Domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 293222 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL293222
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6.

Więcej informacji

Program Internet Explorer 6 implementuje zaawansowane filtrowanie plików cookie oparte na specyfikacji Platform for Privacy Preferences (P3P). Specyfikacja P3P, opracowana przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), pozwala użytkownikowi wyrazić — w czytelnym dla komputerów formacie — jego preferencje dotyczące prywatności, które jasno opisują, jak witryny sieci Web mają używać danych użytkownika.

Aby uzyskać informacje o specyfikacji P3P, odwiedź następującą witrynę sieci Web:
http://www.w3.org/P3P/
Program Internet Explorer 6 może powiadamiać użytkownika o witrynach sieci Web, które nie odpowiadają ustawieniom prywatności określonym przez użytkownika.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień niestandardowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Ustawienia plików cookie skonfigurowane na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer w wersji 4 i 5 (lub na karcie Zaawansowane w programie Internet Explorer w wersji 3) są usuwane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6.

Do okna dialogowego Opcje internetowe dodano nową kartę, Prywatność, która służy do konfigurowania ustawień plików cookie dla strefy Internet. Domyślnie program Internet Explorer 6 ustawia preferencje użytkownika dotyczące prywatności na wartość Średni dla strefy Internet i wyświetla okno dialogowe Prywatność za pierwszym razem, gdy jakiś plik cookie zostanie ograniczony na tym poziomie prywatności. Okno dialogowe Prywatność informuje, że za każdym razem, gdy jakiś plik cookie zostanie ograniczony na podstawie ustawień prywatności użytkownika, na pasku stanu pojawia się ikona Prywatność i że użytkownik może kliknąć dwukrotnie ikonę Prywatność, aby wyświetlić raport o prywatności.

UWAGA: Wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefach Lokalny intranet i Zaufane witryny są automatycznie akceptowane, a wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefie Witryny z ograniczeniami są automatycznie blokowane.

Ogólne informacje o plikach cookie

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące terminologii związanej z plikami cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260971 Description of Cookies

Ustawienie prywatności Średni (domyślne)

Ustawienie prywatności Średni blokuje pliki cookie utworzone przez witryny inne niż odwiedzana, jeśli pliki te nie mają zwartych zasad prywatności (czytelnego dla komputera oznajmienia dotyczącego prywatności) lub mają zwarte zasady prywatności określające, że identyfikowalne informacje osobiste są używane bez jawnej zgody użytkownika. Pliki cookie utworzone przez witrynę odwiedzaną, które mają zwarte zasady prywatności określające, że identyfikowalne informacje osobiste są używane bez jawnej zgody użytkownika są usuwane po zamknięciu programu Internet Explorer. Pliki cookie utworzone przez witrynę odwiedzaną, które nie mają zwartych zasad prywatności są ograniczone (mogą być odczytywane tylko w kontekście witryny odwiedzanej). Pliki cookie, które istniały na komputerze użytkownika przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 6, również są ograniczone.

UWAGA: Domyślnie okno dialogowe Akcje prywatności dla witryny nie jest wypełniane, więc ustawienie Średni nie jest zastępowane dla pojedynczych witryn sieci Web. Jeśli klikniesz przycisk Edytuj na karcie Prywatność okna dialogowego Opcje internetowe i dodasz do listy zarządzane witryny sieci Web z ustawieniem Zawsze blokuj lub Zawsze zezwalaj, te preferencje mogą zastąpić ustawienie suwaka Średni.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji P3P, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290333 Description of Platform for Privacy Preferences (P3P) Project

Właściwości

Numer ID artykułu: 293222 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbnetwork kbtool KB293222

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com