כיצד לנעול במהירות את המחשב וכיצד להשתמש במקשי קיצור אחרים של סמל Windows

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 294317 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לנעול את המחשב שלך במהירות ומתאר את מקשי הקיצור האחרים של סמל Windows שבאפשרותך להשתמש בהם.

מידע נוסף

Windows XP כולל קיצור דרך חדש ב-Microsoft Natural Keyboard לנעילת המחשב שלך. כל מקלדת תואמת אחרת, הכוללת את מקש סמל Windows ואת מקש היישומים, מסוגלת גם היא לבצע משימה זו.

כדי להשתמש בקיצור דרך זה, הקש על מקש סמל Windows? יחד עם מקש L. הרשימה שלהלן כוללת תרחישים שונים לנעילת המחשב העומדים לרשותך וכמו כן היא כוללת דרכים אחרות לנעילת המחשב.

החלפת המשתמשים המהירה זמינה

כאשר התכונה 'החלפת משתמשים מהירה' זמינה ואתה נועל את המחשב, באפשרותך להבחין באופן פעולה זהה לזה של החלפת משתמשים: המחשב חוזר למסך הפתיחה ובאפשרותם של משתמשים נוספים להיכנס למחשב.

החלפת המשתמשים המהירה אינה זמינה

כאשר התכונה 'החלפת משתמשים מהירה' אינה זמינה ואתה נועל את המחשב, מוצגת תיבת הדו-שיח ביטול נעילת המחשב, המחייבת את המשתמש המחובר הנוכחי להזין סיסמה כדי לבטל את נעילת המחשב.

מסך הפתיחה זמין

כאשר מסך הפתיחה זמין, באפשרותך לנעול את המחשב אם תקיש על המקש CTRL יחד עם המקש ALT יחד עם המקש DELETE (כדי לפתוח את 'מנהל המשימות') ולאחר מכן תלחץ על נעל מחשב או על החלף משתמש בתפריט כיבוי.

שים לב: האפשרות 'נעל מחשב' או האפשרות 'החלף משתמש' בתפריט כיבוי יוצגו בהתאם להיות התכונה 'החלפת משתמשים מהירה' זמינה או לא זמינה.

מסך הפתיחה אינו זמין

כאשר מסך הפתיחה אינו זמין, האפשרותך לנעול את המחשב אם תקיש על המקש CTRL יחד עם המקש ALT יחד עם המקש DELETE ולאחר מכן תלחץ על נעל מחשב בתיבת הדו-שיח אבטחת Windows.

בכל התרחישים הקודמים ניתן לנעול את המחשב באמצעות קיצור הדרך המורכב ממקש סמל Windows יחד עם המקש L. אם אין ברשותך סיסמה המוגדרת עבור חשבון המשתמש שלך, באפשרותו של כל אחד לבטל את נעילת המחשב. כדי להגדיר סיסמה עבור חשבון המשתמש שלך: בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על חשבונות משתמשים, בחר את חשבון המשתמש שלך ולאחר מכן לחץ על צור סיסמה.

באפשרותך להשתמש גם במקשי הקיצור הבאים במקלדת מסוג Microsoft Natural Keyboard או בכל מקלדת תואמת אחרת הכוללת את מקש סמל Windows ואת מקש היישומים.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הקש על כדי
מקש סמל Windowsלהציג או להסתיר את תפריט 'התחל'
מקש סמל Windows יחד עם המקש Lלנעול את המחשב
מקש סמל Windows יחד עם המקש BREAKלהציג את תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'
מקש סמל Windows יחד עם המקש Dלהציג את שולחן העבודה
מקש סמל Windows יחד עם המקש Mלמזער את כל החלונות
מקש סמל Windows יחד עם המקש SHIFT יחד עם המקש Mלשחזר את החלונות הממוזערים
מקש סמל Windows יחד עם המקש Eלפתוח את 'המחשב שלי'
מקש סמל Windows יחד עם המקש Fלחפש קובץ או תיקיה
המקש CTRL יחד עם מקש סמל Windows יחד עם המקש Fלחפש מחשבים
מקש סמל Windows יחד עם המקש F1להציג את העזרה של Windows
מקש סמל Windows יחד עם המקש Rלפתוח את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'
מקש סמל Windows יחד עם המקש Uלפתוח את 'מנהל כלי השירות'
מקש היישומיםלהציג את תפריט קיצורי הדרך עבור הפריט שנבחר

מאפיינים

Article ID: 294317 - Last Review: יום חמישי 10 מאי 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbui KB294317

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com