แฟ้ม png ไม่แสดงโปร่งใสใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294714 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้าคุณเรียกดูเว็บเพจที่ประกอบด้วยรูปภาพที่มีพื้นหลังโปร่งใสในรูปของกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (PNG) พื้นหลังของรูปภาพอาจปรากฏเป็นสีเทา แทนโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บนักพัฒนาที่ทำงานกับแฟ้ม PNG สามารถใช้ได้AlphaImageLoaderตัวกรอง ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
<html>
<head></head>
<body bgColor="blue">
<!-- This DIV is the target container for the image. -->
<DIV ID="oDiv" STYLE="position:absolute; left:140px; height:400; width:400;
   filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(
   src='image.png', sizingMethod='scale');" >
</DIV>
</body>
</html>
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการAlphaImageLoaderตัวกรองข้อมูล ดูเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms532969.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294714 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbdhtml kbinfo kbmt KB294714 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294714

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com