Bluetooth OOB k?t n?i cho ?a ch? ng?u nhin lo?i khng ?c h? tr? trong Windows 8.1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2928042 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Bluetooth ra kh?i ban nh?c (OOB) pairingfor ?a ch? ng?u nhin lo?i khng ?c h? tr? trn Windows 8.1 d?a trn thi?t b?.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t chuyn bi?t C?p Nh?t 2919355. ? bi?t thm thng tin v? lm th? no ? c ?c C?p Nh?t 2919355, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1, v Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t thng, nm 2014

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thng tin thm

? bi?t thm thng tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? cac ban c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2928042 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows RT 8.1
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2928042 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2928042

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com