วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างไดเรกทอรีใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294693 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างไดเรกทอรีใน Microsoft Word และอธิบายถึงวิธีการแนบแหล่งข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานในการไดเรกทอรีใน Word เพื่อสร้างไดเรกทอรีของชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถผสานแหล่งข้อมูลของคุณไปยังเอกสารเดี่ยว ๆ เช่นไดเรกทอรีสมาชิก แค็ตตาล็อก หรือรายชื่อส่วน

การเริ่มต้นงาน

เปิดเอกสารใน Word แล้วเริ่มคุณลักษณะจดหมายเวียน

Word 2002

ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิก'ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน

word 2003

ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกจดหมายเวียน.

word 2007 หรือ Word 2010

ในการส่งเมล์แท็บ คลิกเริ่มการทำงานของจดหมายเวียนแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนของขั้นตอนโดยขั้นตอน.

กระบวนการจดหมายเวียนบานหน้าต่างงานปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1 จาก 6: เลือกชนิดของเอกสาร

 1. ในบานหน้าต่างงาน ภายใต้เลือกชนิดเอกสารคลิกไดเรกทอรี.
 2. เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกถัดไป: การเริ่มต้นเอกสาร.
คุณจะไปขั้นตอนถัดไปในตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน และ assists คุณในการตั้งค่าไดเรกทอรีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 จาก 6: เอกสารเริ่มต้นที่เลือก

 1. ภายใต้เลือกการเริ่มต้นของเอกสารคุณเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ใช้เอกสารปัจจุบัน: ใช้การเอกสารปัจจุบันบนหน้าจอเป็นเอกสารหลักของคุณ
  • เริ่มจากแม่แบบ: เลือกแม่แบบพร้อมให้ใช้จดหมายเวียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เริ่มจากเอกสารที่มีอยู่: เปิดเอกสารมีอยู่เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักจดหมายเวียน
  คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 2. เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกถัดไป: เลือกผู้รับ.

ขั้นตอนที่ 3 จาก 6: เลือกผู้รับ

เมื่อคุณเปิด หรือสร้างแหล่งข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน คุณจะบอกให้ใช้ชุดเฉพาะของข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการเวียนของ Word ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแนบเอกสารหลักของคุณไปยังแหล่งข้อมูล

วิธีที่ 1: ถ้าคุณกำลังใช้แหล่งข้อมูลมีอยู่

เมื่อต้องการใช้แหล่งข้อมูลมีอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการจดหมายเวียนงานบานหน้าต่าง คลิกใช้รายการมีอยู่ภายใต้เลือกผู้รับ.
 2. ภายใต้ใช้รายการมีอยู่คลิกเรียกดู.
 3. ในการเลือกแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกOPEN.

  หมายเหตุ:word แสดงในผู้รับจดหมายเวียนdialog box to allow you to sort and edit your data.
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปที่เอกสารหลัก

Method 2: If you are using names from an Outlook Contact list

To use an Outlook Contact list, follow these steps:
 1. ในการจดหมายเวียนงานบานหน้าต่าง คลิกSelect from Outlook Contactsภายใต้Select Recipients.
 2. ภายใต้Select from Outlook Contactsคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อ.
 3. Select the Outlook Contacts folder that you want in theSelect Contact List folderกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:word แสดงในผู้รับจดหมายเวียนdialog box to allow you to sort and edit your data.
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปที่เอกสารหลัก

Method 3: if you are typing the names and addresses for the first time

To create a new data source, follow these steps:
 1. ภายใต้Select Recipientsคลิกพิมพ์รายการใหม่.
 2. ภายใต้พิมพ์รายการใหม่คลิกสร้าง.
For more information about how to set up a data source, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
294688How to design and set up a mail merge address list in Word 2002 and in later versions of Word

Step 4 of 6: Arrange your directory

To set up your directory, follow these steps:
 1. Type any text or add graphics image that you want to repeat for each item in the directory. For example, include labels such as:
  ชื่อ::
  Address:
  Phone Number:
 2. Add the data fields that correspond with each label, or add the data fields that are required in your directory.
 3. When you finish arranging your directory, clickNext: Preview your directoryto preview the results.

Step 5 of 6: Preview your directory

After you preview your directory and make any needed changes, clickNext: Complete the Mergeการดำเนินต่อ

ขั้นตอนที่ 6 จาก 6: ดำเนินการผสานให้เสร็จสมบูรณ์

To merge your directory, follow these steps:
 1. คลิกTo New Document.
 2. เมื่อการMerge to New Documentdialog box appears, specify the records that you want to merge.
 3. คลิกตกลงto merge the records.

ข้อมูลอ้างอิง

Related articles

For more information about mail merge in Word, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
294684How to use the mail merge to create mailing labels in Word 2002 and in later versions of Word
294685How to use mail merge to create envelopes in Word 2002 and in later versions of Word
294686How to use mail merge to create a list sorted by category in Word 2002 and in later versions of Word
294683วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างฟอร์มจดหมาย ใน Word 2002 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า
294695How to use mail merge to create faxes in Word 2002 and in later versions of Word
294697How to use the Outlook Contacts List with mail merge in Word 2002 and in later versions of Word

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294693 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdir kbinfo kbhowto kbmerge kbmt KB294693 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294693

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com