ID của bài: 292539
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bung tất cả | Thu gọn tất cả

Ở Trang này

TÓM TẮT

Công cụ Microsoft Windows Installer phải có mặt trong các hệ điều hành trước khi một gói Windows Installer (.msi) có thể được cài đặt. Bài viết này mô tả làm thế nào để có được và cài đặt công cụ Windows Installer nếu nó chưa được trong hệ điều hành. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310598Tổng quan về công nghệ Windows Installer

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Windows XP bao gồm Windows cài đặt phiên bản 2.0. Microsoft Windows 2000 bao gồm cài đặt Windows phiên bản 1.1.

Tải về Windows Installer 2,0

Để tải về Windows Installer 2.0 cho Windows 2000 và Windows NT, truy cập vào Microsoft tải về Trung tâm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f

Tải về Windows Installer 3,0

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows Installer 3.0, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
893803Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) có sẵn

Thuộc tính

ID của bài: 292539 - Lần xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét lại: 3.0
Từ khóa: 
kbsweptvs2008 kbinfo kbmt KB292539 KbMtvi
Máy dịch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.
Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:292539

Cung cấp Phản hồi

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.