วิธีการสร้าง หรือย้ายการติดตั้ง MSDTC ที่จะใช้กับคลัสเตอร์ failover SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294209 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการใช้งานไม่ได้ติด Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MSDTC) ตั้งสำหรับการใช้ ด้วยการติดตั้ง SQL Server failover clustered และวิธีการย้าย MSDTC clustered ทรัพยากรให้กับกลุ่มใหม่

Microsoft สนับสนุนเฉพาะการทำงานอยู่ MSDTC บนโหนดคลัสเตอร์เป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ เราไม่แนะนำ หรือสนับสนุนการทำงานอยู่ MSDTC ในโหมดแบบสแตนด์อโลนในคลัสเตอร์ การใช้ MSDTC เป็นทรัพยากรที่ไม่ใช่ clustered ในคลัสเตอร์ Windows มีปัญหา การกำหนดค่านี้เป็นปัญหาเนื่องจากอาจมี orphaned ธุรกรรม และคุณอาจพบความเสียหายของข้อมูลในกรณี failover คลัสเตอร์

หมายเหตุ:ควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ไม่ถึงชนิดของการเชื่อมต่อระยะไกลใด ๆ

หมายเหตุ:ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Microsoft Windows Server 2003 ระบบใช้ Microsoft Windows Server 2003 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
301600วิธีการตั้งค่าคอนฟิก Coordinator ทรานแซคชันการแจกจ่าย Microsoft ในคลัสเตอร์ Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้าง MSDTC ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ failover SQL Server

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. สลับการบริการทั้งหมดไปยังโหมดด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่สัมผัสบริการต่อไปนี้ (ถ้ามี):
  • ตัวแจ้งเตือน
  • บริการคลัสเตอร์
  • คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์
  • ระบบแฟ้มที่แจกจ่าย
  • ไคลเอ็นต์ Distributed Link Tracking
  • เซิร์ฟเวอร์การติดตามการเชื่อมโยงแบบกระจาย
  • ไคลเอ็นต์ DNS
  • แฟ้มบันทึกเหตุการณ์
  • บริษัทตัวแทนของนโยบาย IPSEC
  • บริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
  • Logical Disk Manager
  • Messenger
  • Net Logon
  • ผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยแบบ ntlm
  • ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย
  • Plug and Play
  • ควบคุมกระบวนการ
  • ตัวชี้การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC)
  • บริการ (RPC) การเรียกกระบวนงานระยะไกล
  • บริการระยะไกลของรีจิสทรี
  • ที่เก็บแบบถอดได้
  • Security Accounts Manager
  • เซิร์ฟเวอร์:
  • ตัวจัดคิว
  • TCP/IP NetBIOS Helper
  • บริการเวลา
  • ส่วนขยายโปรแกรมควบคุม Windows Management Instrumentation
  • บริการเวลาของ windows
  • เวิร์กสเตชัน
  หมายเหตุ:การติดตั้งบางอย่างอาจไม่มีทั้งหมดบริการเหล่านี้ เนื่องจากรายการนี้ครอบคลุมทั้ง Microsoft Windows NT 4.0 องค์กร Edition และ Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง
 2. ปิด'แผงควบคุม' และรีสตาร์เวอร์ ซึ่งล้างหน่วยความจำของ DLLs ที่โหลด โดยบริการ มิฉะนั้น บริการเหล่านี้ยังคงอยู่ในหน่วยความจำ และเก็บล็อกทรัพยากรระบบ
 3. ถ้าคุณใช้ Windows NT 4.0 เรียกใช้msdtc - เอาออกบนโหนทั้งหมด ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 2000 การเรียกใช้msdtc - ถอนการติดตั้งบนโหนทั้งหมด
 4. ในรีจิสทรี เอาคีย์ต่อไปนี้หากมีอยู่:

  hkey_classes_root\cid

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet0\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet1\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet2\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet3\Services\MSDTC


  หมายเหตุ:หมายเลขของ ControlSets จะแตกต่างกัน โดยระบบ
 5. เอาออกแบบz: ไดเรกทอรี \MSDTCLog ที่ใดzมีคลัสเตอร์ดิสก์ที่ไดเรกทอรีนี้ในขณะนี้อยู่

