน NTFS USN สำหรับแฟ้มที่ปิดบัญชีแล้วใน FRS ยาวเป็นไดเรกทอรีที่จำลองแบบแล้ว FRS กำลังทำงานอยู่

เกิดข้อผิดพลาดในการตัดข้อความสมุดรายวันถ้าจำนวนเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ FRS ถูกปิดใช้งานในเช่นวิธีว่า USN สุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงที่ FRS ที่บันทึกไว้ในระหว่างการปิดระบบที่ไม่มีอยู่ในสมุดรายวัน USN ในระหว่าง เริ่มต้นใช้งาน ความเสี่ยงคือ ว่า การเปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับ FRS ถูกจำลองแบบต้นไม้ อาจเกิดขึ้นในขณะที่บริการถูกปิดการทำงาน และไม่มีระเบียนของ การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในสมุดรายวัน USN เมื่อต้องการป้องกันการคุกไม่สอดคล้องของข้อมูล FRS asserts เข้าสู่สถานะการตัดข้อความสมุดรายวัน

เมื่อต้องการทำการบำรุงรักษาบน FRS สมาชิกชุดแบบจำลอง ผู้ดูแลอาจหยุดบริการ FRS นาน ๆ เวลา ในกรณีนี้ ผู้ดูแลอาจไม่คาดคิดอาจเกิดผลกระทบ ข้อผิดพลาดของเงื่อนไขต่าง ๆ อาจยัง ทำให้เกิดบริการ FRS ปิด และซึ่งทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตัดข้อความสมุดรายวัน ใน สมาชิกของแบบจำลองอาจพบชุดแบบจำลองที่มีขนาดใหญ่มาก ต่อข้อผิดพลาดในระหว่างการคืนค่าสิทธิ์ (BURFLAGS = D4):
journal_wrap_error
เมื่อต้องการกู้คืน สมาชิกแบบจำลองที่ได้รับผลกระทบต้อง reinitialized ด้วยการ คืนค่า nonauthoritative (BURFLAGS = D2) โดยที่มันจะซิงโครไนซ์แฟ้มจากการ คู่ขาเข้าที่มีอยู่ การเตรียมใช้งานใหม่นี้อาจใช้เวลานานสำหรับ ตั้งค่าการจำลองขนาดใหญ่

พิจารณาสถานการณ์สมมติที่คอมพิวเตอร์เรียกใช้รุ่นของแฟ้ม Ntfrs.exe ที่อยู่บนระบบรุ่นต่อไปนี้:
 • Windows 2000 (2195 ไบนารี)
 • Windows 2000 Service Pack 1 (SP1)
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน SP1 (WINSE build 5298)
ในสถานการณ์เหล่านี้ กระบวนการกู้คืน nonauthoritative ต้องถูกเรียกด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องตั้งค่า BURFLAGS = D2 ใน Windows NT รีจิสทรี

สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows 2000 ที่ใช้รุ่น แฟ้ม Ntfrs.exe จาก Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) หรือจาก Windows 2000 SP2 hotfix (WINSE 11773), บริการทำการคืนค่า nonauthoritative โดยทางโปรแกรม เมื่อ journal_wrap_error ที่มีการตรวจพบ

โดยค่าเริ่มต้น รุ่นของแฟ้ม Ntfrs.exe จาก Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) และจากโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000 SP3 ห้ามทำคืนค่า nonauthoritative ที่อัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น SP3 ใบไม้ เนื้อหาในสถานที่เป็น 2195 และ SP1 ซ้ายบริบทในตำแหน่ง) เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดในการตัดข้อความสมุดรายวัน NTFRS รุ่น SP3 อาจถูกกำหนดค่าเพื่อทำหน้าที่เหมือนกับการติดตั้ง SP2 เมื่อนั้น "เปิดใช้งานสมุดรายวันงานคืนค่าอัตโนมัติการตัดข้อความ" รายการรีจิสทรีถูกตั้งค่าเป็น 1 ในรีจิสทรีซับคีย์ที่ต่อไปนี้:
HKLM\System\Ccs\Services\Ntfrs\Parameters
สิ่งสำคัญ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ และการตั้งค่านี้ควรจะใช้รุ่นของ Windows หลังจากรุ่น Service Pack 3 ของ Windows 2000 วิธีแนะนำสำหรับการดำเนินการคืนค่า nonauthoritative FRS สมาชิกของชุดแบบจำลอง DFS หรือใช้ SYSVOL คือการ ใช้ค่ารีจิสทรี FRS BurFlags สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่ารีจิสทรี BurFlags คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
290762 การใช้รีจิสทรีคีย์ BurFlags ในการใช้แบบจำลองการบริการการจำลองแบบแฟ้มการตั้งค่า
ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อลด ข้อผิดพลาดในการตัดข้อความสมุดรายวัน:
 • ใส่เนื้อหา FRS จำลองแบบบนที่ว่างน้อย ไดรฟ์ข้อมูล
 • เก็บ FRS บริการที่ทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจำลองแบบ FRS สักเนื้อหา บริการถูกปิด
 • เพิ่มขนาดของสมุดรายวัน USN
FRS คือ บริการที่ต้องทำงานอยู่บนเสมอ ตัวควบคุมโดเมนของ Windows และสมาชิกของชุด FRS จำลองแบบ DFS

