วิธีการออกแบบ และตั้งค่ารายการที่อยู่จดหมายเวียนใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294688 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู 212322.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงรูปแบบยอมรับได้สำหรับการ รายการที่อยู่จดหมายเวียน และรวมคำแนะนำและคำถามที่มีประโยชน์ เมื่อต้องถามตัวคุณเองเมื่อคุณสร้างรายการอยู่

การออกแบบแหล่งข้อมูล

ใน Microsoft Word คุณสามารถสร้างรายการที่อยู่ใหม่ภายใน ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน เมื่อคุณเลือก "ขั้นตอนที่ 3:เลือกผู้รับ" ในตัวช่วยสร้าง ที่ พิมพ์รายการใหม่ ตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน ตัวเลือกนี้สร้างที่อยู่ของคุณ รายการ

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างรายการอยู่จากตาราง Word ได้ คุณ สามารถใช้รูปแบบเหมือนฐานข้อมูลใด ๆ เช่นเขตข้อมูลเป็นแฟ้มข้อความ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ และระเบียนถูกแบ่ง ด้วยย่อหน้า ทำเครื่องหมายไว้

ในรายการอยู่ ข้อมูล เช่นชื่อสกุลแต่ละประเภทจะเรียกว่าเขตข้อมูล ชุดของเขตข้อมูลที่จัดทำข้อมูล ประมาณหนึ่งคนเรียกว่าระเบียน

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณออกแบบแหล่งข้อมูล

ก่อนที่คุณสร้างรายการอยู่ ตัดสินใจว่า ข้อมูลที่คุณ ต้องการรวมและวิธีการที่คุณต้องการใช้ข้อมูล และการออกแบบแล้ว นั้น ฐานข้อมูล ช่วยให้คุณเวลาและการทำงานในภายหลัง

บางระเบียนมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นหรือไม่

บางระเบียนข้อมูลของคุณอาจมีข้อมูลได้มากกว่าที่อื่น ๆ ระเบียน ตัวอย่างเช่น บางรายการอาจมีชื่อธุรกิจ แผนก ชื่อเรื่อง และ มีสามบรรทัดสำหรับที่อยู่ รายการอื่น ๆ อาจมีเฉพาะตัว ชื่อ ที่อยู่บนถนนหนึ่งบรรทัด และบรรทัดสามซึ่ง มีชื่อเมือง รัฐ และ รหัสไปรษณีย์

ในรายการที่อยู่ แต่ละระเบียนข้อมูลต้องมีเหมือนกัน หมายเลขของเขตข้อมูล รายชื่อของคุณในการออกแบบเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ เขตข้อมูลที่สอดคล้องกับระเบียนที่มีเขตข้อมูลมากที่สุด คุณไม่จำเป็นต้อง กรอกข้อมูลในทุกเขตข้อมูลในระเบียนข้อมูล คุณสามารถปล่อยเขตข้อมูลบางอย่างให้ว่างไว้ Word โดยอัตโนมัติโดยไม่ใส่ระเบียนที่ว่างเปล่า

คุณวางแผนที่จะเรียงลำดับข้อมูลหรือไม่

ถ้าคุณวางแผนที่จะเรียงลำดับข้อมูลของคุณ คุณต้องจัดนั้นดังนั้นที่คุณ สามารถเรียงลำดับข้อมูลตามเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เมือง รัฐ และ รหัสไปรษณีย์มักจะพิมพ์บนบรรทัดเหมือนกันของป้ายผนึกจดหมาย ดังนั้นคุณ อาจต้องการรวมข้อมูลนี้ทั้งหมดในเขตข้อมูลเดียวกัน ถ้าคุณรวม ทั้งหมดของข้อมูลนี้ในฟิลด์เดียวกัน คุณไม่สามารถเรียงลำดับระเบียนของคุณโดยใช้ รัฐหรือรหัสไปรษณีย์ ในกรณีนี้ คุณควรแยกแต่ละชิ้น ข้อมูลในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก

เดียวกันมีค่าเป็น true ถ้าคุณต้องการ เรียงลำดับข้อมูลตามชื่อ addressees ที่สุดท้าย ในกรณีนี้ คุณต้อง แยกชื่อสุดท้ายและชื่อแรกเป็นแยกต่างหาก เขตข้อมูล

คุณจะใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลได้หลายวิธี

ในฟอร์มจดหมาย ในบรรทัดแรกมักจะอยู่ ประกอบด้วยคำนำหน้าชื่อเรื่องและชื่อของผู้รับ คำขึ้นต้นจดหมายอาจ ประกอบด้วยเพียงชื่อเรื่องคำนำหน้า และนามสกุล หรือชื่อแรกเท่านั้น ถ้าคุณ ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อแรก และชื่อสุดท้ายในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก คุณสามารถใช้การ เขตข้อมูลเดียวกันให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายในทั้งอยู่และคำขึ้นต้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลหนึ่งสำหรับชื่อเรื่องสมบูรณ์ และชื่อในการ ภายในที่อยู่ และเขตข้อมูลที่สองสำหรับชื่อเรื่องและชื่อสุดท้ายในการ คำขึ้นต้นจดหมาย

คุณจะใช้รายการอยู่สำหรับเอกสารที่ผสานหลาย ๆ

คุณสามารถผสานรายการที่อยู่เดียวกับชนิดและจำนวนใด ๆ เอกสารหลัก ในการตั้งค่ารายการอยู่เมื่อต้องพิมพ์แบบฟอร์มจดหมาย แผนการ ใส่ข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันเมื่อต้องพิมพ์แบบ ที่อยู่บนป้ายชื่อหรือซองจดหมาย

จำนวนเขตข้อมูล (ชิ้นส่วนข้อมูล) ที่คุณมีสำหรับแต่ละเรกคอร์ด (ชุดของชิ้นส่วนของข้อมูล)

ถ้าคุณมีข้อมูลสำหรับแต่ละเรกคอร์ดสักชิ้น คุณสามารถ ใช้ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน (ในนั้น เครื่องมือ เมนู) ใน Word ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบการตั้งค่ารายการที่อยู่ของคุณ

ไม่มีการ ข้อจำกัดของเขตข้อมูล 255 ในการ ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบ จำนวนเขตข้อมูลมากเกินกว่าค่านี้ ยังไม่มี ใช้ตัวช่วยการจดหมายเวียน แทน ใช้หนึ่งต่อไปนี้:
 • ใช้ Microsoft Excel เป็นแหล่งข้อมูลของคุณ จำนวนสูงสุด เขตข้อมูลใน Excel แผ่นงานเป็น 256
 • ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เป็นข้อมูลของคุณ แหล่งที่มา
 • ใช้แฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นข้อความ แฟ้มเป็นแหล่งข้อมูลของคุณ
ประสิทธิภาพการทำงานของจดหมายเวียนลดลงเมื่อหมายเลขของเขตข้อมูลในการ แถวส่วนหัวที่เพิ่มขึ้น การกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณและจะพร้อมใช้งาน หน่วยความจำอาจยังจำกัดจำนวนของเขตข้อมูลที่คุณสามารถแทรกลงในข้อมูลของคุณ เอกสาร

ส่วนหัวระเบียน (แถว) ไม่ประกอบด้วยช่องว่าง แต่ละ ฟิลด์หัวข้อถูกจำกัด 40 อักขระ และต้องขึ้นต้น ด้วยตัวอักษร แต่ละ อักขระที่ตามมาต้องเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระขีดล่าง ทุกหัวข้อฟิลด์ต้องถูกกรอกข้อมูล โปรดสังเกตว่า ข้อจำกัดที่อธิบายไว้ที่นี่จะแตกต่างกันใน Word ภาษาบางรุ่น

การจัดระเบียบข้อมูลในตารางหรือย่อหน้า

เมื่อคุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณในตาราง ตารางควรประกอบด้วย คอลัมน์สำหรับแต่ละชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แถวแรกของตาราง มีแถวส่วนหัวของคุณ แต่ละแถวในเวลาต่อมาประกอบด้วยข้อมูลสำหรับข้อมูลหนึ่ง เรกคอร์ด

