การสนทนาเกี่ยวกับที่พร้อมใช้งานของคุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294739 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ซึ่งมีพร้อมใช้งานของคุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ความพร้อมใช้งานของผู้ที่เร็วใช้คุณลักษณะ'การสลับ'ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่อไปนี้:
 • รุ่นของ Windows ที่มีการติดตั้ง
 • การกำหนดค่าเครือข่าย (workgroup หรือโดเมน)
 • ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ชนิดของซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'อยู่ ใน Microsoft Windows XP Professional และ ใน Windows XP Home Edition ภายใต้สภาพที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

Windows XP Home Edition

 • ลักษณะการทำงานนี้ใช้ได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่แทนที่ระบุเป็นรูปภาพของ Microsoft และการพิสูจน์ตัวจริงของแฟ้ม (Msgina.dll)
 • ลักษณะการทำงานนี้เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า 64 เมกะไบต์ของ RAM
 • ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิกเปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด.

Windows XP Professional

 • ลักษณะการทำงานนี้จะใช้พร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Microsoft Windows NT, Windows 2000 หรือโดเมนของ Microsoft Windows Server 2003 และคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่แทนที่ระบุเป็นรูปภาพของ Microsoft และการพิสูจน์ตัวจริงของแฟ้ม (Msgina.dll)
 • ลักษณะการทำงานนี้เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า 64 เมกะไบต์ของ RAM ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับโดเมน
 • ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิกเปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด(ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับโดเมน)

ข้อจำกัดด้านอื่น ๆ ของคุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'

ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'อาจไม่ทำงานหากมีทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอในการสร้างกลุ่มหัวข้อบริการ Winlogon ใหม่ เมื่อไม่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ระบบอาจหยุดการตอบสนอง (แฮง), ระบบอาจล็อคอัพคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้อาจได้รับข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน Userinit.exe และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเตรียมใช้งานอย่างถูกต้อง (0xc000012d)
ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บางอย่างต้องล็อกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคุณต้องปิดโปรแกรมบางโปรแกรมเพื่อเพิ่มทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์

กราฟิกระบุและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

แฟ้ม Msgina.dll interacts กับบริการ Winlogon เพื่อให้หน้าจอต้อนรับและคุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นสามารถแทนข้อมูลการระบุเป็นรูปภาพและการรับรองความถูกต้องที่ปัจจุบัน ด้วยข้อมูลที่ระบุเป็นรูปภาพและการรับรองความถูกต้องของตนเอง คุณลักษณะ'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'และหน้าจอต้อนรับสู่ Microsoft จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่แทนที่แฟ้มระบุเป็นรูปภาพของ Microsoft และการรับรองความถูกต้อง (Msgina.dll)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลระบุเป็นรูปภาพและการพิสูจน์ตัวจริงของแฟ้มต้นฉบับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302346อินเทอร์เฟซการเข้าสู่ระบบ Windows เริ่มต้นอาจไม่ปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294739 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB294739 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294739

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com