ถ้าคุณเพิ่มขนาดของสมุดรายวัน USN และดังนั้น การที่คุณเพิ่มจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่สมุดรายวันสามารถ ค้างไว้ก่อนที่สมุดรายวัน "ตัดคำ" ซึ่งลดที่อาจเกิดขึ้นที่สมุดรายวันการ USN ตัดข้อความจะเกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของสมุดรายวัน USN โดยการตั้งค่าต่อไปนี้ คีย์รีจิสทรี:
HKLM\System\CCS\Services\NTFRS\Parameters\ "สมุดรายวันของ Ntfs ขนาดเป็นเมกะไบต์" (REG_DWORD)
การตั้งค่าที่ถูกต้องการช่วงจาก 8 ถึง 128 เมกะไบต์ (MB) ที่ ค่าเริ่มต้นคือ 32 MB การตั้งค่านี้นำไปใช้กับไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่กำลังจัดการโฮสต์สำหรับ แผนภูมิแบบจำลอง FRS อิน คุณจำเป็นต้องหยุดแล้ว เริ่มบริการ NTFRS สำหรับ การเพิ่มขนาดของสมุดรายวัน USN จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อลด USN สมุดรายวัน ขนาด คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยการจำลองแบบแล้ว FRS เนื้อหา

หมายเลขการเปลี่ยนแปลงที่แฟ้มสมุดรายวันการ USN กำหนดสามารถค้างไว้ สามารถจะประเมิน โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
ขนาดของสมุดรายวัน/((60 bytes + (length of file name)) * 2)
หมายเลข "2" ในสูตรนี้ stems จากสมุดรายวันรายการสองรายการสำหรับ เปลี่ยนแปลงแต่ละแฟ้ม: 1 สำหรับการเปิดและ 1 สำหรับปิด แบ่งขนาดของสมุดรายวันโดย ขนาดสำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดหมายเลขโดยประมาณของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะตัดข้อความสมุดรายวันมีพบข้อผิดพลาด ถ้าเราสมมติว่า ชื่อแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม "แบบ 8.3" นี้แมป เมื่อต้องการ และ/200,000 ประมาณแฟ้มหรือไดเรกทอรีสำหรับแฟ้มสมุดรายวัน 32 MB ที่ จำนวนการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีค่าน้อยถ้ามีใช้ชื่อแฟ้มแบบยาว

ใน มีผลบังคับใช้การตั้งค่าช่วงระหว่าง 8 ถึง 128 เมกะไบต์ และค่าเริ่มต้น Windows 2000 Service Pack 2 32 MB ใน Windows 2000 Service Pack 3 ช่วงของการตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 4 และ 10000 MB และค่าเริ่มต้นคือ 512 MB การตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้กับไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมด แผนภูมิแบบจำลอง FRS เป็นโฮสต์ที่

เป็นแบบ guideline, Microsoft แนะนำที่ให้คุณ การตั้งค่าคอนฟิกสมุดรายวันสำหรับแฟ้มทุก ๆ 100000 ที่จะถูกจัดการ โดยจำลองแบบบนที่ขนาด 128 MB ไดรฟ์ข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
221111คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี
290762 การใช้รีจิสทรีคีย์ BurFlags ในการใช้แบบจำลองการบริการการจำลองแบบแฟ้มการตั้งค่า
291165 FRS asserts บนสมาชิกหลักที่ประกอบด้วยขนาดใหญ่จำนวนแฟ้มหรือไดเรกทอรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 292438 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB292438 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:292438

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com