ถึงแม้ว่าข้อความอาจตัดคำในแต่ละเซลล์ จะพิมพ์ ได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือ รายการของสินค้าที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้การ ที่อยู่รายการที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูล:
 • ยกเว้นว่าคุณใช้แหล่งข้อมูลหัวข้อที่แยกต่างหาก แน่ใจว่าการ ระเบียนหัวกระดาษเป็นเรกคอร์ดแรก (แถวของเซลล์และส่วนประกอบ) ในสมุดรายชื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจ ที่ไม่มีช่องว่าง ข้อความ หรือบรรทัดที่ว่างก่อนระเบียนหัวกระดาษ ที่ ระเบียนหัวกระดาษไม่ประกอบด้วยช่องว่าง ฟิลด์แต่ละหัวข้อถูกจำกัด 40 อักขระ และต้องขึ้นต้น ด้วยตัวอักษร แต่ละอักขระที่ตามมาต้องเป็นแบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระขีดล่าง ต้องเติมฟิลด์หัวข้อทั้งหมด ในการใช้งาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำนวนของข้อมูลเขตข้อมูลในแต่ละข้อมูล เรกคอร์ดเท่ากับจำนวนของชื่อเขตข้อมูลในระเบียนหัวข้อ ถ้าไม่เรกคอร์ด ไม่มีข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลบาง ปล่อยเซลล์สำหรับเขตข้อมูลนั้น ว่างเปล่า
 • จัดเรียงข้อมูลในระเบียนข้อมูลในที่เดียวกัน ใบสั่ง จากซ้ายไปขวา เป็นชื่อเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในระเบียนหัวกระดาษ ลำดับของคอลัมน์ในรายการที่อยู่ไม่มีความสำคัญ เนื่องจากคุณ จะควบคุมตำแหน่งของข้อมูลของคุณในจดหมายเวียนหลัก เอกสาร

การออกแบบรายการอยู่ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลจำนวนมาก

ที่ ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบสร้างรายการอยู่ (.mdb) สำหรับแฟ้มข้อมูล ใน Microsoft Word จำนวนสูงสุดของเขตข้อมูลสำหรับการ ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบเป็น 255. เมื่อต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่จากนั้น ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบกล่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Microsoft Word 2002

  ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก จดหมายและเมลแล้ว คลิก ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน.

  Microsoft Office Word 2003

  ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก จดหมายและเมลแล้ว คลิก จดหมายเวียน.

  Microsoft Office Word 2007 และ Word 2010

  ในการ ส่งจดหมาย แท็บ คลิก เริ่มต้นจดหมายเวียนแล้ว คลิก ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้น.

  ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนในการ "ขั้นตอนที่ 3:เลือก ผู้รับ" นี่คือที่ที่คุณเซ็ตอัพสมุดรายชื่อของคุณ
 2. คลิก พิมพ์รายการใหม่.
 3. คลิก สร้าง. ที่ รายการที่อยู่ใหม่ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ในกล่องโต้ตอบนี้ พิมพ์อยู่ ข้อมูลสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลเฉพาะ ปล่อยให้กล่องว่างเปล่า โดยค่าเริ่มต้น Word ข้ามเขตข้อมูลที่ว่างเปล่า ดังนั้นไม่มีการผสาน ได้รับผลกระทบถ้ารายการที่ว่างอยู่ในแบบฟอร์มข้อมูล ชุดของข้อมูลในแต่ละ แบบฟอร์มทำให้ค่าข้อมูลได้เพียงหนึ่งระเบียน
 4. หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลสำหรับระเบียน คลิก รายการใหม่ เมื่อต้องย้ายไปยังระเบียนถัดไป เมื่อต้องลบเร็กคอร์ด คลิก ลบรายการ. เมื่อต้องค้นหาระเบียนที่ระบุ ค้นหารายการ. เมื่อต้องกรอง หรือเรียงลำดับระเบียนของคุณ คลิก ตัวกรองและเรียงลำดับ.

