Microsoft saugos patarim?: Internet Explorer pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2934088 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Prane?imas

Microsoft u?baig? tyrim? visuomen?s ataskait? d?l ?io pa?eid?iamumo. Mes i?leido MS14-012 spr?sti ?i? problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, ?skaitant atsisi?sti nuorodos saugos naujinimo, per?i?r?kite MS14-012. Spr?sti pa?eid?iamumo yra Internet Explorer atminties sugadinimo pa?eid?iamumas- CVE-2014-0322.
Savyb?s

Straipsnio ID: 2934088 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 22 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 10
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2934088 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2934088

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com