  คำเตือนถ้าคุณมีแฟ้มบันทึกที่ใช้งานอยู่และธุรกรรม noncommitted ที่มีการรักษา ไม่ทำงาน ไม่มีการดำเนินต่อ ติดต่อ SQL Server ของคุณสนับสนุนชาญสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
 6. ลบแฟ้มต่อไปนี้ในทั้งสองโหนของคลัสเตอร์หากคุณใช้ Windows NT 4.0 คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้สำหรับการติดตั้ง Windows 2000
  • Adme.dll
  • Dac.exe
  • Dacdll.dll
  • Dtccfg.cpl
  • Dtccm.dll
  • Dtctrace.dll
  • Dtctrace.exe
  • Dtcxatm.dll
  • Dtcuic.dll
  • Dtcuis.dll
  • Dtcutil.dll
  • Enudtc.dll
  • Logmgr.dll
  • Msdtc.exe
  • Msdtc.dll
  • Msdtcprx.dll
  • Mtxclu.dll
  • Msdtctm.dll
  • Svcsrvl.dll
  • Xolehlp.dll
  หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือ MSDTC จะติดตั้งให้กับกลุ่มแรกที่ประกอบด้วยทรัพยากรที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง ทรัพยากรชื่อเครือข่าย และทรัพยากรของดิสก์ที่มีอยู่จริง ถ้า SQL Server 7.0 อยู่ clustered เรียบร้อยแล้ว และ กลุ่มแรกให้ตรงกับเกณฑ์นี้ MSDTC จะใช้ทรัพยากรแรกที่พบในกลุ่มนั้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นทรัพยากรที่ใช้ SQL Server หรือทรัพยากร MSDTC

  คุณสามารถค้นหาการตั้งค่า MSDTC บนซีดีของ SQL Server Service Pack 2 ในโฟลเดอร์ \x86\Other ที่แสดงเป็น Dtcsetup.exe ซึ่งควรเป็นแหล่งที่มาของคุณใน Windows NT 4.0 ระบบได้ ระบบของ Windows 2000 ควรใช้แฟ้ม Dtcsetup.exe จากโฟลเดอร์ %systemroot%\System32 นี้มักจะ Winnt\System32 ของโฟลเดอร์

  คำเตือนก่อนที่คุณเรียกใช้ Dtcsetup.exe ตรวจสอบว่า โหน 1 มีตัวควบคุมของกลุ่มทรัพยากรทั้งหมด clusters'
 7. การเรียกใช้ Dtcsetup.exe บนโหนดแรก ซึ่งคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์ %windir%/System32

  คำเตือนเมื่อโปรแกรม Dtcsetup.exe เสร็จสมบูรณ์ อ่านหน้าจอโดยละเอียด อย่าคลิกที่ตกลงจนกว่าคุณอ่านข้อความอย่างละเอียด Dtcsetup.exe อาจทำให้คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันนี้บนโหนอื่น ๆ ก่อนที่คุณคลิกตกลง

  หมายเหตุ:สำหรับ Microsoft Windows 2000 รัน Dtcsetup.exe บนโหนอื่น ๆ ของคลัสเตอร์ก็ต่อเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เรียกใช้หลังจากที่คุณเรียกใช้ Dtcsetup.exe บนโหนแรก
 8. เมื่อได้รับการพร้อมท์ให้เรียกใช้ Dtcsetup.exe บนโหนที่สอง ทำเช่นนั้น หาก Dtcsetup.exe เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อความใด ๆ บนโหนดแรก ดำเนินการเรียกใช้บนโหนที่สอง

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อให้แน่ใจว่า Dtcsetup.exe สำเร็จในแต่ละโหนด

  คำเตือนไม่ย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์ใด ๆ ถ้าคุณย้ายทรัพยากรต่าง ๆ หรือพบ failover ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณต้องเริ่มใหม่
 9. After you have clicked theตกลงbutton on the second node's installation, you can then clickตกลงon the first node, and restart any computers as the installation requires.
 10. Windows 2000 users only: From the first node where you ran Dtcsetup.exe, open a command prompt, typecomclust.exeแล้ว คลิกป้อน. After this step completes on the first node, repeat this step on the other node.
 11. Verify that the DTCLOG folder has been created on the cluster disk. By default, the MSDTC service starts with a local system account. This local system account should have full permissions to the DTCLOG folder.

Steps to reset MSDTC back to a typical installation on SQL Server 6.5 and SQL Server 7.0 virtual servers

ปัญหา:

To reinstall MSDTC without unclustering SQL Server, Dtcsetup.exe was run. The IP address or Network Name is used. During this process, the user has no control over the dependencies for the MSDTC cluster resource if it is in the same group as the instance of SQL Server.