  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการกำหนดเองของรายการที่อยู่ คลิก การกำหนดเอง. ในการ กำหนดรายการที่อยู่ กล่องโต้ตอบ คุณสามารถเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ และการผสานการจัดลำดับใหม่ เขตข้อมูล
 5. ในการ รายการที่อยู่ใหม่ กล่องโต้ตอบ คลิก ปิด.
 6. ในการ บันทึกรายการที่อยู่ กล่องโต้ตอบ ในการ ชื่อแฟ้ม กล่อง พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้แหล่งข้อมูลของคุณ และ จากนั้น คลิก บันทึก.
 7. ในการ ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ และจากนั้นคลิก ตกลง.
คุณได้สร้างที่อยู่ใหม่เดี๋ยวนี้ และพร้อมที่จะย้ายไป ขั้นตอนถัดไปในตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน ขั้นตอนนี้คือการ เขียนของคุณ ตัวอักษร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างฟอร์มจดหมาย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294683วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างฟอร์มจดหมาย ใน Word 2002 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า
ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลมากกว่า 255 ในของคุณ รายการที่อยู่ Word ไม่สามารถจัดระเบียบข้อมูลจากนั้น ผู้รับจดหมายเวียน กล่องโต้ตอบ แทน คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลของคุณเป็นข้อความแยกต่างหาก paragraphs เอกสารใน Word ระเบียนหัวข้อและแต่ละระเบียนข้อมูลต้องจบ มีเครื่องหมายย่อหน้า ซึ่งเป็นตัวคั่นระเบียนข้อมูล ชื่อแต่ละฟิลด์ใน ระเบียนหัวข้อและแต่ละเขตข้อมูลในระเบียนข้อมูลต้องถูกคั่น ด้วยแท็บ อักขระหรือเครื่องหมายจุลภาค ซึ่งเป็นตัวกำหนดเขตฟิลด์ข้อมูล ถ้ามีข้อมูล เขตข้อมูลว่างเปล่า คุณต้องใส่ตัวคั่นเขตข้อมูลที่ระบุไม่มีข้อมูล ในฟิลด์

ถ้าคุณกำลังใช้รายการอยู่จากฐานข้อมูล หรือ โปรแกรมกระดาษคำนวณ คุณสามารถส่งออกข้อมูลนี้กับรูปแบบข้อความ ASCII โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ หรือ คุณอาจไม่สามารถแนบฐานข้อมูลโดย โดยใช้ ODBC, DDE หรือตัวแปลง ถ้าคุณส่งออกข้อมูลของคุณไปเป็นรูปแบบ ASCII และ Word ไม่รู้จักฟิลด์และตัวคั่นระเบียน Word พร้อมท์ให้คุณเลือกตัวคั่นที่เมื่อคุณใช้สมุดรายชื่อครั้งแรก เมื่อ คุณตั้งค่ารายการอยู่ในรูปแบบนี้ใน Word คุณควรใช้ย่อหน้า ทำเครื่องหมายเป็นตัวคั่นระเบียนของข้อมูล และอักขระแท็บ หรือเครื่องหมายจุลภาคเป็นข้อมูล ตัวคั่นเขตข้อมูล

นอกเหนือจากกฎทั่วไปสำหรับการจัดระเบียบ รายการที่อยู่ กฎต่อไปนี้ยังใช้กับรายการที่อยู่ที่ตั้ง เป็นข้อความปกติ:
 • กด ENTER เพื่อสิ้นสุดแต่ละระเบียนข้อมูล ด้วยเครื่องหมายย่อหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีเครื่องหมายย่อหน้าพิเศษระหว่าง หรือ ตามข้อมูล ระเบียน คำแปลย่อหน้าใด ๆ ว่าง (บรรทัดว่าง) เป็นค่าว่าง ระเบียน
 • ใช้ตัวคั่นเขตข้อมูลเดียวกันในทั้งสองระเบียนหัวข้อ และ ระเบียนข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้อักขระแท็บในหัวข้อ เครื่องหมายจุลภาคในระเบียนข้อมูลและระเบียน เนื่องจากข้อความในเขตข้อมูลอาจรวมถึง เครื่องหมายจุลภาค คือตัวอักขระแท็บที่ใช้
 • ถ้าระเบียนข้อมูลไม่มีข้อมูลสำหรับการ เขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง แทรกสองแท็บอักขระ หรือเครื่องหมายจุลภาคที่สองเพื่อบ่งชี้ ฟิลด์ว่างไว้ ใส่ตัวคั่นสองเขตข้อมูล ถ้ามีเขตข้อมูลนั้น ล่าสุดในระเบียนข้อมูล
 • ใส่เขตข้อมูลในเครื่องหมายอัญประกาศถ้าเขตข้อมูล ประกอบด้วยหนึ่งอักขระต่อไปนี้:
  • อักขระแท็บหรือจุลภาค(,)ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลที่เหมือนกัน อักขระในการแยกเขตข้อมูล
  • ตัวแบ่งบรรทัดหรือเครื่องหมายย่อหน้า
  • อักขระที่คุณระบุเป็นตัวแยกรายการ อักขระในส่วนนานาชาติของ'แผงควบคุม'ใน Microsoft Windows
 • ถ้าข้อมูลในเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (" "), พิมพ์อักขระสอง (" "" ") เมื่อมีข้อมูลจากเขตข้อมูล ผสาน เครื่องหมายอัญประกาศคู่เดียวเท่านั้นจะมีพิมพ์

