FIX: SSRS 2008 R2 ataskait? instruktorius tokiuose prane?imuose n?ra ?enklinti sekcijos 508

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2928669 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai kuriate ataskait?, Microsoft SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugas (SSRS 2008 R2) ataskait? instruktorius, ataskaitoje n?ra suderinamas su skyriaus 1194.22(a) skirsnio 508 standartuose.

Kai ekrano skaitytuvo programin? ?ranga naudoja visuallyimpaired vartotojui naudotis ataskaita, generuojama i? ataskait? instruktorius, ekrano skaitytuvo programin? ?ranga negali pateikti prasming? raginim? ataskait?eksportuoti mygtuko ataskait? ?i?rykl?s ?ranki? juostoje.

Sprendimas

Klausimas pirm? kart? nustatyta ?i? kaupiamajame naujinime SQL serverio.

Kaupiamasis naujinimas 11 SQL Server 2008 R2 SP2

Apie kaupiamieji naujinimai SQL Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kiekvienas naujas Kaupiamasis naujinimas SQL Server yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? atnaujinim?. Check out naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie elektroninio ir informacijos technologij? prieinamumo standartus (sekcijos 508), apsilank? ?ioje svetain?je:

Daugiau informacijos apie sekcijos 508 savanori?kai produkto pritaikymo ne?galiesiems ?ablonai (VPATs) "Microsoft" produktus, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie sekcijos 508 VPATs Microsoft produkt?

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2928669 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2928669 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2928669

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com