"Bluetooth" OOB pora atsitiktinai adres? tipai nepalaikomas Windows 8.1 punkte

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2928042 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

"Bluetooth" i? juostos (OOB) pairingfor atsitiktini? adres? tipai n?ra palaikoma Windows 8.1 ry?io prietaisai.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite naujinim? 2919355. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti naujinim? 2919355, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 atnaujinimo baland?io, 2014 m.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2928042 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 9 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows RT 8.1
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2928042 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2928042

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com