การตัดสินใจว่า เมื่อใดควรใช้แหล่งข้อมูลหัวข้อที่แยกต่างหาก

ในกรณีส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่สะดวกที่จะแสดงรายการชื่อเขตข้อมูลสำหรับแต่ละ เขตข้อมูลในแถวแรก หรือระเบียน ของรายการอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ต้องการแสดงรายการชื่อเขตข้อมูลในแหล่งหัวข้อที่แยกต่างหากสำหรับข้อความต่อไปนี้ เหตุผล:
 • คุณสามารถใช้ส่วนหัวของแถวและเขตข้อมูลชื่อเดียวกันเมื่อต้องผสาน ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่ต้องทำซ้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงในแถวส่วนหัว แต่ละรายการที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเขตข้อมูลผสานในหลัก เอกสาร
 • ในบางครั้งรายการอยู่จากโปรแกรมอื่นไม่มี รวมหัว หรือไม่ตรงกับชื่อเขตข้อมูลในระเบียนหัวข้อนี้ ชื่อเขตข้อมูลผสานในเอกสารหลักของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มหัวข้อ บันทึกในสมุดรายชื่อ (ตัวอย่างเช่น เพราะรายการอยู่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว) คุณสามารถใช้แยกต่างหากชื่อแหล่งที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คุณ ระบุ

การเพิ่มปุ่ม "จดหมายเวียน"

ถ้าคุณใช้ แหล่งหัวข้อที่แยกต่างหากคุณต้องระบุทั้งสองแบบ แถวหัวเรื่องและรายชื่อก่อนที่คุณสามารถผสานเอกสารหลักกับ รายการอยู่

เมื่อต้องใช้เป็นแหล่งในจดหมายเวียนของ Word คุณ ต้องเพิ่มการ จดหมายเวียน ปุ่มของคุณ จดหมายเวียน แถบเครื่องมือ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตามขั้นตอน ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังทำงาน
Word 2002 หรือ Word 2003
 1. ในการ มุมมอง เมนู ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือแล้ว คลิก จดหมายเวียน. ที่ จดหมายเวียน แถบเครื่องมือปรากฏขึ้น
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก การกำหนดเอง.
 3. ในการ คำสั่ง แท็บ การเลือก คำสั่งทั้งหมด ในการ ประเภท รายการ
 4. ในการ คำสั่ง รายการ การเลือก และลาก MailMergeOpenHeaderSource เมื่อต้องการของคุณ จดหมายเวียน แถบเครื่องมือ
 5. คลิก ปิด เมื่อต้องปิดการ การกำหนดเอง กล่องโต้ตอบ
Word 2007
เมื่อต้องใช้เป็นแหล่งในจดหมายเวียนของ Word ใน Word 2007 การ จดหมายเวียน ปุ่มแถบเครื่องมือ Access ของคุณอย่างรวดเร็ว
 1. ใน Word คลิก ปุ่ม Microsoft Office.
 2. คลิก ตัวเลือกของ Word.
 3. คลิก การกำหนดเอง.
 4. ในการ เลือกคำสั่งจาก กล่องโต้ตอบ คลิก คำสั่งทั้งหมด.
 5. คลิก จดหมายเวียนแล้ว คลิก เพิ่ม.
 6. คลิก ตกลง.
Word 2010


เมื่อต้องใช้เป็นแหล่ง ใน Word จดหมายเวียนใน Word 2007 เพิ่มปุ่มจดหมายเวียนแถบเครื่องมือการเข้าถึงของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกตัวเลือกจากแท็บแฟ้ม
 2. เลือกการกำหนด Ribbon เอง
 3. ภายใต้การเลือกคำสั่งจากแทนคำสั่งที่ได้รับความนิยมด้วยคำสั่งทั้งหมด
 4. คลิกจดหมายเวียนและจากนั้น คลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องการเพิ่มแท็บใหม่ก่อนที่จะเพิ่มคำสั่งไปยังริบบิ้นได้
 5. คลิกตกลง


