วิธีการเปลี่ยนลักษณะการทำคำร้องขอยกเลิกกล่องโต้ตอบกล่องงานใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 293650 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Outlook ลักษณะการทำงานการแจ้งผู้ใช้ที่การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ใช้เกินกว่าที่คาดไว้เนื่องจากการใช้งานเครือข่าย congestion หรือเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อนี้อาจรวมถึงการเชื่อมต่อ กับกล่องจดหมายของผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ว่าง และไม่ว่าง หรือใด ๆ อื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์ที่ Outlook อาจต้องติดต่อสื่อสารเพื่อตอบสนองคำร้องขอข้อมูล

เวลาหน่วงเวลาการเกิด ต่อไปนี้ยกเลิกการร้องขอกล่องโต้ตอบจะแสดง:
outlook จะดึงข้อมูลจาก Microsoft Exchange Serverserver_name. คุณสามารถยกเลิกการร้องขอ หรือลดข้อความนี้ไปยังแถบงานของ Windows ได้จนกว่า Outlook ปิดข้อความโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจต้อง การปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ หรือ เพื่อเพิ่มค่าการหมดเวลาถ้าคุณพบเครือข่ายที่ใช้บ่อย congestion หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การที่ระงับการยกเลิกการร้องขอกล่องโต้ตอบ หรือการเปลี่ยนแปลงค่าการหมดเวลา คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรี หรือด้วยตนเองใช้นโยบายการกำหนดค่าการตั้งค่า

วิธีการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรีเพื่อที่ระงับด้วยตนเองยกเลิกการร้องขอกล่องโต้ตอบ หรือใช้เปลี่ยนแปลงค่าการหมดเวลาสำหรับกล่องโต้ตอบ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีการที่ระงับกล่องโต้ตอบ "คำขอยกเลิก"

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อที่ไม่ใส่ด้วยตนเองยกเลิกการร้องขอกล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีที่เหมาะสม ตามความเหมาะสม สำหรับวิธีการที่ใช้ในการติดตั้ง Outlook และรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังเรียกใช้
   ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะติดตั้ง Outlook
   • Microsoft Outlook 2002:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
   • Microsoft Office Outlook 2003::
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\CancelRPC
   • Microsoft Office Outlook 2007:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\CancelRPC

   ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองเพื่อติดตั้ง Outlook
   • outlook 2002:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2003:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2007:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\CancelRPC

 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: ปิดใช้งาน
  ชนิดข้อมูล: DWORD
  ค่าข้อมูล: 1
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

วิธีการเปลี่ยนแปลง "คำขอยกเลิก" โต้ตอบกล่องค่าการหมดเวลา

คุณสามารถระบุจำนวนครั้งที่ Outlook รอสำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ก่อน ด้วยตนเองยกเลิกการร้องขอกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่านโยบายนี้แทนที่ให้บริการการแลกเปลี่ยนวินาทีจนถึงการหมดเวลาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า ถึงแม้ว่าจะไม่ปิดการตั้งค่าการอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ (UI)

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่านโยบาย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีที่เหมาะสม ตามความเหมาะสม สำหรับวิธีการที่ใช้ในการติดตั้ง Outlook และรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังเรียกใช้
   ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะติดตั้ง Outlook
   • outlook 2002:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2003:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2007:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\CancelRPC

   ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองเพื่อติดตั้ง Outlook
   • outlook 2002:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2003:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\CancelRPC
   • outlook 2007:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\CancelRPC

 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้

  หมายเหตุ:ในตัวอย่างนี้ ค่าถูกกำหนดเป็น 50 วินาที
  ชื่อค่า: TimeToShowCancelDialog
  ชนิดข้อมูล: DWORD
  ค่าข้อมูล: 50000 (จำนวนของเวลาเป็นมิลลิวินาที)
  หมายเหตุ:พิมพ์การหน่วงเวลาการเชื่อมต่อที่คุณต้องเป็นมิลลิเป็นทศนิยมตัวเลข representing วินาที
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

How to use policies to set the registry values

You can set the values that are described in the "How to manually edit the registry" section by using group policies. To do this, you can use either the System Policy Editor from the Microsoft Office Resource Kit (ORK) or the Group Policy Editor for Microsoft Windows 2000 and for Windows XP.

For more information about how to use the Microsoft Office 2002 Resource Kit System Policy Editor, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/two/admb00.htm
For more information about how to use group policies in a Windows XP environment, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307882How to use the Group Policy Editor to manage local computer policy in Windows XP
For more information about how to use group policies in a Windows 2000 environment, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322176How to administer GPO properties in Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 293650 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbregistry kbnetwork kbinfo kbmt KB293650 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:293650

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com