วิธีการเปิดใช้งานและใช้คำสั่ง "เรียกใช้เป็น" เมื่อเรียกใช้โปรแกรมใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294676 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้: ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไปสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Windows 2000 และใน Windows XP คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมในฐานะผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้ได้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ใน Windows 2000 บริการ RunAs ต้องทำงานอยู่ และเมื่อต้องการดำเนินการนี้ใน Windows XP บริการ Secondary Logon ต้องทำงานอยู่ บริการ RunAs และบริการ Secondary Logon คือบริการเดียวกัน แต่ใช้ชื่อต่างกัน บทความนี้อธิบายวิธีการทีละขั้นตอนในการเปิดใช้งานและใช้คำสั่ง เรียกใช้เป็น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ความต้องการ

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 2000 หรือ Windows XP รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
 • สิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์

การเปิดใช้งานบริการ RunAs บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือบริการ Secondary Logon บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานบริการ RunAs ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไข คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไข


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50404


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย 
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้น บริการที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้คำสั่ง  เรียกใช้เป็น จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบอาจปิดใช้งานบริการนี้ไว้ ถ้าบริการถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานบริการอีกครั้ง ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูแล
 2. คลิกขวาที่ไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก จัดการ
 3. ใน การจัดการคอมพิวเตอร์ ให้ขยายโหนด บริการและโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิก บริการ
 4. ดำเนินการขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณมี
  • Windows 2000: ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกขวาที่บริการ RunAs แล้วคลิก คุณสมบัติ
  • Windows XP: ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกขวาที่บริการ Secondary Logon แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้ตั้งค่า ชนิดการเริ่มต้น เป็น อัตโนมัติ แล้วคลิก เริ่ม
 6. หลังจากคอมพิวเตอร์เริ่มบริการแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จากนั้นให้ปิด การจัดการคอมพิวเตอร์
บริการที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้คำสั่ง เรียกใช้เป็น จะทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้

การใช้คำสั่ง เรียกใช้เป็น โดยใช้ทางลัด

 1. ค้นหาตำแหน่งรายการทางลัด คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม แล้วค้นหาตำแหน่งรายการทางลัดในเมนู โปรแกรม

  ถ้าทางลัดไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ โปรแกรม ของเมนู เริ่ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องของทางลัด
 2. กด SHIFT ค้างไว้ขณะคลิกขวาที่รายการทางลัด แล้วคลิก เรียกใช้เป็น
 3. ดำเนินการขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณมี
  • Windows 2000: ใน ใช้งานเป็นผู้ใช้อื่น ให้พิมพ์ ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน และ โดเมน แล้วคลิก ตกลง
  • Windows XP: ใน เรียกใช้เป็น ให้คลิกตัวเลือก ผู้ใช้ต่อไปนี้ จากนั้นพิมพ์หรือเลือก ชื่อผู้ใช้ พิมพ์ รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

วิธีนี้แก้ไขปัญหา ได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหา ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณ สามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับฟังคำติชมจากคุณ เมื่อต้องการส่งคำติชมหรือ รายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับโซลูชันนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นได้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมล ถึงเรา

การแก้ไขปัญหา

 • ถ้าคุณพยายามจะเริ่มโปรแกรม เช่น MMC หรือรายการในแผงควบคุม จากตำแหน่งบนเครือข่ายโดยใช้คำสั่ง เรียกใช้เป็น การดำเนินการนี้อาจล้มเหลวถ้าข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันแตกต่างจากข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเริ่มโปรแกรม ข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเรียกใช้โปรแกรมอาจไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเดียวกันได้
 • บริการ RunAs และบริการ Secondary Logon ใน Windows 2000 ยอมรับเฉพาะการรับรองความถูกต้องด้วยรหัสผ่านเท่านั้น ถ้านโยบายต้องการให้เข้าสู่ระบบด้วยสมาร์ทการ์ด คำสั่ง เรียกใช้เป็น จะไม่ทำงาน การรับรองความถูกต้องด้วยสมาร์ทการ์ดสามารถใช้กับคำสั่ง เรียกใช้เป็น ใน Windows XP
 • คำสั่ง เรียกใช้เป็น ไม่สามารถใช้จากบัญชี LocalSystem ใน Windows XP Service Pack 2 ได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294676 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 สิงหาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbui kbmsifixme kbfixme KB294676

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com