การออกแบบแหล่งหัวข้อ

เมื่อคุณระบุแหล่งหัวข้อ จดจำกฎต่อไปนี้:
 • ต้องการเท่ากับจำนวนของชื่อเขตข้อมูลในแหล่งมาของหัวข้อ หมายเลขของเขตข้อมูลในรายการที่อยู่
 • ชื่อเขตข้อมูลในแหล่งมาของหัวข้อต้องมีชื่ออยู่ในที่เดียวกัน ใบสั่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันในรายการที่อยู่
 • ใช้ตัวคั่นเขตข้อมูลเดียวกัน (ตัวอักขระแท็บหรือ เครื่องหมายจุลภาค) สำหรับแหล่งมาของหัวข้อและรายการอยู่
 • ถ้าเอกสารหลักของคุณประกอบด้วยเขตข้อมูลผสานแล้ว ใช้ เขตข้อมูลผสานเดียวในแหล่งหัวข้อของคุณ ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ คุณต้อง แทนเขตข้อมูลผสานในเอกสารหลักให้ตรงกับชื่อเขตข้อมูลในการ ส่วนหัวของแหล่งที่มา หลังจากที่คุณระบุแหล่งหัวข้อ คุณสามารถแก้ไขได้เช่นเดียว แก้ไขรายชื่อ

ใช้ระเบียนหัวกระดาษจากสมุดรายชื่ออื่น

ถ้าคุณมีรายการอยู่ที่ประกอบด้วยระเบียนหัวกระดาษ คุณ สามารถใช้เป็นแหล่งหัวข้อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ broke ขึ้นรายชื่อของคุณ ลงในเอกสารหลาย ๆ คุณสามารถระบุชื่อเขตข้อมูลในระเบียนหัวข้อของ รายการที่อยู่แรก เมื่อคุณผสานจากรายการที่อยู่อื่นที่ทำไม่ได้ มีระเบียนหัวกระดาษ ระบุรายการแรกที่อยู่เป็นแหล่งมาของหัวข้อ จากนั้น ระบุแต่ละรายการอยู่ที่เหลือจะ

Word ละเว้นการ ข้อมูลระเบียนจากรายชื่อแรก และใช้หัวข้อเท่านั้น เรกคอร์ด

ชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียน

คุณสามารถผสานปลายใด ๆ ชนิดของข้อมูลจากจดหมายเวียน แหล่งข้อมูล รวมถึงต่อไปนี้:
 • ข้อความหรือตัวเลขใด ๆ
 • กราฟิกที่คุณมีตัวกรองกราฟิก การติดตั้ง


  หมายเหตุ ถ้ากราฟิกมีอยู่ในรายการอยู่จากโปรแกรม นอกเหนือจาก Word คุณต้องแปลงแฟ้มได้ โดยใช้รูปแบบแฟ้ม ตัวแปลง
 • วัตถุที่สร้างขึ้นในโปรแกรมที่สนับสนุนการเชื่อมโยงวัตถุ และ ฝัง (OLE), เช่นตัวแก้ไขสมการ
 • เขตข้อมูล Word ที่แสดงผลลัพธ์ เช่นเขตข้อมูล{ =} (สูตร)ที่มี
เมื่อต้องเพิ่มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อความหรือตัวเลขอยู่ รายการที่คุณสร้างใน Word คุณต้องแสดงรายการอยู่ในเอกสาร ใช้หน้าต่างนี้ เปิด คำสั่งในการ แฟ้ม เมนู หรือ โปรแกรมเปิดรายชื่อในต้นฉบับที่ สร้างเอกสาร แล้ว ใส่ข้อมูลในคอลัมน์ที่เหมาะสม และ แถวของตารางรายการที่อยู่

ชนิดของข้อมูลที่คุณไม่สามารถใช้

คุณไม่สามารถผสานข้อความหรือกราฟิกที่มีอยู่ในเฟรม ในรายการที่อยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถวางเขตข้อมูลผสานภายในเฟรม เมื่อ คุณผสานเอกสาร ข้อความและกราฟิกจากรายชื่อเป็น วางตำแหน่งเฟรม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294688 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmerge kbmt KB294688 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294688

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com