วิธีการควบคุมไม่ได้จัดส่งรายงานเมื่อคุณใช้ Exchange 2000 หรือ Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น รายงานการไม่ได้จัดส่ง (ndr) จะเปิดใช้งาน คุณสามารถปิดใช้งานได้ โดยใช้ Exchange System Manager นอกจากนี้คุณสามารถระบุผู้ที่สามารถได้รับสำเนาของ ndr

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน ndr ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการการตั้งค่าสากลคลิกคอนเทนเนอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้ายรูปแบบข้อความอินเทอร์เน็ตคลิกขวาค่าเริ่มต้นวัตถุ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้มีการรายงานการไม่ได้จัดส่งกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
เมื่อต้องการระบุที่สามารถได้รับสำเนาของ ndr ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ภายใต้กลุ่มระดับผู้ดูแล ขยายกลุ่มผู้ดูแลแรกขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtpแล้ว เปิดคุณสมบัติค่าเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือน
 2. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ และจากนั้น ใส่เพิ่มอยู่ไปส่งสำเนาของรายงานไม่ได้จัดส่งเขตข้อมูล:
 3. หยุด แล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ MS Exchange สายงานการผลิตโปรแกรมและ SMTP
Microsoft แนะนำว่า คุณยังสร้างที่อยู่อีเม postmaster สำหรับ ndr ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์อื่น ซึ่งจะเป็นที่อยู่ SMTP รองสำหรับผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย ใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นการเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือบัญชีที่เปิดใช้งานจดหมาย

ผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความแท้จริงที่ทำให้เกิดการ NDR อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเปิดการประกาศ และส่งอีกครั้งมี เลือก ปรากฏข้อความที่แท้จริง และสามารถถูกส่งต่อถ้าคุณต้องการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB294757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.