MS14-014: Silverlight pa?eid?iamumas gali sudaryti saugumo funkcija aplinkkelio: 2014 m. kovo 11

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2932677 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS14-014. Su?inoti daugiau apie ?iame saugos biuletenyje pamatyti vien? i? toliau nurodyt? i?tekli?, atsi?velgdami ? situacij?: Daugiau informacijos apie ?? saugos naujinim?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/kb/2934150

Kaip gauti ?inynas ir palaikymas suraskite ?? saugos naujinim?

Pagalba diegiant naujinimus:Microsoft naujinimo palaikym?

Saugumo sprendimus IT profesionalams:TechNet saugos aptarnavimo ir trik?i? ?alinimas

Apsaugoti j?s? kompiuterio Windows nuo virus? ir kenk?ji?k? program?:Virusas tirpalas ir saugos centras

Vietos paramos pagal j?s? ?alyje:Tarptautin?s paramos

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie ?? saugos naujinim?

?is straipsnis yra daugiau informacijos apie ?? saugos naujinim?, kiek jis susij?s su atskir? produkt? versijas:
  • 2961137 Naujinimas yra Microsoft Silverlight 5 for Macintosh (MS14-014)

Failo informacija

?? programin?s ?rangos naujinim? angl? (Jungtin?s Valstijos) versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, ir su savo dabartin? vasaros/?iemos laiko (DST) ?ali?kumo. Be to, datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.

Visoms palaikomoms 64 bit? spaudai Microsoft Silverlight

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Silverlight_x64.exe5.1.302141308514-Feb-201401:24
Silverlight_Developer_x64.exe5.1.302141785414-Feb-201402:00
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Visoms palaikomoms 32 bit? spaudai Microsoft Silverlight

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Silverlight.exe5.1.30214695714-Feb-201400:26
Silverlight_Developer.exe5.1.30214934214-Feb-201400:53
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Visoms palaikomoms versijos Microsoft Silverlight 5 skirta "Macintosh"

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Silverlight.dmg5.1.302141520428-Feb-201416:20
Silverlight_Developer.dmg5.1.302142062028-Feb-201416:21
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Failo mai?os informacij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasSHA1 mai?osSHA256 mai?os
Silverlight.exe417D876A2F6BE969DDF931B122BBAF3BC10BA8D755806D7BACF61799EAEE18B0E8A6EDA7BF62E384174F506EE75BFA3E898B233C
Silverlight_Developer.exe6598A5C0054A1CF4A5C5C4444175B40F59C232D36CC634F8185278688C956859C40D261AE40902810DE4B840EE661623AE8C3B82
Silverlight_Developer_x64.exeD53A868823B2453F960BCDBAF55388AD44E841E64084551CB41961A6310A850D434DEA8652B47D1AE8F25AE10604EC16494454C8
Silverlight_x64.exe5AE9C457E2EFAC6C943F23045B2F0EEEA484D7F9D035E3B28F8313B78197AAE892762F37ED87DBD145F8816C59F4AEAD453700FE
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2932677 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 23 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Silverlight 5
  • Microsoft Silverlight for Macintosh
  • Microsoft Silverlight for Windows
Rakta?od?iai: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2932677 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2932677

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com