If the MSDTC resource is in another group, other than where SQL Server is installed, this does not apply.

การแก้ไข
 1. Create a cluster IP address resource for the MSDTC, name it "MSDTC IP ADDRESS", and assign it a unique IP address. This must be a real IP address (not one just made up). After successful creation, bring the resource online.
 2. Create a cluster Network Name resource, name it "MSDTC Network Name" , and make it dependent on the MSDTC IP ADDRESS. Use a unique name such as "CLUSTDTC".
 3. From the Cluster Administrator, right-click the MSDTC cluster resource and selectOFFLINE.
 4. Right-click the MSDTC cluster resource, and then clickคุณสมบัติ.
 5. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกDEPENDENCYแล้ว คลิกการMODIFYปุ่ม
 6. Select the newly created MSDTC resources (MSDTC Network Name and IP Address) as dependencies, and then clickADD.
 7. เลือกใด ๆ ที่มีอยู่ของ sql server ทรัพยากรคลัสเตอร์อยู่เป็นการอ้างอิง และจากนั้น คลิกเอาออก.
 8. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
 9. คลิกขวาทรัพยากร MSDTC และเลือก การนำทรัพยากรกลับออนไลน์ แล้ว ทดสอบ failover
 10. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มระบบทั้งหมดถูกต้อง เราแนะนำให้ ผู้ใช้ Windows 2000 ใช้ Windows 2000 ตัวตรวจสอบแฟ้มการตรวจสอบแฟ้มระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์ใช้ sfc /scannowหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

  หมายเหตุ:มีซีดี Windows 2000 และ Windows 2000 Service Pack ซีพร้อมใช้งาน หากพบการไม่สอดคล้องกัน คุณจำเป็นต้องซีดี

การย้ายทรัพยากร MSDTC ในกลุ่มเฉพาะ

โดยค่าเริ่มต้น ทรัพยากร MSDTC จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการติดตั้ง

Windows NT 4.0

msdtc MSDTC ที่คลัสเตอร์ที่ติดตั้งให้กับกลุ่มแรกที่ประกอบด้วยเป็นทรัพยากรที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง ทรัพยากรชื่อเครือข่าย และทรัพยากรในดิสก์คลัสเตอร์ นี่คือโดยทั่วไปในกลุ่ม SQL Server

Windows 2000:

เมื่อต้องการย้าย MSDTC ลงในกลุ่ม SQL Server ในคลัสเตอร์ fellover ของ SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0 โปรดดูส่วน "ขั้นตอนการตั้งค่าใหม่ MSDTC ที่กลับไปยังการติดตั้งแบบปกติใน SQL Server 6.5 และเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL Server 7.0" ของบทความนี้

ขั้นตอนในการย้ายทรัพยากร MSDTC
 1. เริ่มต้นผู้ดูแลของคลัสเตอร์ Delete all resources created for Windows NT 4.0; these would typically be MSDTC, MSDTC Network Name, and MSDTC IP address.

  หมายเหตุ:By default, Windows 2000 installs MSDTC to the cluster group resource and will only require you to delete the MSDTC resource after taking it offline.
 2. Create the following resources in the destination group of your choice; the SQL Server group, for example:
  1. MSDTC TCP/IP Address, dependent on the drive where you want DTC to be created.
  2. MSDTC Network Name, dependent on the MSDTC TCP/IP address.
  3. Distributed Transaction Coordinator Resource, dependent on the MSDTC Network Name.
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • Move the existing Dtclog folder from the original drive to the new drive.
  • Delete the original Dtclog folder and create a folder named Dtclog on the drive (the same as step 2) on where you want MSDTC to be installed.
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์comcluston node A. After this completes, repeat this step on node B.
 5. เรียกใช้msdtc -resetlogfrom a command prompt on node A.

  คำเตือนกระบวนการmsdtc -resetlogcommand is a dangerous operation; verify that you do not have active transactions when you perform this operation.
 6. Bring all MSDTC resources online.
Windows Server 2003

If you are a Windows Server 2003 user, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
301600วิธีการตั้งค่าคอนฟิก Coordinator ทรานแซคชันการแจกจ่าย Microsoft ในคลัสเตอร์ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294209 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB294209 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294209

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com