Article ID: 293151 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מספק סקירה של אשף הפעלת Microsoft Office.

Office כולל אשף הפעלה. כדי להשתמש בתכונות המלאות של Office, יש להפעיל את Office. אם לא תבצע הפעלה למוצר לאחר התקנתו, תוכל להפעיל את תוכניות Office רק במצב פונקציונליות מופחתת.

במצב פונקציונליות מופחתת, תוכניות Office פועלות במתכונת הדומה למציגים. במילים אחרות, אין באפשרותך לשמור שינויים במסמכים או ליצור מסמך חדש. פונקציונליות נוספת עשויה להיות מופחתת. קובצי Office קיימים אינם ניזוקים כאשר המוצר פועל במצב פונקציונליות מופחתת.

מידע נוסף

שאלות נפוצות

 • מהי הפעלת מוצר?

  אנו מבקשים כי תפעיל את המוצר שלך כדי לוודא שההתקנה בוצעה עם מוצר Microsoft מקורי. הפעלת מוצר היא טכנולוגיה למניעת פירטיות שנועדה לוודא כי המוצר כולל רישיון חוקי. בעת הפעלת מוצר, לא נשלח אל Microsoft מידע אישי כלשהו.
 • מי צריך להפעיל את העותק שלו של Office?

  הפעלת מוצר נדרשת עבור כל הרישיונות שנרכשו דרך הפצה קמעונאית. אם רכשת מחשב חדש מיצרן מחשבים אישיים, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את תוכנת Microsoft במחשב זה. עם זאת, חלק מיצרני מחשבים עשויים להפעיל את תוכנת Microsoft בעצמם.
 • כיצד מתבצעת הפעלת מוצר?

  הפעלת מוצר מאמתת כי לא נעשה שימוש במפתח המוצר במחשבים אישיים במספר העולה על המותר על פי תנאי הסכם רישיון משתמש הקצה.

  באפשרותך להפעיל את המוצר דרך האינטרנט או בטלפון. אם תבחר להשתמש בטלפון להפעלת המוצר, תצטרך לספק קוד מזהה התקנה. בתגובה, תקבל מספר מזהה אישור. הפעלה באמצעות הטלפון מתבצעת בעזרת נציג שירות לקוחות של Microsoft ואורכת מספר דקות בלבד. אם תבחר להפעיל את המוצר דרך האינטרנט, התהליך מתבצע אוטומטית. המידע היחיד שעליך לספק הוא המדינה/האזור שלך.

  הערה אם אתה מפעיל את גירסת תוכנית המוצר לניסיון, באפשרותך להפעיל את המוצר רק דרך האינטרנט.
 • כיצד אוכל להפעיל את המוצר שלי?

  מלבד עבור Microsoft Office Access 2007, עבור Microsoft Office Excel 2007, עבור Microsoft Office PowerPoint 2007, ועבור Microsoft Office Word 2007, קיימות שלוש שיטות לגשת אל אשף ההפעלה של Office. להלן השיטות:
  • התחל תוכנית של Office שטרם הופעלה.
  • לחץ על הפעל מוצר בתפריט עזרה בתוכנית Office כלשהי.
  • התחל את אשף הפעלת Office מחוץ לתוכנית Office.

   לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על כלי Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על הפעל מוצר.

   הערה שיטה זו אינה זמינה ב-Microsoft Office 2003 ומערכת 2007 Microsoft Office.
  עבור Access 2007, עבור Excel 2007, עבור PowerPoint 2007, ועבור Word 2007, קיימות שתי שיטות לגשת לאשף הפעלת Office. להלן השיטות:
  • התחל תוכנית של Office שטרם הופעלה.
  • לחץ על הפעל בכרטיסייה משאבים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן על אפשרויות שם תוכנית.
   2. לחץ על הכרטיסייה משאבים ולאחר מכן לחץ על הפעל.
 • מה קורה במהלך הפעלה?

