การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมของหน่วยความจำแบบ 32 บิต และ 64 บิตสำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294418 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ตารางต่อไปนี้ ทรัพยากรสูงสุดเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามรุ่น 64 บิตของ Windows และตัวประมวลผล Intel 64 บิต จะเปรียบเทียบกับ maximums ทรัพยากร 32 บิตที่มีอยู่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์ architecturalWindows 64 บิตWindows รุ่น 32 บิต
หน่วยความจำเสมือนมากเทรา 16จี 4
ขนาดของแฟ้มเพจจิ้งมากเทรา 256มากเทรา 16
hyperspaceจี 8เมกะไบต์ 4
จพูจี 128เมกะไบต์ 470
สามารถทำเพจได้ไม่มีการเก็บพักจี 128เมกะไบต์ 256
แคชของระบบ1 เทราไบต์จี 1
ระบบ PTEsจี 128เมกะไบต์ 660

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยความจำเสมือน

วิธีการขยายหน่วยความจำกายภาพพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์นี้ได้

ในระบบที่มีหน่วยความจำเสมือน ระบบปฏิบัติการสร้าง pagefile หรือ swapfile และ divides หน่วยความจำเป็นหน่วยที่เรียกว่าหน้า เพจที่อ้างอิงเมื่อเร็ว ๆ นี้อยู่ในหน่วยความจำทางกายภาพ หรือ RAM

ถ้าหน้าของหน่วยความจำไม่ได้ถูกอ้างอิงสำหรับครู่ ดังกล่าวถูกเขียนไปยัง pagefile ซึ่งเรียกว่า "สลับ" หรือ "เพจจิ้งไม่เพียงพอ" หน่วยความจำ ถ้ามีการอ้างอิงที่ชิ้นส่วนของหน่วยความจำแล้วในภายหลังถึงโปรแกรม ระบบปฏิบัติการอ่านหน้าหน่วยความจำกลับมาจากการ pagefile งในหน่วยความจำทางกายภาพ การเรียกอีก อย่างว่าหน่วยความจำที่ "swapping " หรือ " paging ใน"

ยอดรวมของหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานไปยังโปรแกรมเป็นยอดเงินของหน่วยความจำทางกายภาพในคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการขนาดของ pagefile พิจารณาที่สำคัญในระยะเวลาสั้น ๆ คือ ว่า โปรแกรมประยุกต์แม้ 32 บิตจะได้ประโยชน์จากพื้นที่ที่อยู่ของหน่วยความจำเสมือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อกำลังเรียกใช้ในรุ่นของ Windows x64

โปรแกรมประยุกต์ที่คอมไพล์ ด้วยอ็อพชัน /LARGEADDRESSAWARE ตามที่จะต้องใช้ประโยชน์จากสวิตช์ 3 กิกะใน Windows รุ่น 32 บิต โดยอัตโนมัติจะสามารถเน้น 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำเสมือนโดยไม่ต้องสลับเวลาการเริ่มระบบหรือการเปลี่ยนแปลงกับ x 64 Windows บวก นอน ระบบปฏิบัติการไม่มีการใช้ร่วมกันที่ 4 กิกะไบต์พื้นที่ ดังนั้น มันจะไม่ constrained ทั้งหมด

แฟ้มเพจจิ้ง

นี่คือแฟ้มดิสก์ที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีอยู่จริงสำหรับหน่วยความจำเสมือน

hyperspace

นี่เป็นภูมิภาคพิเศษที่จะใช้แมปกระบวนการในรายการของชุดการทำงาน และ เพื่อเป็นการชั่วคราวแมปหน้าอื่น ๆ ที่มีอยู่จริงสำหรับการดำเนินการเช่นเป็น zeroing หน้าบนรายการที่ว่าง (เมื่อรายการเป็นศูนย์ว่างเปล่า และจำเป็นสำหรับเพจนี้เป็นศูนย์), invalidating รายการตารางเพจ ในตารางหน้าอื่น ๆ (เช่นเมื่อเพจที่ถูกเอาออกจากรายการสแตนด์บาย), และ regards เพื่อสร้างกระบวนการ การตั้งค่าพื้นที่ที่อยู่ของกระบวนการใหม่

จพู

นี่คือพื้นที่หน่วยความจำเสมือนในพื้นที่ของระบบซึ่งสามารถจะสามารถทำเพจได้ในและออกจากชุดการทำงานของกระบวนการของระบบ จพูถูกสร้างขึ้นในระหว่างการเริ่มต้นระบบ และถูกใช้ โดยคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนลจัดสรรหน่วยความจำของระบบ ระบบ Uniproccessor มีพูลโปรแกรม paged ที่สอง และมีระบบมัลติโปรเซสเซอร์ที่สี่ มีมากกว่าหนึ่งจพูลดความถี่ของบล็อกการเรียกตามปกติพูพร้อมรหัสของระบบ

สามารถทำเพจได้ไม่มีการเก็บพัก

นี่คือกลุ่มของหน่วยความจำที่ประกอบด้วยช่วงของระบบที่อยู่เสมือนที่มีการให้ resident ในหน่วยความจำกายภาพทั้งหมดเวลา และซึ่ง สามารถเข้าถึงได้จากพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่โดยไม่ต้อง incurring เพอินพุต/เอาท์พุต (I/O) Non-paged pool is created during system initialization and is used by Kernel-mode components to allocate system memory.

System cache

These are pages that are used to map open files in the system cache.

System PTEs

A pool of system Page Table Entries (PTEs) that is used to map system pages such as I/O space, Kernel stacks, and memory descriptor lists. 64-bit programs use a 16-terabyte tuning model (8 terabytes User and 8 terabytes Kernel). 32-bit programs still use the 4-GB tuning model (2 GB User and 2 GB Kernel). This means that 32-bit processes that run on 64-bit versions of Windows run in a 4-GB tuning model (2 GB User and 2GB Kernel). 64-bit versions of Windows do not support the use of the/ จี 3switch in the boot options. Theoretically, a 64-bit pointer could address up to 16 exabytes. 64-bit versions of Windows have currently implemented up to 16 terabytes of address space.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294418 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB294418 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294418

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com