วิธีการเอาออกใบรับรองหลักจากเก็บหลักที่เชื่อถือ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 293819 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเอาออกใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้จากเก็บหลักของความน่าเชื่อถือ และการติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง

คำเตือน: การเอาออกของการทำให้การรับรองใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ที่ untrusted ใบรับรองทั้งหมดที่ออกใช้โดยนี้ใบรับรองการรับรอง (CA)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการส่งออก และการเอาออกใบรับรอง ใช้วิธีการที่เหมาะสม

Internet Explorer 5, 5.01 และ 5.5

 1. ในการเครื่องมือคลิกที่เมนูของโปรแกรม Internet Explorerตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการเนื้อหาแท็บ คลิกใบรับรอง.
 3. ในการผู้ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้แท็บ คลิกใบรับรองเหมาะสม คลิกส่งออกและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. ในการผู้ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้แท็บ คลิกใบรับรองเหมาะสม คลิกเอาออกแล้ว คลิกใช่.
 5. คลิกปิดคลิกตกลงและเริ่ม Internet Explorer ใหม่
เมื่อต้องการนำเข้าใบรับรอง:
 1. ในการเครื่องมือคลิกที่เมนูของโปรแกรม Internet Explorerตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการเนื้อหาแท็บ คลิกใบรับรอง.
 3. ในการผู้ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้แท็บ คลิกใบรับรองเหมาะสม คลิกนำเข้าและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. คลิกปิดคลิกokและเริ่ม Internet Explorer ใหม่

Internet Explorer 4.x

 1. ในการมุมมองคลิกที่เมนูของโปรแกรม Internet Explorerตัวเลือก.
 2. ในการเนื้อหาแท็บ คลิกหน่วยงานจัดเก็บ.
 3. คลิกใบรับรองเหมาะสม คลิกลบแล้ว คลิกใช่.
 4. คลิกปิดคลิกokและเริ่ม Internet Explorer ใหม่
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 293819 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB293819 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:293819

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com