  במהלך הפעלה, אשף הפעלת Office יוצר מזהה חומרה שאינו ייחודי אשר מייצג את תצורת המחשב שלך בעת ההפעלה. מזהה החומרה אינו כולל כל מידע אישי, כל מידע אודות תוכנות או נתונים אשר עשויים להימצא במחשב שלך או כל מידע אודות היצרן או הדגם של המחשב שלך. מזהה החומרה מזהה רק את המחשב, ורק למטרות ההפעלה.

  במהלך ההפעלה, באפשרותך לציין גם את פרטי הקשר האישיים שלך (שם וכתובת) במידה ותבחר לרשום את המוצר ב-Microsoft.

  אשף ההפעלה של Office יכול לזהות שינויים בתצורת המחשב שלך ולהתגבר עליהם. שדרוגי חומרה שאינם מאוד משמעותיים אינם מצריכים הפעלה מחדש. עם זאת, אם תבצע שיפוץ כללי של המחשב, ייתכן שתצטרך להפעיל שנית את המוצר.
 • כיצד הפעלת המוצר מגנה על פרטיות הלקוח?

  Microsoft מייחסת חשיבות רבה לכיבוד המידע הפרטי של הלקוחות ולהגנה עליו. אם לא תרשום את המוצר, אף פרט מהפרטים הנאספים במהלך הפעלת המוצר לא ישמש כדי לזהות אותך באופן אישי.
 • האם הפעלת מוצר זהה לרישום מוצר?

  לא. הפעלה שונה מרישום מוצר. באפשרותך לבחור אם לרשום את המוצר שלך על ידי ציון שמך ופרטי הקשר שלך בעת הפעלת המוצר. אם ברצונך לקבל תקשורת עתידית אודות עדכוני מוצרים, גירסאות שירות, והצעות מיוחדות, עליך לרשום את המוצר.
 • כיצד אדע אם המוצר שלי הופעל?

  אשף ההפעלה לא ירוץ אם המוצר כבר הופעל. אם המוצר כבר הופעל, תופיע ההודעה הבאה אם תריץ את אשף ההפעלה:
  מוצר זה כבר הפך לפעיל.
 • האם המוצר יפסיק לפעול אם לא אבצע לו הפעלה?

  לא. אולם המוצר רץ במצב פונקציונליות מופחתת.
 • מהו מצב פונקציונליות מופחתת?

  במצב פונקציונליות מופחתת, תוכניות פועלות באופן דומה למציג. בעת פעולה במצב פונקציונליות מופחתת, פריטי תפריט רבים אינם זמינים (מעומעמים), ולכן נחסמת גישה לפונקציונליות זו. להלן חלק מהמגבלות של מצב פונקציונליות מופחתת:
  • אין באפשרותך ליצור מסמכים חדשים כלשהם.
  • באפשרותך להציג מסמכים קיימים, אך אין באפשרותך לערוך אותם.
  • באפשרותך להדפיס מסמכים, אך אין באפשרותך לשמור אותם.
  קבצים או מסמכים קיימים של Office אינם ניזוקים, ובאפשרותך להוציא את Office בקלות ממצב זה על ידי ביצוע הפעולות המתוארות במסכים המוצגים.
 • כיצד אוכל לעדכן מידע הקשור להפעלת המוצר?

  כדי לוודא שהמידע שאתה מספק ל- Microsoft באמצעות אשף הפעלת Office הוא נכון, תוכל לסקור ולעדכן מידע זה על-ידי יצירת קשר עם Microsoft בכל עת. בחלק ממוצרי Office, באפשרותך להשתמש באשף ההפעלה של Office כדי לעשות זאת דרך האינטרנט או בטלפון. אם אפשרויות אלו אינן זמינות לך, תוכל לעדכן או לשנות כל פריט מידע שסיפקת על-ידי שליחת תיאור של השינויים הרצויים ומזהה המוצר שלך (אותו ניתן למצוא בתיבת דו-שיח המוצגת כאשר אתה לוחץ על הפקודה אודות <שם תוכנית> בתפריט עזרה בכל תוכנית של Office) לכתובת הבאה. Microsoft תעדכן את המידע שלך בהתאם לתיקונים או לשינויים שביקשת. חשוב שתציין את מזהה המוצר שלך כדי ש- Microsoft תוכל לזהות באופן נכון את רשומת ההפעלה שלך.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • מדוע אני מקבל הודעות להפעיל את המוצר שלי?

  אם לא תבצע הפעלה למוצר Office, תקבל תזכורת לבצע הפעלה בכל התחלה של תוכנית Office.
 • האם קיים יותר מסוג אחד של רישיון מוצר?

  כן. להלן סוגי הרישיונות הקיימים:
  • תמידי
  • מנוי משתמש קצה

   הערה החל מאוגוסט 2001, רישיון המנוי של Office XP אינו זמין בארה"ב.
  • תוכנית מוצר לניסיון
 • מהו רישיון תמידי?

  רישיון תמידי מאפשר לך להשתמש בתוכניות Office כל עוד המוצר בבעלותך.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  828958 משאבים שיסייעו לך להפעיל רישיון בתוכניות Microsoft Office
 • מהו רישיון מנוי משתמש קצה?

  רישיון מנוי למשתמש קצה מאפשר לך להשתמש ב- Office למשך פרק זמן שנקבע מראש. פרק זמן זה הוא 12 חודשים והוא מתחיל כאשר אתה מפעיל את העותק שלך של Office. בסיום תקופת המנוי, תוכל לחדש את הרישיון. אם תבחר לא לחדש את הרישיון, תוכל להתחיל את תוכניות Office רק חמש פעמים נוספות לפני שהמערכת תיכנס למצב פונקציונליות מופחתת.

  עותק רישיון מנוי משתמש קצה של Office משויך למחשב שעליו הוא הותקן. לא ניתן למכור אותו או להעבירו למחשב אחר. ניתן למכור את הרישיון רק בשילוב עם המחשב. העברת בעלות על הרישיון מחייבת שיחה לנציג שירות לקוחות.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  293191 כיצד להפעיל רישיון מנוי משתמש קצה ב- Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • מהי גירסת 'תוכנית מוצר לניסיון'?

  גירסת 'תוכנית מוצר לניסיון' היא רישיון לשימוש במוצר Office לניסיון למשך חודש אחד.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  828958 משאבים שיסייעו לך להפעיל רישיון בתוכניות Microsoft Office
 • כמה פעמים באפשרותי לדלג על ביצוע ההפעלה?

  עבור מוצרים עם רישיון תמידי, באפשרותך לדלג על הפעלת המוצר 50 פעמים. עבור מוצרים עם רישיון מנוי למשתמש קצה, באפשרותך לדלג על הפעלת המוצר 20 פעמים. עבור גירסת 'תוכנית מוצר לניסיון', באפשרותך לדלג על הפעלת המוצר חמש פעמים. אם לא תפעיל את רישיון המוצר בתוך המספר המוגדר של הפעלות תוכנית Office, תוכניות Office יתחילו לפעול במצב פונקציונליות מופחתת.
 • כמה התקנות ניתן לבצע באמצעות הסכם רישיון אחד למשתמש קצה? האם ניתן להתקין את המוצר על המחשב הנייד ועל המחשב השולחני? כמה פעמים באפשרותי לחזור ולהתקין את המוצר ועדיין לבצע לו הפעלה?

  התשובות לשאלות אלו ולשאלות נוספות הקשורות למדיניות הפעלה מוגות באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
  http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx
למידע נוסף אודות הפעלת מוצרים ולשאלות נפוצות נוספות אודות הפעלת מוצרי Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הפעלת מוצרים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300273 לא ניתן להפעיל מהדורת OEM יותר מפעם אחת ב-Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיות המתרחשות כאשר אתה מפעיל את Office במצב 'פונקציונליות מופחתת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316032 הודעת השגיאה 'This command is not available because the document is locked for edit' (פקודה זו אינה זמינה כי המסמך נעול לעריכה) מופיעה כאשר אתה מנסה לערוך מסמכים ישנים או חדשים ב-Office XP וב-Office 2003

מאפיינים

Article ID: 293151 - Last Review: יום שלישי 04 מאי 2010 - Revision: 9.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
מילות מפתח 
kbactivation kbdta kbhowto KB293151

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com